INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Koten 003Petr KotenNedávná omezení, která ovlivnila prakticky všechny organizace, způsobená opatřeními pro „boj“ s koronavirem, udělala „čáru přes rozpočet“ mnoha aktivitám a projektům. Pro některé se hledají nové vhodnější termíny nebo se upravují jejich zaměření, a některé byly více či méně omezeny. Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Ambasador kvality ČR mezi ně nepatří. Nezávislé posouzení je vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k podnikatelskému úspěchu, což platí zvlášť pro současné krizové období. Účast v soutěži neohrozí ani zotavující se rozpočty organizací. O ceně Ambasador kvality jsme hovořili s Ing. Petrem Kotenem, MBA, ředitelem České společnosti pro jakost, která je vyhlašovatelem této ceny.

Zrekapitulujme si pár základních informací. Proč jste ocenění vyhlásili a pro koho je určeno?

Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality a systémů řízení. Podporou rozvoje kvality chce tak přispívat i k ekonomickému úspěchu organizací v ČR. Právě proto byla vyhlášena tato soutěž, která letos vstupuje do dalšího ročníku a je založena na posouzení nejen současných ekonomických výsledků organizací, ale především na posouzení přístupu firmy ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost. Kvalita v tomto programu oceňování není však chápana pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb, ale zahrnuje i další aktivity, mezi které patří například aktivní propagace a komunikace kvality u všech důležitých zainteresovaných stran, inovace produktů, odpovědný a udržitelný přístup k podnikání.

Podle jakých kritérií budou účastníci hodnoceni?

V rámci ocenění je hodnoceno pět oblastí. První oblast je zaměřena na ekonomické ukazatele. Druhá oblast nazvaná „ocenění za kvalitu“ se zaměřuje na to, jaká ocenění v oblasti kvality organizace získala, jaké má akreditované certifikáty, a případně jaká personální „kvalitářská“ ocenění mají pracovníci organizaci. Třetí, nejvíce hodnocenou oblastí, jsou „aktivity organizace na podporu kvality“. Tam patří například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, publikační či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá oblast je zaměřena na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední oblast na ochranu spotřebitele.

Je administrativně náročné se přihlásit?

Soutěž jsme se snažili udělat pro uchazeče co nejméně administrativně náročnou. Organizace vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. U prvních šesti organizací, dle vyhodnocených dotazníků, proběhne jednodenní ověřovací posouzení na místě. První tři organizace v rámci slavnostního vyhlášení obdrží věcný dar, firmy na čtvrtém až šestém místě budou rovněž slavnostně uvedeny a obdrží diplomy. Všechny zúčastněné firmy získají pamětní list a poděkování.

Již v minulém ročníku byly kategorie rozšířeny i pro organizace veřejné správy. Co vás k tomu vedlo?

Prvnímu ročníku soutěže Ambasador kvality České republiky se dostalo mimořádné pozornosti a my jsme od několika úřadů dostali dotaz, zdali je soutěž určena i pro ně, což bylo impulzem k modifikaci kritérií tak, aby smysl soutěže zůstal zachován, ale kritéria byla vhodně nastavena nejen pro státní správu a samosprávu, ale i neziskové organizace.

Jak může účast v soutěži subjektům státní správy a samosprávy pomoci?

V rámci státní správy i samosprávy se řada úřadů aktivně angažuje na poli kvality již mnoho let. Účast v soutěži je pro ně inspirativní mimo jiné tím, že si ujasní, do jaké míry plní jednotlivá kritéria, a snadno pak identifikují svoje silné stránky a oblasti pro zlepšení. A samozřejmě pro organizace, které skončí „na bedně“, je ocenění forma poděkování a pozitivní propagace.

Připomenete, kdo v této kategorii uspěl v minulém roce?

Samozřejmě, na prvním místě skončil Úřad městské části Praha 10, Město Hranice, Dopravní podnik hlavního města Prahy.

A proč by se měly úřady vůbec kvalitou zabývat?

Kvalita v kostce znamená zaměření na spokojenost zákazníka, pořádek v organizaci a zacílení na efektivní fungování. Toto jsou beze sporu atributy, o které by úřadům mělo jít.

Jaký je poplatek za účast v této soutěži?

Účast je v první fázi bezplatná. Pouze firmy, u kterých bude provedeno hodnocení na místě, zaplatí poplatek za hodnocení ve výši 18 000 korun navýšený o skutečné cestovní náklady hodnotitelů. V případě veřejného sektoru činí po­platek 15 000 korun.

Kdy se organizace mohou do ceny hlásit?

Přihlášky přijímáme od června do konce září. V aktuálním ročníku se tedy chystá hodnocení nejlepších vybraných organizací tak, aby vše bylo připraveno na slavnostní vyhlášení v rámci listopadové Mezinárodní konference s mottem „Kvalita – konkurenční výhoda v nejistém období“.

Co byste rád vzkázal všem, kteří by rádi zkusili své štěstí?

Rád bych vyzval všechny firmy i organizace veřejného sektoru, které „dobře fungují a fandí kvalitě“, aby zvážily svoji účast v letošním ročníku této soutěže a nebály se zviditelnit. Informace najdou na webových stránkách www.csq.cz/udilene-ceny-a-souteze/.

za rozhovor poděkoval Martin Šimek

 

Slovo ke dni

  • Auta zastavil čip

    Začnu svoji glosu otázkou: Jestlipak víte, která je nejdůležitější součást moderního automobilu? Ne, není to motor, převodovka ani volant. Je jím čip. Který, to mi poněkud uniká, nicméně kvůli němu stojí výroba vozidel po celém světě. Ztráty se počítají v tisících miliard korun, a to ještě nelze dohlédnout světla na konci tunelu. Naše „malá“ škodovka zastaví výrobu na týden, ostatní automobilky jsou na tom podobně, ne-li hůře. A proč chybí čipy, tedy nepostradatelná součást elektronických systémů vozu? Prý za to zas může covid a další překážky. Člověka napadá, že tohle v kapitalizmu není samo sebou a že za tím musí být nějaký záměr. Nedivte se, aut přibývá tolik, že už se ani nevejdou na silnice a víc stojí v kolonách a zácpách než jedou. A ta uhlíková stopa, škoda slov! Někdo upíná své naděje k elektromobilům. Možná, že opravdu...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE