INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

 

studenti zapojuji_vyrobni_linkuPodle posledních odhadů Evropské komise bude do roku 2020 chybět v celé Evropské unii asi 756 000 IT specialistů. V České republice jich trh podle letošního průzkumu společnosti Grafton Recruitment postrádá asi 20 000. Přitom digitální znalosti budou brzy vyžadovány u 90 % pracovních pozic a v budoucnu vzniknou i zcela nová pracovní místa, která dnes ještě neznáme – podle odhadů bude 65 % dětí vstupujících dnes do základních škol obsazovat tyto nově vzniklé pozice. Tyto současné i budoucí výzvy by měly pomoci překonat nové vzdělávací metody, které mnohem více propojují vzdělávání s praxí.

Probíhající digitální transformace dramaticky proměňuje všechny aspekty našeho života. V průmyslu a zemědělství pomáhají senzory a komunikace M2M (machine-to-machine) v komplexní proměně výrobních procesů. Průmysl 4.0 přináší nejen automatizaci, ale také možnost vyrábět individuálně přizpůsobené výrobky s výrazně nižšími náklady. Big data a analytika přinášejí proměnu tradičních obchodních modelů v maloobchodu nebo finančnictví.

Jak ukazuje studie Digital Vortex zpracovaná organizací Global Center for Digital Transformation, celých 40 % dnes dominantních firem ztratí v souvislosti s probíhajícími změnami v příštích letech svou pozici na trhu.

Klíčovým aspektem digitálního podnikání je práce s daty, konkrétně schopnost data sbírat, vyhodnocovat, zabezpečit a rozvíjet na jejich základě nové produkty a služby. S tím roste důležitost IT dovedností ve všech oblastech podnikání a na celé řadě pracovních pozic, kde dříve nebyly zapotřebí. To vše výrazně ovlivňuje pracovní trh a vzdělávání.

Proměna ekonomiky vyžaduje proměnu vzdělávání

Digitální transformace má tři pilíře: vzdělávání, digitální infrastrukturu a prostředí podporující inovace. Ukazuje se, že v období rychlé proměny podnikatelského prostředí je nezbytné co nejtěsnější provázání teoretického vzdělávání s praxí.

Kurzy Cisco Networking Academy hrají důležitou roli ve vzdělávání IT profesionálů. Jsou příkladem spolupráce mezi firemním sektorem a vzdělávacími institucemi, která pomáhá rychleji přenášet aktuální poznatky z praxe do vzdělávání a lépe připravovat studenty na požadavky trhu práce.

Cvičení Networking Academy vycházejí z reálných situací a studenti se tak musejí vypořádat s problémy, které na ně v zaměstnání budou čekat. Výhodou je také možnost výuky v anglickém jazyce a dostupnost studijních materiálů v angličtině, které studentům usnadňují budoucí uplatnění v zahraničí.

Kurzy Networking Academy pomáhají vyškolit lidi, kteří se úspěšně uplatní v době digitální ekonomiky. Ve vzdělávání IT odborníků se uplatňují od roku 1997, vyučuje je přes 20 000 instruktorů ve více než 170 státech světa a prošlo jimi více než 6 milionů studentů.

V České republice má Networking Academy 219 instruktorů a působí na 80 středních školách a fakultách. Její kurzy u nás ročně absolvuje přes 7300 studentů a od počátku programu jimi v ČR prošlo téměř 38 000 lidí. Každoročně se v rámci programu koná soutěž Networking Academy Games, která umožňuje jednotlivcům i týmům ze středních a vysokých škol vzájemně porovnat své schopnosti a výhercům otevírá dveře k mezinárodní kariéře.

Školy oceňují praktická cvičení

Střední průmyslová škola na Proseku je příkladem vzdělávací instituce, která velmi dobře propojuje teoretické vzdělávání s praktickými cvičeními. Mimo jiné klade důraz na to, aby IT předměty byly provázány i s dalšími obory a studenti získávali multidisciplinární znalosti, které trh práce vyžaduje. Běžnou součástí výuky jsou již od 1. ročníku praktická cvičení, při kterých se pravidelně využívají zadání čerpající z Networking Academy.

Učitelé SPŠ Prosek na kurzech Networking Academy oceňují především tři věci:

  • Cvičení, která vycházejí z reálných situací. Studenti jsou tak skutečně připravováni na to, co je v zaměstnání čeká.

  • Výuku anglického technického jazyka, díky čemuž pak problémům lépe rozumí a mohou se uplatnit i v zahraničí.

  • Možnost porovnání úrovně znalostí mezi jednotlivými studenty i školami, možnost definovat standardy požadovaných znalostí.

SPŠ Prosek intenzivně spolupracuje se soukromým sektorem. Díky tomu může studentům nabídnout o 50 % delší praxe, než je běžné na jiných školách – tedy 3 týdny ve 3. a 4. ročníku, které lze navíc provázat s letní brigádou a praktické zkušenosti ještě rozšířit. Škola své studenty propojuje s potenciálními zaměstnavateli, řada studentů má živnostenský list a již během studia samostatně podniká například v oblasti programování.

(tz)

 

 

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3