INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Konference Leaders Tolk ČMA na téma jak umělá inteligence ovlivní roli a profesi manažerů a podnikatelůDne 20. září 2023 se v Ipsos ve Slovanském domě v Praze uskutečnil první Leaders Talk, inovativní projekt pořádaný Českou manažerskou asociací. Hlavním tématem diskuse, které se zúčastnili význační představitelé české manažerské sféry, byl vliv umělé inteligence (AI) na práci manažerů, stav pracovního trhu a konkurenceschopnost firem. Všichni účastníci se shodli, že rychlý rozvoj AI zásadně promění pracovní prostředí, jak ho dnes známe, a klíčovým faktorem bude, jak rychle jednotlivá odvětví dokážou tuto novou technologii přijmout.

První setkání expertních panelistů z různých oborů a publika, složeného z českých manažerů, podnikatelů a médií, se zaměřilo na aktuální téma, které se stalo hojně diskutovaným. O umělé inteligenci diskutovala osmička špičkových manažerů z úspěšných českých společností, mezi nimi Diana Rádl Rogerová z Behind Inventions, Tomáš Čupr zakladatel společnosti Rohlik Group, Leon Jakimič ze společnosti Lasvit, Alexandra Kala za Profimed, Zuzana Ceralová Petrofová z rodinné firmy Petrof, Martin Cígler ze Seyfor, Jan Zadák, mentor a investor a Vladimír Staněk ze společnosti Aramark. Odborníci probrali například následky využívání AI na svou práci a fungování společností.

AI vs. vzdělávání

Ačkoli účastníci vidí v umělé inteligenci velký potenciál a vnímají ji jako nástroj, který lidem usnadní práci a ušetří hodiny času, řada z nich upozorňuje na to, že zásadní je stále celoživotní vzdělávání, které je nenahraditelné. Existence AI by jej neměla za žádnou cenu nahradit, ani zpomalit. Na otázku moderátorky Senty Čermákové: Jaké lidi připraví o místo AI jako první?, Martin Cígler odpověděl: AI nepřipraví o práci žádné lidi. Lidé, kteří budou umět AI používat, připraví o místa ty, kteří to neumí. Panelisté se shodli na tom, že významnou roli bude hrát schopnost lidí přizpůsobit se novým technologiím a využít je ve svůj prospěch. Umět využít AI se tak jen řadí mezi další dovednosti, které pravidlo nutného celoživotního vzdělávání potvrzuje. V diskuzi padl i dotaz na důležitost vzdělání manažerů. I zde se esa podnikavosti jednoznačně shodla na jednom. Škola a formální vzdělávání naučí především proces učení informací a jejich vstřebávání, ale profesní život především závisí na neustálém vzdělávání.

Jak využívání AI ovlivní skladbu zaměstnanců společností?

Konference Leaders Tolk ČMA na téma jak umělá inteligence ovlivní roli a profesi manažerů a podnikatelů - hovoří Zuzana Ceralová PetrofováJan Zadák se nad touto otázkou při diskuzi zamyslel především se zaměřením na IT obor. Dle jeho názoru AI nástroje zatím slouží jen jako pomocníci a efektivní nástroje pro práci. Jak se ale bude technologie vyvíjet dál, v budoucnosti by mohly AI nástroje převzít i tvorbu IT řešení od zadání až po vypracování, což může vyvolat změny na pracovním trhu. K tomu, jak rychlý bude přesun pracovních povinností ze zaměstnanců na AI, se vyjádřil Tomáš Čupr, který zdůraznil, že implementace konkrétních nástrojů umělé inteligence bude trvat různě dlouho a bude se lišit dle odvětví. „Abychom například nahradili naše IT specialisty, bude nám to trvat 6 měsíců. Bankám 2 roky. A státu...? Kde tou dobou bude AI?"
Při hlasování ohledně toho, nakolik AI ovlivní působnost jejich společností (1 zcela změní, 5 vůbec nezmění), panelisté shodně hodnotili hodnocením 2. Výjimkou byl Tomáš Čupr, který očekávatelně hodnotil 1 (zcela změní), a Zuzana Ceralová Petrofová, která zvolila 4 (změní spíše méně), ale zdůraznila, že AI může hrát důležitou roli v některých oblastech: „Nedomnívám se, že by pracovníky na výrobu pian v dohledné době nahradila AI. Chce to specifickou schopnost, cit a respekt k řemeslu. Nicméně i my pracujeme na plánu, kde bychom byli schopni využít AI nástroje. Rádi bychom vyzkoušeli AI nástroje jako akviziční nástroj pro objevování nových zákazníků a trhů."

Manažeři a využívání umělé inteligence

Klíčovou zprávou diskuze bylo zjištění, že již nyní používá AI v různých podobách 7 z 8 panelistů. Nejčastěji zmíněnými platformami, které manažeři využívají, byly Chat GPT verze 4 a platforma Bard. Tomáš Čupr, investor a zakladatel společnosti Rohlik.cz a Diana Rádl Rogerová, partnerka ve společnosti Behind Inventions a Manažerka roku 2021, navíc vyzdvihli nástroj AskPdf, který jim šetří čas při rešerši konkrétních dat v rozsáhlých PDF souborech.

Budoucnost AI nejen pro manažery

Konference Leaders Tolk ČMA na téma jak umělá inteligence ovlivní roli a profesi manažerů a podnikatelůSamotná práce manažerů spočívá v efektivním delegování úkolů, vize a schopnosti vyvést lidi z jejich komfortní zóny a dovést projekty do úspěšného konce. Umělá inteligence může v těchto oblastech pomoci, ale podstata manažerské práce samotné zůstane nezměněna. Diskutující se shodli, že umělá inteligence je cenným nástrojem, který však vyžaduje zodpovědné a promyšlené využití. Všichni panelisté se shodli na tom, že umělá inteligence je dobrým nástrojem, ale je třeba ji řádně ovládat a využívat s rozmyslem. Martin Cígler zakončil panel slovy: „Nejlepší radou je investovat 500 Kč do Chat GPT4. Pokuste se jej využít pro ty nejneoblíbenější, časově náročné a opakované činnosti. Stane se to vaší nejlepší investicí do budoucnosti."

Nepřekvapivě i sama umělá inteligence ChatGPT na dotaz, zdali může nahradit manažerskou práci, odpověděla: „Umělá inteligence může podporovat manažerskou práci tím, že automatizuje rutinní úkoly a poskytuje analytické informace, ale nemůže úplně nahradit klíčové aspekty, jako jsou mezilidské vztahy, strategické rozhodování a vedení týmu.“

Leaders Talk bylo prvním z mnoha setkání, která mají přinést hlubší porozumění roli umělé inteligence v současné společnosti a jejím budoucím vývojem. Tato akce ukázala, že téma AI je stále živé a zajímavé pro manažery, lídry a podnikatele v České republice. Dalším setkáním je Leaders Talk v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu již 10. října 2023 na Brněnském veletržním výstavišti.

Informace na naleznete www.cma.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE