INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Konference Leaders Tolk ČMA na téma jak umělá inteligence ovlivní roli a profesi manažerů a podnikatelůDne 20. září 2023 se v Ipsos ve Slovanském domě v Praze uskutečnil první Leaders Talk, inovativní projekt pořádaný Českou manažerskou asociací. Hlavním tématem diskuse, které se zúčastnili význační představitelé české manažerské sféry, byl vliv umělé inteligence (AI) na práci manažerů, stav pracovního trhu a konkurenceschopnost firem. Všichni účastníci se shodli, že rychlý rozvoj AI zásadně promění pracovní prostředí, jak ho dnes známe, a klíčovým faktorem bude, jak rychle jednotlivá odvětví dokážou tuto novou technologii přijmout.

První setkání expertních panelistů z různých oborů a publika, složeného z českých manažerů, podnikatelů a médií, se zaměřilo na aktuální téma, které se stalo hojně diskutovaným. O umělé inteligenci diskutovala osmička špičkových manažerů z úspěšných českých společností, mezi nimi Diana Rádl Rogerová z Behind Inventions, Tomáš Čupr zakladatel společnosti Rohlik Group, Leon Jakimič ze společnosti Lasvit, Alexandra Kala za Profimed, Zuzana Ceralová Petrofová z rodinné firmy Petrof, Martin Cígler ze Seyfor, Jan Zadák, mentor a investor a Vladimír Staněk ze společnosti Aramark. Odborníci probrali například následky využívání AI na svou práci a fungování společností.

AI vs. vzdělávání

Ačkoli účastníci vidí v umělé inteligenci velký potenciál a vnímají ji jako nástroj, který lidem usnadní práci a ušetří hodiny času, řada z nich upozorňuje na to, že zásadní je stále celoživotní vzdělávání, které je nenahraditelné. Existence AI by jej neměla za žádnou cenu nahradit, ani zpomalit. Na otázku moderátorky Senty Čermákové: Jaké lidi připraví o místo AI jako první?, Martin Cígler odpověděl: AI nepřipraví o práci žádné lidi. Lidé, kteří budou umět AI používat, připraví o místa ty, kteří to neumí. Panelisté se shodli na tom, že významnou roli bude hrát schopnost lidí přizpůsobit se novým technologiím a využít je ve svůj prospěch. Umět využít AI se tak jen řadí mezi další dovednosti, které pravidlo nutného celoživotního vzdělávání potvrzuje. V diskuzi padl i dotaz na důležitost vzdělání manažerů. I zde se esa podnikavosti jednoznačně shodla na jednom. Škola a formální vzdělávání naučí především proces učení informací a jejich vstřebávání, ale profesní život především závisí na neustálém vzdělávání.

Jak využívání AI ovlivní skladbu zaměstnanců společností?

Konference Leaders Tolk ČMA na téma jak umělá inteligence ovlivní roli a profesi manažerů a podnikatelů - hovoří Zuzana Ceralová PetrofováJan Zadák se nad touto otázkou při diskuzi zamyslel především se zaměřením na IT obor. Dle jeho názoru AI nástroje zatím slouží jen jako pomocníci a efektivní nástroje pro práci. Jak se ale bude technologie vyvíjet dál, v budoucnosti by mohly AI nástroje převzít i tvorbu IT řešení od zadání až po vypracování, což může vyvolat změny na pracovním trhu. K tomu, jak rychlý bude přesun pracovních povinností ze zaměstnanců na AI, se vyjádřil Tomáš Čupr, který zdůraznil, že implementace konkrétních nástrojů umělé inteligence bude trvat různě dlouho a bude se lišit dle odvětví. „Abychom například nahradili naše IT specialisty, bude nám to trvat 6 měsíců. Bankám 2 roky. A státu...? Kde tou dobou bude AI?"
Při hlasování ohledně toho, nakolik AI ovlivní působnost jejich společností (1 zcela změní, 5 vůbec nezmění), panelisté shodně hodnotili hodnocením 2. Výjimkou byl Tomáš Čupr, který očekávatelně hodnotil 1 (zcela změní), a Zuzana Ceralová Petrofová, která zvolila 4 (změní spíše méně), ale zdůraznila, že AI může hrát důležitou roli v některých oblastech: „Nedomnívám se, že by pracovníky na výrobu pian v dohledné době nahradila AI. Chce to specifickou schopnost, cit a respekt k řemeslu. Nicméně i my pracujeme na plánu, kde bychom byli schopni využít AI nástroje. Rádi bychom vyzkoušeli AI nástroje jako akviziční nástroj pro objevování nových zákazníků a trhů."

Manažeři a využívání umělé inteligence

Klíčovou zprávou diskuze bylo zjištění, že již nyní používá AI v různých podobách 7 z 8 panelistů. Nejčastěji zmíněnými platformami, které manažeři využívají, byly Chat GPT verze 4 a platforma Bard. Tomáš Čupr, investor a zakladatel společnosti Rohlik.cz a Diana Rádl Rogerová, partnerka ve společnosti Behind Inventions a Manažerka roku 2021, navíc vyzdvihli nástroj AskPdf, který jim šetří čas při rešerši konkrétních dat v rozsáhlých PDF souborech.

Budoucnost AI nejen pro manažery

Konference Leaders Tolk ČMA na téma jak umělá inteligence ovlivní roli a profesi manažerů a podnikatelůSamotná práce manažerů spočívá v efektivním delegování úkolů, vize a schopnosti vyvést lidi z jejich komfortní zóny a dovést projekty do úspěšného konce. Umělá inteligence může v těchto oblastech pomoci, ale podstata manažerské práce samotné zůstane nezměněna. Diskutující se shodli, že umělá inteligence je cenným nástrojem, který však vyžaduje zodpovědné a promyšlené využití. Všichni panelisté se shodli na tom, že umělá inteligence je dobrým nástrojem, ale je třeba ji řádně ovládat a využívat s rozmyslem. Martin Cígler zakončil panel slovy: „Nejlepší radou je investovat 500 Kč do Chat GPT4. Pokuste se jej využít pro ty nejneoblíbenější, časově náročné a opakované činnosti. Stane se to vaší nejlepší investicí do budoucnosti."

Nepřekvapivě i sama umělá inteligence ChatGPT na dotaz, zdali může nahradit manažerskou práci, odpověděla: „Umělá inteligence může podporovat manažerskou práci tím, že automatizuje rutinní úkoly a poskytuje analytické informace, ale nemůže úplně nahradit klíčové aspekty, jako jsou mezilidské vztahy, strategické rozhodování a vedení týmu.“

Leaders Talk bylo prvním z mnoha setkání, která mají přinést hlubší porozumění roli umělé inteligence v současné společnosti a jejím budoucím vývojem. Tato akce ukázala, že téma AI je stále živé a zajímavé pro manažery, lídry a podnikatele v České republice. Dalším setkáním je Leaders Talk v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu již 10. října 2023 na Brněnském veletržním výstavišti.

Informace na naleznete www.cma.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3