INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

david kazdaKaždý den průmyslové podniky doslova chrlí obrovská množství různých dat z výroby, která musí někde skladovat, aby s nimi bylo možné dále pracovat. K tomu lze samozřejmě využít interní servery v rámci vlastní IT infrastruktury, avšak existuje ještě jedna možnost. Posílat svá big data do cloudu a mít tak k dispozici všechny výhody této technologie.

Téměř všechny stroje, na nichž se dnes vyrábí, generují nějaká data. Typicky jde například o údaje z čidel o teplotě, tlaku, otáčkách, vibracích a podobně. Právě tato data jsou pro firmy velmi důležitá, protože na jejich základě mají přehled o tom, zda výroba probíhá v pořádku. Znamená to, že z nich lze zpětně dohledat při reklamaci produktu třeba i celou chybnou šarži, případně je možné sledovat a vyhodnocovat stav výrobních zařízení a optimalizovat tak servisní operace. Zároveň si firmy často ukládají i informace o tom, který díl se kam montoval, a to včetně sériových čísel. Tato data mohou být generována i za pomoci optických kamer a opět se hodí jak pro řešení reklamací, tak pro běžnou kontrolu kvality či pravidelné audity.

Leckteré firmy veškerá tato data ukládají na vlastní servery, a tak s nimi mohou pracovat jen v omezené míře. „Důvodem je to, že jejich IT infrastruktura většinou nemá dostatečný výpočetní výkon pro to, aby nad daty mohla probíhat nějaká složitější analytika. Takže si data většinou uloží, ale jejich potenciál zůstává spíše nevyužitý,“ popisuje běžnou praxi v českých podnicích David Kazda, ředitel divize ERP a CRM systémů ve společnosti Algotech. Pokud se však vedení společnosti rozhodne, že se vydá cestou cloudových služeb, může svá data nejen bezpečně archivovat, ale zároveň na nich nechat pracovat pokročilé algoritmy. Výstupy poté může začlenit například do plánování další výroby nebo je použít pro prediktivní údržbu zařízení či optimalizaci mnoha procesů v celém řetězci výroby.

V cloudu nejsou náročné datové analýzy žádným problémem
Poskytovatelé cloudových služeb totiž mohou firmám nabídnout daleko vyšší výpočetní výkon a exportovaná data je tak možné zpracovávat v reálném čase. Výstupy se navíc mohou okamžitě přenášet na obrazovky ve výrobních halách a odpovědní pracovníci mohou ihned reagovat a upravovat parametry výroby tak, aby zůstávaly optimální. Zároveň tyto cloudové aplikace umí generovat různá upozornění, což je důležité pro obsluhu strojů. „V cloudu je ale také možné použít nástroje Business Intelligence, které dokážou díky prvkům AI a velkému výkonu dělat v reálném čase pokročilé analýzy. Výstupy se poté vizualizují v dashboardu aplikace v podobě různých grafů, trendových křivek a firmy tak mají okamžitě k dispozici podklady, na jejichž základě mohou pracovat na rozvoji společnosti,“ pokračuje David Kazda.

Další výhodou přechodu průmyslových podniků do cloudu je sdílení dat s dodavateli, nebo dalšími články výrobního řetězce bez toho, aby bylo nutné data fyzicky odesílat například pomocí e-mailů. Odpovědní pracovníci tedy sdílí pouze linky, které odkazují na dokumentaci uloženou na serverech v datových centrech. Nejen, že jsou tedy informace dostupné odkudkoliv, jsou také zabezpečené proti případné manipulaci. Nikdo totiž nemůže data žádným způsobem měnit, což zaručuje jejich důvěryhodnost. Firmy samozřejmě mohou tyto linky sdílet i se svými koncovými zákazníky, kteří se například zajímají o technické detaily, případně hledají u výrobce informace o náhradních dílech. Velkým firmám, které mají více výrobních závodů napříč Českem či dokonce v různých zemích a kde montáž probíhá postupně na několika místech, zároveň cloud umožňuje sdílet informace o výrobku. Což v praxi znamená, že už při nakládání rozpracovaného dílu v jednom závodě mají v tom druhém veškerá potřebná data pro to, aby mohli ihned začít s další montáží. Podle Davida Kazdy však bude pro průmysl cloud důležitý i kvůli implementaci strategie ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) do jednotlivých podniků. Firmy budou totiž muset sdílet informace o ekologické zátěži výroby. Půjde například o spotřebu elektřiny, vody, emisí CO2 a podobně. „Tato data budou muset být sdílená s příslušnými státními či evropskými institucemi i zákazníky právě prostřednictvím důvěryhodných a EU schválených cloudů,“ říká na závěr.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE