INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

MoleGASCONTROL, společnost s r. o., v čele skupiny GASCONTROL GROUP je dlouholetým lídrem mezi dodavateli plynárenských technologií a energetických zařízení zaměřených na snižování dopadů na životní prostředí. Patří rovněž ke špičkám mezi dodavateli plnicích stanic stlačeného zemního plynu pro pohon automobilů (CNG). Prosperita se skupinou GASCONTROL GROUP systematicky spolupracuje již pěknou řádku let a na svých stránkách publikovala nejeden materiál o úspěších jednotlivých firem i osobností v jejich čele. Proto jsme požádali zakladatele a majitele zmíněné společnosti a skupiny Mieczyslawa Molendu o úvodní rozhovor naší speciální přílohy ke dvacetiletým narozeninám časopisu:

Cesta od začátků až do současnosti pro vás nebyla vůbec jednoduchá. Mohl byste stručně zmínit jednotlivé etapy i překážky, které jste museli překonávat?

Samozřejmě každý začátek je těžký, a také růst firmy přináší řadu úskalí, ať už provozních, nebo profesních. Navíc musíme neustále překonávat různé legislativní bariéry. Máme za sebou 26 let, a o tom bych mohl vyprávět dlouho, ale zkusím zmínit alespoň to nejdůležitější. Naším cílem bylo a je nabízet zákazníkům komplexní technická řešení a zároveň uvádět do života nové technologie. V tomto směru bylo nejtěžší dostát vždy svým závazkům. Splnit kvalitně a v termínu zakázky by mělo být samozřejmostí, ale vyžaduje to velké nasazení. Zvláště v případě náročnějších projektů, které byly pro nás nové. Postupně se však podařilo ve firmě vytvořit dobře fungující tým zkušených, pracovitých a spolehlivých lidí, kteří zvládají i velké projekty v tuzemsku či zahraničí.

Logo GC 1Velkou měrou jste přispěli k modernizaci českého plynárenství i dalších oblastí energetiky. Jak hodnotíte současný stav české energetiky v evropském kontextu?

Energetika je velmi dynamicky se rozvíjející oblast, na kterou má vliv řada faktorů, včetně dění v EU. Rozhodně se ne se vším ztotožňuji, ale musíme se jako firma s tím umět vypořádat. ČR patřila ke špičkám mezi zeměmi, které dodávaly do celého světa velké energetické celky. Také plynárenství bylo na vysoké úrovni, plynofikace už před privatizací plynárenství dosahovala 80 % území ČR. K tak vysokému podílu nedošly ani některé vyspělé západní země nebo i sousední Polsko. Co se týče energetického strojírenství, máme firmy, které jako jedny z mála na světě dovedou postavit generátory o výkonu třeba 1000 megawatt. Také technologie pro hornictví jsme vždy měli vysoce rozvinuté. Dnes ale bohužel musím konstatovat, že energetika v ČR stagnuje. Šla dopředu v případě obnovitelných zdrojů, ale ty nejsou schopny plně zajistit zásobování země, ať se to někomu líbí, nebo ne. Je třeba přiznat, že jsme stále závislí na uhlí a dováženém plynu. Podle mě nejčistším řešením pro životní prostředí je atomová energie, ale tady český stát stále přešlapuje na místě už 20 let. Pokud budeme „spát“ ještě déle, hrozí nám energetická krize. Je nejvyšší čas, aby se vláda k tomu postavila čelem a začala brát energetiku jako prioritu, na které je závislé celé hospodářství.

Orlova int zamJste osvědčenými dodavateli CNG technologií a dá se říci i průkopníky širšího využívání CNG v tuzemské dopravě. Jaké jsou největší výhody vámi dodávaných CNG plnicích technologií?

Naším cílem je podporovat a šířit využití CNG v dopravních prostředcích od autobusů přes auta až k manipulační technice, kterou každodenně využívá většina průmyslových firem. Naše plnicí technologie jsou velmi kvalitní, přinášejí nemalé úspory, a hlavně snížení dopadu dopravy na životní prostředí. To považuji za velmi důležité, protože bych chtěl, aby moje děti a vnoučata mohly spokojeně žít v našem regionu a nemusely odejít za čistším ovzduším jinam. Nakročeno máme dobře, například v Ostravě, kde jsme stavěli velkokapacitní plnicí stanici pro CNG autobusy, kterých zde jezdí více než stovka. Na Karvinsku už jich máme také poměrně hodně a dále přibývají. Elektrický pohon je také ekologický, ale pořizovací náklady na tato vozidla jsou stále dosti vysoké, dojezdová vzdálenost je krátká, síť nabíjecích stanic se teprve buduje, a navíc nemáme dořešeno, z čeho tu elektřinu budeme vyrábět. Pokud chceme jít cestou elektromobility, budeme muset postavit další jaderné bloky.

Vaší velkou konkurenční výhodou je těsné sepětí praxe s vlastním vývojem a výzkumem, což umožňuje nepřetržitou technologickou i výrobkovou inovaci. Jak hodnotíte tuto oblast a co se zde mění s ohledem na potřeby trhu i váš trvale udržitelný vývoj?

V průmyslu se neobejdeme bez toho, aniž bychom neustále posouvali dopředu technologie, to bychom na tom náročném trhu nemohli ustát. Přísloví „kdo chvíli stál, stojí opodál“ je skutečně pravdivé. Je nutné se zaměřovat na inovace, stále hledat nové možnosti zefektivňování výroby, ale i zkvalitňování produktů, které osloví zákazníka nebo investora. Dobrým příkladem může být nasazení svařovacích automatů na liniových stavbách. Šlo sice o nemalou investici, ale díky nim dosahujeme podstatného zefektivnění práce, nejen ve smyslu zrychlení, ale i zkvalitnění svarů. Aktuálně je využíváme v Polsku na stavbě tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1000. Během týdne zvládneme trasu kolem 1,5 kilometru. Také v naší výrobě plastových potrubí v Havířově se snažíme neustále inovovat. Hlavním směrem je zvyšování odolnosti potrubí vůči šíření trhlin i bodovému zatížení a vývoj technologií, které rozšíří exportní možnosti.

V posledních letech přenášíte své aktivity i do zahraničí. Kde zejména a s jakou nabídkou jste dosud uspěli a jaké jsou vaše další plány?

My se snažíme být hlavně dobrým partnerem významných společností, se kterými spolupracujeme v České republice dlouhodobě, a troufnu si říct, i úspěšně ke spokojenosti všech. Máme zájem ale také o nové projekty, které rozšiřují portfolio našich zkušeností i referencí a zajímá nás uplatnění našich výrobků a služeb v zahraničí. Kromě aktivit v sousedním Polsku, kde působí naše firma Gascontrol Polska, dodáváme své produkty například také do Ruska, na Slovensko nebo do Chorvatska. Vystihnout potřeby jiných zemí a tamní podmínky ale bývá ještě náročnější než uspět na zdejším trhu, takže musíme být vytrvalí.

Již více než 10 let trvá mediální spolupráce GASCONTROLU a skupiny GC s Prosperitou. Jak vám pomohla a pomáhá v prezentaci a popularizaci vašich aktivit mezi podnikatelskou veřejností a co byste Prosperitě popřál do dalších let?

My si této spolupráce velmi vážíme, protože byla vždy velmi seriózní a profesionální. Redakce nikdy nezkreslovala informace získané od nás, nehledala senzace, držela se odborných technických, případně manažerských otázek a respektovala naše potřeby i přání. V jiných titulech se občas stává, že odborné věci novináři nedokážou vystihnout správně a výjimkou nejsou ani nesmyslná nebo chybná sdělení. To se nám v Prosperitě nestává. Redakci a jejím tištěným i elektronickým produktům přeji, aby se jim i nadále dařilo sdělovat podnikatelské veřejnosti pravdu a zajímavé informace z našeho průmyslu i jiných oblastí. Přál bych si také, aby se nebála občas vyzvat k větší aktivitě vládu, veřejnost, veřejné činitele a úřady, samozřejmě když je k tomu důvod. Také přeji všem, kteří se podílejí na obsahu a vydávání, hodně zdraví a síly do dalších let.

připravila Jana Dronská

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE