INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

krámTři ze čtyř obchodníků si dokáží něco spojit s pojmem chytrá prodejna. Elektronické platební metody a online marketing vedou v užívání moderních technologií. Prodejci chápou, že bez přizpůsobení svých webových stránek chytrým telefonům a bez profilů na sociálních sítích nemohou dlouhodobě uspět.

Digitalizace jejich podnikání bude zcela jednoznačně hlavním trendem v příštích letech. Tyto výsledky přináší průzkum agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), který koresponduje s analýzou maloobchodu zpracovanou týmem AMSP ČR. Podklady byly zveřejněny v předvečer velké konference k digitalizaci maloobchodu, kterou AMSP ČR organizuje jako jednu z hlavních akcí Roku digitálního podnikání 2019 dne 25. dubna 2019 v Praze.

Českému maloobchodu se daří, meziroční index maloobchodních tržeb v r. 2018 činil 104,8 %. Nejvyšší růst tržeb zaznamenal prodej zboží internetových obchodů a zásilkových služeb (o 15,4 %). Atraktivnost online nákupů u zákazníků stále roste mimo jiné proto, že se neustále rozšiřuje sortiment zboží, a to i o segment zboží každodenní potřeby a potravin. Díky přístupu a preferencím zákazníků jsou maloobchodníci tlačeni do digitalizace, což jim na druhou stranu přináší velký prostor pro zpracování dat o nich a posilování kontaktu obchodníka se svými zákazníky. Nové dynamicky se rozvíjející značky jsou založeny především na podrobné znalosti potřeb svých zákazníků a shromažďování a využívání zákaznických dat ke zlepšování služeb a zvyšování jejich zisků. Jak ale potvrzuje aktuální průzkum, zdaleka ne všichni maloobchodníci si tuto skutečnost uvědomují a jsou na nové trendy připraveni.

„Výsledky průzkumu IPSOS i naší analýzy potvrzují, že digitalizace je nevyhnutelná, z kamenných prodejen se postupně budou stávat showroomy a testovací prostředí pro nové produkty. Kdo si toto uvědomí, bude mít náskok před konkurencí“, uvádí generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

Hlavním současným vývojovým trendem v maloobchodě je dynamický rozvoj internetových obchodů a digitalizace obchodní činnosti. Na celkovém růstu nepotravinářského zboží se nejvíce podílelo zvýšení prodeje v internetových a zásilkových obchodech. Ve všech měsících roku 2018 pokračoval jeho dvouciferný meziroční růst tržeb. S moderními technologiemi si obchodníci spojují především využití elektronických platebních metod, což na jedné straně eliminuje používání hotovosti v oběhu a na straně druhé tlak na větší dostupnost elektronických platebních metod pro menší podnikatele vedoucí ke snížení jejich finanční a administrativní zátěže. Dále si maloobchodníci pod moderními technologiemi představují zejména internet věcí (síť pro propojování a vyměňování agregovaných dat), online marketing a cloudová úložiště.

„Digitalizace obchodu, a především procesu platby, je dnes nezbytnou součástí rozvoje trhu. Přináší daleko větší komfort pro zákazníka, výrazně ulehčuje proces odbavení a přirozeně vede k vyšší průměrné útratě a nárůstu tržeb pro obchodníka. Digitalizace nákupního procesu je dnes zásadním krokem pro udržení konkurenceschopnosti na trhu“, uvádí Martin Dolejš, Director Business Development CZ&SK společnosti Mastercard Europe.

„V poslední době pociťujeme čím dál tím větší poptávku ze stran našich firemních klientů po digitální komunikaci, jinými slovy si chtějí vyřizovat věci jako otevření dalšího účtu, žádost o platební kartu nebo doložení čerpání úvěru, elektronicky, bez nutnosti navštívit pobočku banky, aby ušetřený čas mohli věnovat svému podnikání. Další potřebou je možnost přijímat co největší množství platebních metod a tím si zvýšit své obraty – hotovost, platební karty, bezhotovostní platby na účet nejen v CZK, a to nejen prostřednictvím kamenných prodejen, ale právě i prostřednictvím internetových obchodů, které si zakládá čím dál tím více podnikatelů“, říká Martin Štýber, manažer Platebních řešení a prodeje ČSOB.

Jak vyplývá z aktuálního průzkumu, rostoucí význam digitalizace potvrzuje i to, že tři čtvrtiny firem a podnikatelů (73 %) investovaly do informačních a účetních systémů více jak 10.000 Kč za rok. Firmy investují rovněž do online marketingu, který se v současné době stává nejefektivnějším marketingovým kanálem, a to jak z ohledu zaměření se na klíčového potenciálního zákazníka, tak finanční náročnosti, což odráží i výsledky průzkumu, kdy více než polovina podnikatelů a firem (56 %) tento nástroj používá a čtvrtina z těch, kteří tak činí, do něj v minulém roce investovala alespoň 50.000 Kč.

Nadpoloviční většina podniků (61 %) a polovina OSVČ (50 %) už v současnosti má webové stránky přizpůsobené chytrým telefonům. Podnikatelé v maloobchodu začínají chápat, že v době moderních technologií je tento krok nutností. Toto přizpůsobení pak zpravidla není ani finančně náročné. Nižší procento u OSVČ do značné míry reflektuje i stav a styl jejich webových stránek, avšak 61 % u firem lze považovat v návaznosti na dynamiku odvětví stále ještě za nízké číslo.

Ve věci perspektivy maloobchodu v nejbližších letech můžeme konstatovat, že digitalizace se projevuje mj. detailním zpracovávání údajů o zákazníkovi a v celkovém posilování kontaktu obchodníka se svými zákazníky. Agentura IPSOS na základě svého celosvětového průzkumu identifikovala klíčové trendy na trhu potravin a nápojů, kterými jsou – přírodní potraviny, potraviny „free form“ (bezlepkové, bezlaktózové apod.), zážitková gastronomie, omezení konzumace masa, svačinky (tzv. snacking s důrazem na zdravou výživu a rychlé a pohodlné balení), jídlo s sebou, vody a nealko nápoje (snížený obsah tuku, soli, cukru apod., poptávka pro obohacených vodách apod.), rostoucí náklady (zvyšující se vstupní náklady v zemědělství a tím i ceny potravin, což zvyšuje tlak na komunikaci environmentálně zodpovědného přístupu k podnikání), aspekty životního prostředí a prémiové produkty (zvyšující se poptávka po kvalitnějších produktech). Výrobci proto hledají „chytré“ strategie, jak zvyšování cen zákazníkům přijatelně vysvětlovat.

V otázce unijního srovnání si Česko v r. 2018 polepšilo o tři příčky a je aktuálně na 23. místě v průměrné kupní síle na obyvatele. V tomto kontextu se podle Evropského statistického úřadu Eurostat uvádí, že v ČR máme šesté nejlevnější potraviny v rámci EU. Podle posledních dostupných údajů dosahovaly ceny potravin v ČR 84,5 % průměru EU (porovnání bez slevových akcí), takže ve skutečnosti jsou potraviny u nás ještě o něco levnější, započteme-li slevové akce.

„Český maloobchod bude i nadále jedním z nejdynamičtějších ve srovnání s ostatními zeměmi EU, kdy jednou z klíčových agend obchodníků v nadcházejícím období je digitalizace a zavádění nových technologií. Čeští obchodníci, zejména v sektoru stravování, proto musejí počítat s nástupem nových trendů – požadavků zákazníků, se kterými se budou muset vyrovnat, chtějí-li uspět v silné konkurenci“, shrnuje závěry průzkumu i analýzy místopředseda AMSP ČR Zdeněk Tomíček.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE