INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

chrom 3Každý, kdo stojí na vrcholu pyramidy, jakou je podnik nebo celá firma, nese odpovědnost za aktiva a za řízení rizik, která proti nim míří. V posledních letech čelíme novým hrozbám, které jsme v minulosti prakticky nevnímali – přinášející rizika informační. Jistě víme, že ta mohou bez nadsázky v krátkém okamžiku ohrozit aktiva a v podstatě životaschopnost celé firmy.

Nový manažer, který přichází do organizace, se nezřídka setká se stavem, kdy ten původní (manažer) informační rizika v podstatě neřídil: cítil svůj vlastní hendikep v této oblasti a nechal IT manažerovi volnou ruku nejen ve správě IT prostředí, ale také v oblasti informační bezpečnosti, což se mohlo zdát logické.

CAIM k této problematice pořádá seminář s názvem Informační bezpečnost a řízení rizik v dnešním prostředí on-line hrozeb.
Témata budou probírána bez zbytečné IT hantýrky - do takové míry odbornosti, která je nezbytná pro pochopení problematiky a řízení informační bezpečnosti.
Lektorem je Ing. Josef Javora, MBA, který má 30 let manažerské praxe, z toho 25 let působil .v pozici statutárního ředitele. Manažer, který není „ajťák“, ale bezpečností se musel zabývat (firma nabízela také IT služby a on měl to štěstí mít kolem sebe skvělé IT techniky). Dnes zastupuje dánskou CSIS Security Group, která je oceňovanou firmou v Threat Ingelligence – tedy
zpravodajských informací v oblasti kyber bezpečnostních rizik. Má zkušenosti a znalosti z vyšetřování h.ackerských útoků po celém světě. Participuje na konferencích Kyber bezpečnost v regionech ve spolupráci s kraji a Národní klastrovou asociací, na on-line seminářích s Hospodářskou komorou (spolupráce s IDC, Cisco a NUKIB) a dalších firemních seminářích.

CAIM zve na sebminář s cílem obohatit vaše myšlenky a propojit další světy. Dozvíte se, jaká úskalí tento přístup přináší nejen nově příchozímu manažerovi. Jak zvednout takto hozenou rukavici,
uchopit problematiku a vytvořit korektní manažerský vztah s okolím, které bylo takto nastaveno.
Vytvoříte si představu, jak a kde začít a jakým směrem se vydat. K tomu mohou přispět bližší informace o aktuálních
hrozbách a moderních přístupech k ochraně a obecně k řízení rizik. Jde totiž o odbornosti a kompetence, kterými IT manažeři běžně nedisponují.

KDY: středa 25. května od 16:00 hodin
KDE: BRNO, ulice Řípská 11d

PROGRAM:
Řízení rizik v kontextu statutárních a manažerských odpovědností
Manažerské vztahy (zejména s IT)
Rizika a jejich aktuální kontext
Dopady rizik a jejich následky
Čím rizika pokryjeme
Slabá místa dnešních IT systémů.

REGISTRACE: https://www.caim.cz/registrace-1

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3