INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Tomáš Vacek Contexto nová web 5Roli značky vnímám jako stále více a více důležitou. Je to tím, že před „pár“ lety, kdy on-line marketing a jeho nástroje vstoupily do marketingového mixu, tak v podstatě stačilo být mezi prvními, kdo jej začali využívat, a to již dávalo firmám určitou konkurenční výhodu.

V dnešní době je však využívání online marketingových nástrojů v řadě oblastí jasný „must have“, což znamená, že jsou tam v podstatě všichni v kategorii a samotné využívání nástroje nic nepřináší. Např. při využití vyhledávacích kampaní v e-commerce se v řadě kategorií cena za proklik u klíčových vyhledávacích výrazů dostala tak vysoko, že i když už zaplatíte/přeplatíte, tak s průměrným konverzním poměrem z nákupu na stránkách vám pozitivní marže prostě nevyjde. A značka je právě tím klíčovým faktorem, který vám je schopen konverzní poměr zvětšit a díky tomu ekonomiku dostat do černých čísel.

Trendy v on-line marketingu a vliv koronavirové pandemie

Pandemie covidu jednoznačně znovu ještě posílila využívání všech online nástrojů, a tedy i roli online marketingu. Všem je jasné, že do „před kovidového“ nastavení se již nikdy nevrátíme. Jednoznačným trendem se stalo využití živých přenosů a webinářů. I když se nyní částečně vracíme k off-line setkávání a konferencím, tak je evidentní, že řada lidí online mnohdy preferuje a bude dále. Vzhledem k tomu, že lidé si uvědomili, že čas je hlavním nedostatkovým zbožím a zážitky spojené s aktivním trávením času s vlastní rodinou a přáteli jsou tím nejcennějším, tak si velice rozmýšlejí, kam se vydat osobně a co zvládnou on line a ušetří čas. Součástí tohoto chování je i pokračující využívání home office kombinované s růstem cen bytů, stěhováním se lidí z center měst a díky tomu i menší fyzická dostupnost pro to být na meetingu. To vše nás ovlivňuje. Proto je jasné, že trend využívání těchto nástrojů bude pokračovat.

Využití nových technologií 

S tím pak samozřejmě bude souviset i další rozšiřování využívání nástrojů a v rámci nich využívání rozšířené či virtuální reality, které se začaly úspěšně pro podnikání používat (např. virtuální prohlídky v realitách). Jinými slovy tyto technologie a jejich využití se bude dále prohlubovat a vylepšovat. Proti tomu však samozřejmě půjde vzhledem k naplnění jednotlivých online kanálů trend nutného růstu kvality produkovaného obsahu. Pouze kvalitně vytvořený obsah bude schopen opravdu vystoupit z vytvářeného komunikačního šumu (dnes spíše hluku) a zaujmout zákazníky. To samozřejmě opět povede k dalšímu využití video obsahu, 3D prezentací, rozšířené reality atd. Další oblíbené nástroje jako např. chatboti a jejich využití ve světě významně rostou, Češi jsou však v tomto trendu spíše konzervativní a za světem zaostávají. Stejně tak UGD je využíván, ale současná střední generace je v ČR zatím spíše konzervativnější. Toto se však brzy může začít měnit i u nás s nástupem dětí, které vyrůstají na Tik Toku a jsou daleko více zvyklé od dětství tvořit videa a sdílet vše ze svého života.   

U nás a v zahraničí

V základních bodech nevnímám velký rozdíl, konečně všichni využívají majoritně globálně zavedené nástroje. Určité rozdíly však samozřejmě jsou dané kontextem jednotlivých trhů. Češi byli a jsou relativně onlineovým národem, konečně jsme zemí s největší koncentrací e-shopů na počet obyvatel. Polsko je bezpochyby oproti nám ve využívání on-line o něco konzervativnější, i když i zde se se v posledních letech využití online výrazně posunulo. Německo je i vzhledem ke své velikosti, a tedy i fokusu řady velkých firem ještě zahuštěnějším trhem, než jsme my. No a například Rakousko je též stále o něco konzervativnější a třeba nemá v rámci využívání Google Ads zdaleka tak kvalitní obsahovou síť, jako je u nás. Spíše je tedy pro každou firmu důležité si uvědomit, že i když všude využíváme globální nástroje, tak každý trh má nějaká specifika, a než se rozhodnu na něj vyrazit, tak bych je měl dobře zmonitorovat a zároveň být připraven v počáteční fázi hodně pilotovat kampaně a přístupy.
    

Postoj českých firem a nejčastější chyby

Řada českých firem je v online marketingu na špičkové úrovni. Velká řada však online teprve objevuje. S tím je pak spojeno to, že pro ně je on-line novinkou, tak mají pocit, že tak je to pro všechny a že je tedy prostředí online marketingu stále nové = volné a stačí tak zapnout nějaký ten nástroj a bude vše fungovat a tržby se pohrnou. S tímto často i do využívání online jdou a jsou překvapeni, že to tak jednoduše nefunguje. V průběhu pandemie jsem se několikrát setkal s přístupen „zavřeli nám ten kámen, tak tedy už musíme do online. Někdo mi říkal, že si za pár tisíc postavím e-shop a pak pustím tu reklamu a pojedeme. Tak to udělejte“. A byli velmi překvapeni, když jsem jim říkal, že takto snadno to nepůjde, viz např. fakt, zmiňovaný v prvním odstavci týkající se cen za proklik a nefungující ekonomiky navázané pouze na výkonové kampaně. Další oblíbenou chybou je např.: „Tak si pořídíme ty všechny sociální sítě, na golfu říkali, že je to nyní trend.“ Majitel vydá příkaz a marketing manažer jde udělat, i když vlastně ve firmě nikdo netuší, k čemu by ten firemní Instagram v okamžiku, kdy dělají B2B, měl vlastně být.

Shrnutí a doporučení

Pokud bych tedy mohl na závěr českým firmám něco doporučit, tak je to: Uvědomte si, že prostředí online marketingu je dnes velmi konkurenční a vstup do něj je nutné si velmi dobře rozmyslet a připravit. K tomu je též vhodné si velmi pečlivě vybrat partnera, který je schopen vnímat online v celkovém kontextu byznysu zadavatele a připravit strategii, která je opravdu na míru. Jinak se jednoduše může stát, že investované peníze místo do růstu vytečou „do kanálu“ a majitel či ředitel dojde k chybnému závěru, že online marketing nefunguje a tím se z pohledu budoucích výsledků poškodí ještě daleko více.  

Tomáš Vacek, partner v Contexto Consulting

 

Slovo ke dni

  • Zima s otazníkem

    Dříve trápilo vlekaře jen počasí. Teď jsou na tom hůř. Musí se navíc vyrovnat s omezeními v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací. Zatímco podnikatelé musí plánovat a rozhodovat se s předstihem, totéž i hosté horských chat a milovníci zimních sportů, vláda vydává rozhodnutí ze dne na den a šmahem ruší předešlé sliby. Nikdo teď neví, zda vůbec dovolí lidem odjet do Krkonoš, Orlických hor, na Šumavu, do Jeseníků, Beskyd… a trávit tam společně vánoční svátky. Za takových podmínek, kdy vzniká mnoho neznámých a ubývá jistot, se vlastně ani úspěšně podnikat nedá. Avšak kdo odepíše celou zimní sezonu, odepíše značné investice, ten už se té další nemusí dožít. Co za této složité situace lidem poradit? Mít v rozhodování šťastnou ruku, nepropadat panice a věřit, že na to nejhorší nedojde.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2021

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Porušování práv k duševnímu vlastnictví a IP mediace 19. listopad 2021

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil na svých webových stránkách studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a mimo jiné konstatoval, že vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky práv a hospodářství obecně. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3