INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

david kazdaKaždý den průmyslové podniky doslova chrlí obrovská množství různých dat z výroby, která musí někde skladovat, aby s nimi bylo možné dále pracovat. K tomu lze samozřejmě využít interní servery v rámci vlastní IT infrastruktury, avšak existuje ještě jedna možnost. Posílat svá big data do cloudu a mít tak k dispozici všechny výhody této technologie.

Téměř všechny stroje, na nichž se dnes vyrábí, generují nějaká data. Typicky jde například o údaje z čidel o teplotě, tlaku, otáčkách, vibracích a podobně. Právě tato data jsou pro firmy velmi důležitá, protože na jejich základě mají přehled o tom, zda výroba probíhá v pořádku. Znamená to, že z nich lze zpětně dohledat při reklamaci produktu třeba i celou chybnou šarži, případně je možné sledovat a vyhodnocovat stav výrobních zařízení a optimalizovat tak servisní operace. Zároveň si firmy často ukládají i informace o tom, který díl se kam montoval, a to včetně sériových čísel. Tato data mohou být generována i za pomoci optických kamer a opět se hodí jak pro řešení reklamací, tak pro běžnou kontrolu kvality či pravidelné audity.

Leckteré firmy veškerá tato data ukládají na vlastní servery, a tak s nimi mohou pracovat jen v omezené míře. „Důvodem je to, že jejich IT infrastruktura většinou nemá dostatečný výpočetní výkon pro to, aby nad daty mohla probíhat nějaká složitější analytika. Takže si data většinou uloží, ale jejich potenciál zůstává spíše nevyužitý,“ popisuje běžnou praxi v českých podnicích David Kazda, ředitel divize ERP a CRM systémů ve společnosti Algotech. Pokud se však vedení společnosti rozhodne, že se vydá cestou cloudových služeb, může svá data nejen bezpečně archivovat, ale zároveň na nich nechat pracovat pokročilé algoritmy. Výstupy poté může začlenit například do plánování další výroby nebo je použít pro prediktivní údržbu zařízení či optimalizaci mnoha procesů v celém řetězci výroby.

V cloudu nejsou náročné datové analýzy žádným problémem
Poskytovatelé cloudových služeb totiž mohou firmám nabídnout daleko vyšší výpočetní výkon a exportovaná data je tak možné zpracovávat v reálném čase. Výstupy se navíc mohou okamžitě přenášet na obrazovky ve výrobních halách a odpovědní pracovníci mohou ihned reagovat a upravovat parametry výroby tak, aby zůstávaly optimální. Zároveň tyto cloudové aplikace umí generovat různá upozornění, což je důležité pro obsluhu strojů. „V cloudu je ale také možné použít nástroje Business Intelligence, které dokážou díky prvkům AI a velkému výkonu dělat v reálném čase pokročilé analýzy. Výstupy se poté vizualizují v dashboardu aplikace v podobě různých grafů, trendových křivek a firmy tak mají okamžitě k dispozici podklady, na jejichž základě mohou pracovat na rozvoji společnosti,“ pokračuje David Kazda.

Další výhodou přechodu průmyslových podniků do cloudu je sdílení dat s dodavateli, nebo dalšími články výrobního řetězce bez toho, aby bylo nutné data fyzicky odesílat například pomocí e-mailů. Odpovědní pracovníci tedy sdílí pouze linky, které odkazují na dokumentaci uloženou na serverech v datových centrech. Nejen, že jsou tedy informace dostupné odkudkoliv, jsou také zabezpečené proti případné manipulaci. Nikdo totiž nemůže data žádným způsobem měnit, což zaručuje jejich důvěryhodnost. Firmy samozřejmě mohou tyto linky sdílet i se svými koncovými zákazníky, kteří se například zajímají o technické detaily, případně hledají u výrobce informace o náhradních dílech. Velkým firmám, které mají více výrobních závodů napříč Českem či dokonce v různých zemích a kde montáž probíhá postupně na několika místech, zároveň cloud umožňuje sdílet informace o výrobku. Což v praxi znamená, že už při nakládání rozpracovaného dílu v jednom závodě mají v tom druhém veškerá potřebná data pro to, aby mohli ihned začít s další montáží. Podle Davida Kazdy však bude pro průmysl cloud důležitý i kvůli implementaci strategie ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) do jednotlivých podniků. Firmy budou totiž muset sdílet informace o ekologické zátěži výroby. Půjde například o spotřebu elektřiny, vody, emisí CO2 a podobně. „Tato data budou muset být sdílená s příslušnými státními či evropskými institucemi i zákazníky právě prostřednictvím důvěryhodných a EU schválených cloudů,“ říká na závěr.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3