INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

logoDT_barevneNově posílená trasa v úseku Mladotice-Rozvadov výrazně navýšila kapacity středoevropské optické infrastruktury; díky odbočným komorám může připojit i nové významné obchodní lokality.

Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, dokončil v těchto dnech další etapu rozšiřování kapacit páteřních tras, a to dobudováním úseku Rozvadov – Mladotice. Nová optická trasa měří 85,5 km a je důležitou součástí páteřní optické sítě propojující západoevropská telekomunikační centra s Prahou. Instalace trasy trvala rekordní dva měsíce a v nákladech nepřesáhla deset milionů korun.

DT_mapa-zasitovani-CR_NAHLEDPáteřní síť z Německa dále pokračuje přes území České republiky po vlastní infrastruktuře Dial Telecomu mimo jiné do Bratislavy, kde je síť napojena na páteřní sítě významných operátorů směřujících na východ a jih Evropy. Důvodem budování této významné trasy bylo posílení přenosové kapacity dálkové optické sítě, které byla v tomto úseku téměř zcela vyčerpána.

„Posilování páteřních tras od hranic s Německem přes Plzeň, Prahu a Brno až do Bratislavy umožňuje daleko lépe rozvíjet služby založené na optické infrastruktuře v rámci střední Evropy. Dial Telecom je schopen na vlastní optické síti dodávat celou škálu služeb od 2 Mbps do 40 Gbps," dodala k významnému posílení trasy Ingrid Ledererová, technická ředitelka Dial Telecom a.s.

Páteřní síť přípravou na nové obchodní lokality

Podél celé trasy z Německa až na Slovensko byly Dial Telecomem připraveny odbočné komory. Ty jsou důležité pro napojení stávajících i budoucích významných obchodních lokalit. Díky tomu je pak možné pro podnikatele a obchodní zóny snadno získat rychlé a kvalitní datové připojení, které jim poskytnou tyto optické sítě.

Kromě datových služeb jsou schopny optické sítě poskytovat hlasové a samozřejmě i vysokorychlostní internetové služby. Nejvíce poptávanými službami jsou datové okruhy mezi pobočkami společností nebo pronájmy korporátní lambdy, tedy vlastní firemní vlnové délky v poskytnutém optickém kabelu, na níž jsou pak přenášena zabezpečená data.

DWDM trasy s nízkými hodnotami útlumu

Dial Telecom instaloval na svých páteřních trasách vysoce kvalitní optická vlákna. Všechny trasy se nyní vyznačují nízkými hodnotami měrného útlumu a minimálními hodnotami koeficientu PMD*, což je velmi důležité pro zajištění kvality vysokorychlostních přenosových systémů DWDM.

Pro více informací o dosahu optických sítí v těchto lokalitách vám rádi poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)

Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom činí v současnosti 4 600 kilometrů v rámci České republiky a 185 km kabelových tras s přibližně 12 000 km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem. Více informací získáte na webových stránkách http://www.dialtelecom.cz.

- - -

* PMD je polarizační vidová disperze (z anglického Polarisation Mode Dispersion) a je to druh zkreslení jednotlivého impulsu procházejícího optickým vláknem. Vzniká díky rozdílné délce trasy obou polarizačních rovin vidu při průchodu deformovaným vláknem. K deformaci dochází zejména výrobní nedokonalostí, mechanickým namáháním či montáží. PMD je jeden z problémů, jemuž musí čelit dopravci a prodejci při nasazení 10 Gbps i 40 Gbps optických sítí. Vlivem PMD se omezuje rychlost přenášeného signálu a také odstup sign

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3