INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Ilustrace SDATČeské finanční instituce procházejí největší regulativní změnou za poslední léta. Tou je přechod na nový informační systém zákonného reportování požadavku vůči České národní bance (ČNB), který postupně spěje do finále. Převést zbývá poslední dvě oblasti, ve kterých se nachází několik stovek subjektů.

Společnost ARBES Technologies do nového systému migruje všechny své stávající klienty, ale i ty nové, které chtějí tyto povinnosti dělat na profesionální úrovni.

Vykazování a sběr strukturovaných dat, vůči ČNB či Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) představuje zákonnou povinnost pro většinu finančních institucí sídlících na území České republiky. V roce 2019 odstartoval projekt ČNB, který dotčeným subjektům přináší soubor nových technických i metodických změn spočívajících v povinnosti přejít od starého způsobu na nový a především automatizovaný.

Výkaznictví se týká subjektů jako jsou banky, pojišťovny, penzijní fondy, platební a investiční instituce, ale také například obchodníků s cennými papíry, družstevních záložen a dalších. „V České republice existuje jen několik málo společností, které se tímto regulatorním reportingem na automatické úrovni zabývá. Přitom subjektů, které novou podobu musí plnit je více jak 1 700. Jsme tak hrdí na to, že naše moderní řešení ARBES Výkaznictví plní vše potřebné a jde ještě dále. Firmám mimo jiné umožňujeme oprostit se od sledování následných navazujících legislativních změn a jejich implementace, vysvětluje Michal Soukup, specialista na regulatorní reporting ve společnosti ARBES Technologies. Během přechodu do nového reportovacího systému se již v některých migrovaných funkčních oblastech změny objevily, a prostřednictvím ARBES Výkaznictví byly hladce implementovány.

Ať místo zaměstnance pomáhá automatizace

Regulatorní reporting je jeden z mnoha důsledků finanční krize, která se světem přehnala v roce 2008. Finanční instituce jsou od té doby zásobeny novými požadavky lokálního i evropských regulátorů. I proto kladou reporty stále větší důraz na datové požadavky - reportuje se více datových oblastí, ve větším detailu a s kratší časovou frekvencí. Exponenciálně přitom rostou investice do tvorby a automatizace reportů, úprav v IT systémech a datových skladů.

Podle průzkumu společnosti KPMG, 39 % bankovních institucí automatizuje všechny dostupné regulatorní reporty. Ostatních 61 % se aktivně věnuje zlepšení míry automatizace. Z průzkumu dále vyplývá, že v posledních letech se změnily požadavky na pracovníka reportingu. Musí mít znalosti nejen v účetnictví, ale také bezchybně pracovat s Excelem. Současný trend vyžaduje analytika, který navíc disponuje angličtinou ke studiu nové regulace, znalostí dat, jejich uložení a transformací, znalostí výkaznické metodiky a v neposlední řadě i dotazovacího jazyka SQL. Prakticky žádní zaměstnanci v českých firmách přitom nejsou vývojáři, resp. programátoři. „Tvorba reportů je složitá a náročná záležitost, vytvářejí je proto IT útvary nebo externí dodavatelé. Na trhu je přitom stále hodně společností, které problematiku reportování řeší nesystémově, tedy manuálně a pracně. Tak dochází k chybovosti a zbytečným peněžním ztrátám spojeným s výdaji na lidské zdroje,“ dodává Michal Soukup. Kvalitu dat nejvýrazněji ovlivňují rutinní sestavování reportů a problémem je také nedostatečná zastupitelnost zaměstnanců či pozdní dodání vstupních dat, které zkracuje dobu potřebnou na sestavení reportu.

Start implementace jménem SDAT ČNB

Česká národní banka ještě nedávno zajišťovala sběr dat od vykazujících subjektů a jejich prvotní zpracování výhradně prostřednictvím systému MtS-ISL-SUD-SDNS. Přechod na nový – a do budoucna jediný systém – poskytuje ČNB prostřednictvím specializovaného automatizovaného informačního systému SDAT. Systém SDAT oproti předchozímu systému MtS-ISL-SUD-SDNS přináší především technologickou změnu. Dotčené subjekty díky tomu získají lepší možnosti komunikace, sníží svou provozní zátěž, eliminují pracovníky, kteří tak činili a zefektivní zákonné povinnosti.

Změny v metodice zohledňují požadavky EBA (Evropské Bankovní Asociace) na národní úrovni. Pro jednotlivé dotčené segmenty se zavádí postupně a v etapách. ARBES Technologies do svého systému ARBES Výkaznictví migroval subjekty paralelně s povinnými termíny. „Automatizovaný systém SDAT subjekty z nařízení vlády zavádí od listopadu 2019 a řídí se předem stanoveným harmonogramem, který byl vypsaný podle funkčních oblastí, do které subjekty spadají,“ uvádí Michal Soukup.

Zádrhel nastal s příchodem koronakrize

Původní plán nasazování systému SDAT ČNB počítal s dokončením v roce 2020. S ohledem na aktuálně stále probíhající pandemii a s ní související omezení byl harmonogram postupného zavádění a hlavní implementace prodloužen. V březnu došlo k dalšímu prodloužení – v případě implementace vykazovacího rámce „Kapitálové trhy II“ – a tak kompletní přechod bude dokončen v květnu 2022. Již převedené subjekty mají povinnost výkazy nově předkládat pouze prostřednictvím SDAT.

Výkaznictví ČNB je v současnosti členěno do zhruba 29 oblastí a zahrnuje přes 350 výkazů. Tento kontrolní nástroj byl zaveden s cílem zefektivnit vnitřní trh a podporu jednotného modelu regulace a dohledu. Dalším důvodem je posílení ochrany spotřebitele či jednotné úpravy oblasti investování a souvisejících rizik.

Základem je soustředit se na podstatu podnikání

V zájmu každého dotčeného subjektu je plnit požadované povinnosti. Ty se dynamicky mění, do hry vstupuje nová legislativa a další změny. Specializované společnosti v oblasti tvorby, vývoje a podpory softwarových řešení mohou poskytnout nejen komplexní řešení pro retailové, privátní a korporátní bankovnictví, ale také pro správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a řešení pro enterprise content management a business proces management, ale musí se také postarat o všechny povinnosti v reportingu. „Výhody našeho řešení mimo jiné spočívají v tom, že dotčeným subjektům pomáháme s procesem automatického čištění primárních dat a převáděním do formátu pro reportování v SDAT ČNB. Subjekty se následně díky tomu mohou v klidu soustředit na podstatu svého podnikání. A protože ARBES Výkaznictví existuje také ve formě separátního produktu, je možné ho implementovat a používat u zákazníků, kteří nevyužívají ani jedno z našich řešení,“ dodává závěrem Michal Soukup.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3