INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Češi se snaží hrát fér. V ožehavých společenských věcech, jako je například postoj k sexu, politice nebo vyznání, jsou velmi tolerantní. Chovají se zodpovědně k životnímu prostředí i k slabším. Myslím průměrné, středostavovské občany, kteří v národu převažují. V současnosti se do popředí dostává boj proti palmovému oleji. Spotřebitelé se mu začínají vyhýbat. Ne že by měl nepříznivé výživové vlastnosti, ale rozšiřující se plantáže palem v Indonésii ubírají životní prostor ohroženým orangutánům. Jenže potravinářský průmysl, který tento tuk s oblibou pro nízkou cenu a širokou upotřebitelnost používá, tvoří jen malé procento světové spotřeby. Palmový olej se především povinně přidává do motorové nafty jako obnovitelný zdroj. Údajně z ekologických důvodů! I když se už dávno ví, že rostlinné složky v ropných produktech nic neřeší, bude se v jejich užití pokračovat dál. Nejde o přírodu, ohrožené druhy, jde o obrovské zisky těch, kteří do obnovitelných zdrojů investovali. Někdo tu podvádí a zneužívá cítění poctivých lidí.

Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3