INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Babinec kopiePatrik Babinec Česká republika je, co se týká e-commerce, světová velmoc. Online obchody tu jen kvetou, což má však dvojí efekt: příležitost, ale i jistou zhýčkanost zákazníků, zároveň také tvrdou konkurenci. Proto stále více provozovatelů e-shopů pokukuje po možnostech podnikání mimo naši vlast, kde vidí velkou kupní sílu a nabízející se příležitost. Při expanzi mohou počítat s erudovaným partnerstvím. Více odhalí rozhovor s CMO a spoluzakladatelem Skladonu Patrikem Babincem.

Kolik je v Česku e-shopů a jak se změnil jejich počet během pandemie?

V České republice momentálně působí dle dat společnosti Shoptet 54 517 e-shopů. Celá oblast e-commerce zaznamenala během pandemie značný nárůst, což se projevilo jak v obratu e-shopů, tak v jejich počtu. Před začátkem pandemie, v roce 2019, měly české e-shopy od dubna do června obrat 35,4 miliardy korun, v roce 2021 to bylo za stejné období více než 50 miliard korun, což značí nárůst o více než 40 %. První polovina roku 2021 ukázala v obratu e-shopů další meziroční růst, a to o celých 29 %. Tento nárůst jsme jednoznačně pozorovali i my ve Skladonu, a to jak v poptávce ze strany stávajících, tak potenciálně nových klientů – se strmým růstem v počtu objednávek je potřeba během krátké doby navýšit kapacitu skladu, a to nejen prostorem, ale také pracovníky. S našimi službami si však klienti za dané období spolupráce platí pouze takové množství prostoru, které pro své zboží reálně využijí, odpadají jím tedy starosti s neustálým navyšováním či snižováním skladových prostorů, stejně jako nutnost shánět nové zaměstnance, či je v době nízké poptávky naopak propouštět.
V době pandemie jsme zaznamenali u našich klientů průměrný nárůst o 156 %, zároveň se zvýšila i samotná poptávka po outsourcingu logistiky. Obchodníci najednou zjistili, že nestíhají expedovat o tolik vyšší množství zásilek, než tomu bylo doposud, a že možnost přenechat starosti s logistikou někomu jinému pro ně může představovat velké usnadnění práce.

Jak to vypadá nyní?

V současné době můžeme podobný efekt týkající se nárůstu e-shopů spatřovat také jako důsledek situace na Ukrajině. Lidé mají na základě zkušeností s pandemií opět tendence se „předzásobovat“, ve svých nákupech tedy sahají především po praktických věcech (v souvislosti s rostoucí cenou pohonných hmot jsou to například i kanystry). Dle dat společnosti Shoptet zaznamenaly
e-shopy v lednu a prvních třech únorových týdnech letošního roku průměrný nárůst o 11 %, koncem února a v březnu v důsledku ruské invaze tento nárůst klesl na 5 %. V prvním kvartále roku 2022 vzniklo na českém trhu 2532 nových e-shopů, což je meziroční nárůst o 20 %.

Kdo z obchodníků má šanci získat zákazníky v zahraničí? Kdo vyvíjí největší aktivitu?

Největší ochotu a zároveň i předpoklad pro úspěch na zahraničních trzích mají především e-shopy, které nabízejí unikátní produkt, nejlépe v kombinaci se špičkovými zákaznickými službami. Většina e-shopů, která s námi expanduje, je silně zaměřena právě na vlastní výjimečný a silný produkt, díky kterému jsou lákadlem i pro přeshraniční klienty. Díky fulfill­mentu tyto společnosti dokážou využít rychlou a flexibilní logistiku napojenou na zahraniční dopravce, a ušetřený čas a finance pak mohou věnovat dalšímu produktovému vývoji nebo marketingovým aktivitám.

Proč mají mnozí prodejci značný zájem o cizí spotřebitele a proč jiní zůstávají chladní?

Jedním z hlavních důvodů rostoucího počtu expandujících obchodníků je především to, že čes­ký trh je e-shopy poměrně přesycen – v rámci celé Evropy má Česká republika největší poměr e-shopů na osobu. S tím souvisí vznik vysoce konkurenčního prostředí, a tím pádem ztížené možnosti se dostatečně prosadit, a hlavně dále růst. Současně s tím stoupají nároky českých zákazníků, kteří už téměř běžně očekávají benefity jako dopravu zdarma, rychlé doručení a podobně.
Udržet si v rámci konkurence vysokou kvalitu poskytovaných služeb, a to ještě při velkých či nestálých objemech zboží, může být často problémem. Mnoho klientů na našich službách oceňuje právě to, že může logistiku přenechat v rukou odborníků, kteří mají zkušenosti napříč světovými trhy a dokážou zajistit stejně kvalitní logistiku ve všech zemích, kam zboží doručují.
skladon 1Právě fulfillment je proto často důvodem, který e-shopy k expanzi definitivně přesvědčí, stejně to však funguje i opačně – expanze jako důvod, proč klienti naše služby poptávají. Řada zahraničních trhů stále nabízí dostatek prostoru pro nové obchodníky – např. Chorvatsko mělo v roce 2021 okolo 4500 e-shopů na více než čtyři milióny obyvatel, potenciál růstu je tu tedy velký. Podobným příkladem je Slovinsko, kde bylo evidováno 3500 e-shopů na dva milióny obyvatel.
Data navíc ukazují, že oblíbenost online nákupů mezi lidmi stále roste, zahraniční expanze je tak nyní pro e-shopy logickým krokem. Mnoho z nich při rozhodování vidí překážku ve velké finanční investici, která tento krok provází, i v této oblasti jim však přinášíme výraznou úlevu. Díky kumulaci zásilek totiž dosáhneme výrazných množstevních slev za dopravu, zároveň pomáháme e-shopu šetřit personální náklady na zaměstnance ve skladu, výdaje za energii, pronájem i pojištění skladu. Současně máme snadný přístup a slevy na obalový i výplňový materiál, dokážeme tedy klientovi snížit také náklady spojené s recyklací a jinou likvidací odpadu.
Další věcí, která ovlivňuje zájem o pronikání na zahraniční trh, je popularita daného sortimentu v různých zemích. Ta se totiž stát od státu liší, a pokud prodejce ví, že jeho produkty jsou v jiné zemi nedostatkovým zbožím, a vyplnil by jimi tedy určitou mezeru trhu, pak je logické, že se rozhodne pro expanzi.
Dá se říci, že do zmiňovaných rozhodnutí se na druhou stranu nehrnou např. ti obchodníci, kteří vědí, že jejich zboží je velmi specifické a nedaří se jim najít zemi, ve které by pro něj viděli možný potenciál. Zároveň může jít o e-shopaře, kteří vidí v expanzi příliš starostí spojených s potřebnou rešerší, daňovou problematikou, logistikou atd. S obojím jim může pomoci právě fulfillment – ušetří je průzkumu trhu a současně za ně vyřeší veškeré starosti s logistikou.
Těžit z expanze mohou naopak společnosti, které prodávají sezónní sortiment – v tuzemsku by měly vrcholnou poptávku pouze pár měsíců v roce (např. v letním/zimním období – dle typu zboží), kdežto díky prodeji do zahraničí mají sezónu vlastně po celý rok.
V rámci našich služeb je obchodník ušetřen zdlouhavé a finančně nákladné rešerše zahraničních trhů, která je pro zjištění potenciálu úspěchu jeho produktu nutná. Při společné konzultaci vždy zvolíme ideální logistický produkt klientovi na míru, díky kterému má jistotu, že si jeho e-shop i za hranicemi zachová stejně vysoký standard jako v tuzemsku.

V čem můžete pomoci v navazování a uskutečnění obchodu se zahraničím právě vy?

Skladon v rámci plánu zahraniční expanze poskytuje svým klientům konzultace, kde společně vymýšlíme ideální řešení pro jednotlivé ­trhy. Díky množství zkušeností při spolupráci s jinými subjekty z různých oborů máme znalosti logistického trhu napříč světem, včetně konkrétních produktů jednotlivých dopravců. Ve světě působí desítky dopravců, každý z nich má však ještě další desítky produktů, což jsou ve výsledku stovky řešení. Právě v této oblasti poskytujeme klientům potřebné know-how, které by si jinak museli kupovat od nezávislých konzultantů nebo složitě získávat samostudiem. K získání takového know-how je potřeba důkladné rešerše zahraničních trhů (zjištění tamních doručovacích standardů, informací ohledně vrácení zboží atd.), která je náročná nejen časově, ale také finančně. Zároveň jsme schopni naše klienty propojit s dalšími experty z oblasti e-commerce, kteří jim pak mohou poskytnout expertizu také v rámci souvisejících odvětví, jako jsou například marketplaces nebo online reklama.
Mnoho e-shopů má rovněž v rámci prodeje do zahraničí problém s rychlostí samotné expedice zboží, což je další oblast, se kterou jim ve Skladonu pomáháme. Zboží si od nich naskladníme a následně sami řešíme všechny fáze logistického procesu. To znamená, že zásilky zabalíme, případně také zkompletujeme, a následně již odešleme koncovému zákazníkovi. Naši klienti přitom mají o skladových zásobách nepřetržitý přehled, a to díky aplikaci MySkladon, která poskytuje informace o aktuálním stavu objednávek, reklamací či vratek. S trochou nadsázky se dá říci, že zahraniční business se dnes dá dělat z gauče.
Zásadní je pak také finanční stránka expanze, neboť jakožto poskytovatel fulfillmentu dokážeme díky vysokým objemům zásilek u dopravců dosáhnout na mnohem výhodnější ceny, což je pro e-shopy (zvlášť při malých objemech v počátcích obsazování zahraničního trhu) velmi ekonomické. Zároveň řešíme i problematiku celního řízení – expedice do třetích zemí vyžaduje vyhotovení potřebné dokumentace, což také spadá do našich kompetencí.
Zboží odesíláme klientům do zemí celého světa, přičemž spolupracujeme s více než 20 globálními i lokálními dopravci, do čtyř zemí navíc doručujeme následující den.

Myslíte si, že takový vývoj bude pokračovat a e-shopy vlastně budou znamenat obchodování bez hranic?

Dá se očekávat, že s nárůstem české e-commerce budou e-shopy stále častěji hledat možnosti, jak dále růst a neomezovat se přitom pouze na domácí trh. Podle studie společnosti Acomware se v roce 2021 rovných 14 % domácích e-shopů chystalo zvýšit investice do zahraniční expanze a pro 8 % z nich byla tato strategie hlavní způsob dalšího růstu. Svou roli v tom hraje i jednoduchost obchodování v rámci EU (bez jakéhokoli omezení), růst popularity mezinárodních internetových tržišť nebo právě možnost fulfill­mentu, díky které se e-shop zbavuje veškerých starostí s logistikou – a logistika je přitom zásadní aspekt úspěšného rozšíření působnosti.

hodně dalších úspěchů v pronikání na nové trhy popřál Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3