INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
ČSOB Leasing vnímá e-trendy a v návaznosti na to významně inovoval produkt operativní leasing se službami (tzv. full-service leasing). Rozšiřuje zákazníkům formy fakturace leasingového nájemného a souvisejících služeb. Vedle zachování tradiční papírové formy umožňuje zákazníkům nově také moderní a státem uznávanou elektronickou fakturaci. Elektronické doklady zákazník získává (stahuje) rychle, přehledně a pohodlně přes portál eLeasing. Informační systém ČSOB Leasing byl rozšířen o funkcionalitu elektronické fakturace ve spolupráci s KBC ICT Services a dalšími partnery.

Rozvoj informačních technologií a postupná elektronizace komunikace mezi finanční institucí a zákazníky je trend, který se nevyhýbá ani tradičnímu leasingovému trhu. ČSOB Leasing, největší český nebankovní poskytovatel leasingových a obdobných služeb podnikatelům, tyto e-trendy vnímá a v návaznosti na to významně inovoval svůj produkt operativní leasing se službami (tzv. full-service leasing).

ČSOB Leasing nově umožňuje zákazníkům skutečnou elektronickou fakturaci leasingového nájemného a souvisejících služeb. Zákazníci ČSOB Leasing budou moci získávat účetní dokumenty (daňové doklady) prostřednictvím portálu e-Leasing. Tento moderní způsob elektronické fakturace zjednodušuje a zrychluje oběh i správu účetních a daňových dokladů.

„ČSOB Leasing vychází vstříct i náročnějším potřebám zákazníků, kteří využívají produkt operativní leasing, mezi které nepochybně patří provádění některých při podnikání nutných operací bezpapírovou formou. Jsem rád, že můžeme našim zákazníkům nabídnout v rámci produktu operativní leasing skutečnou daňově a účetně validní elektronickou fakturaci za operativní nájem movitých věcí a související služby."

Josef Rosenkranz, místopředseda představenstva a výkonný ředitel pro obchod ČSOB Leasing

Bližší informace o elektronické fakturaci

ČSOB Leasing nabízí tyto formy fakturace u produktu operativní leasing:

a) Elektronická fakturace - podepsaný ISDOC – zákazník dostává doklady elektronicky ve formátu ISDOC (tj. v datové větě), které jsou elektronicky podepsány. Datovou větu si nahrává do svého účetnictví.

V případě, že zákazník používá účetní systém, který umí pracovat s ISDOC standardem, je elektronická faktura vyhotovena formou standardizovaného datového řetězce (datové věty) ve formátu ISDOC. Tato datová věta se pak automaticky přenese do účetního systému. S formátem ISDOC (Information System Document) automaticky pracuje 14 významných ekonomických i ERP systémů na trhu (ABRA, Helios, K2, SAP, Microsoft, a další) a tento typ fakturace umožňuje automatické rozúčtování položek uvedených na faktuře.

*ISDOC je obecně standardizovaný uznávaný formát pro předávání účetních dokladů. ISDOC je podepsán elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaným certifikační autoritou, aby byla zajištěna bezpečnost předávání dat. Další užitečné informace k ISDOC formátu naleznete na webové adrese: http://www.isdoc.cz

b) Elektronická fakturace - elektronicky podepsané PDF či datová věta – zákazník, jehož účetní systém nepodporuje formát ISDOC, dostává elektronicky podepsané PDF a datovou větu ve formátu, který si sám sestaví, navrhne a nahrává do účetnictví. Zákazníci, tedy mají možnost sestavit si i vlastní strukturu datového řetězce údajů.

c) Papírová fakturace – tradiční forma, která může být dle potřeby klienta doplněna o elektronické prvky vzájemné komunikace. Pokud zákazník nevyžaduje elektronickou verzi účetních dokumentů, bude papírová verze dále k dispozici i společně s elektronickým dokladem.

„Přidaná hodnota elektronické fakturace pro zákazníka spočívá ve zrychlení doručování dokladů a související komunikace, ve významné úspoře nákladů a snížení administrativní zátěže u zákazníka, dále ve snížení míry neproduktivní ruční práce a konečně tato nová forma fakturace nabízí přehlednost, okamžitou dohledatelnost a snadnou archivaci daňových dokladů."

Ivo Ščuka, ředitel týmu Full service leasing

Informace o ČSOB Leasing, a.s

ČSOB Leasing, a. s., je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s., členem skupiny ČSOB a v rámci KBC Lease holdingu i významné nadnárodní skupiny KBC.

Prostřednictvím sítě vlastních poboček poskytuje finanční služby všem podnikatelským subjektům a soukromým osobám v oblasti financování a pojištění osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních celků a výpočetní techniky. ČSOB Leasing je držitelem certifikátu jakosti podle normy ISO 9001:2008. ČSOB Leasing je několikanásobným držitelem prestižního ocenění Zlatá koruna za své finanční produkty pro zákazníky. ČSOB Leasing od počátku svého působení na trhu (rok 1995) do konce roku 2010 uzavřel 308 tisíc smluv a poskytl financování v objemu 150 mld. Kč. Více informací o ČSOB Leasing a aktuální nabídce naleznete na: www.csobleasing.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3