INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Koten 003Petr KotenNedávná omezení, která ovlivnila prakticky všechny organizace, způsobená opatřeními pro „boj“ s koronavirem, udělala „čáru přes rozpočet“ mnoha aktivitám a projektům. Pro některé se hledají nové vhodnější termíny nebo se upravují jejich zaměření, a některé byly více či méně omezeny. Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Ambasador kvality ČR mezi ně nepatří. Nezávislé posouzení je vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k podnikatelskému úspěchu, což platí zvlášť pro současné krizové období. Účast v soutěži neohrozí ani zotavující se rozpočty organizací. O ceně Ambasador kvality jsme hovořili s Ing. Petrem Kotenem, MBA, ředitelem České společnosti pro jakost, která je vyhlašovatelem této ceny.

Zrekapitulujme si pár základních informací. Proč jste ocenění vyhlásili a pro koho je určeno?

Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality a systémů řízení. Podporou rozvoje kvality chce tak přispívat i k ekonomickému úspěchu organizací v ČR. Právě proto byla vyhlášena tato soutěž, která letos vstupuje do dalšího ročníku a je založena na posouzení nejen současných ekonomických výsledků organizací, ale především na posouzení přístupu firmy ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost. Kvalita v tomto programu oceňování není však chápana pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb, ale zahrnuje i další aktivity, mezi které patří například aktivní propagace a komunikace kvality u všech důležitých zainteresovaných stran, inovace produktů, odpovědný a udržitelný přístup k podnikání.

Podle jakých kritérií budou účastníci hodnoceni?

V rámci ocenění je hodnoceno pět oblastí. První oblast je zaměřena na ekonomické ukazatele. Druhá oblast nazvaná „ocenění za kvalitu“ se zaměřuje na to, jaká ocenění v oblasti kvality organizace získala, jaké má akreditované certifikáty, a případně jaká personální „kvalitářská“ ocenění mají pracovníci organizaci. Třetí, nejvíce hodnocenou oblastí, jsou „aktivity organizace na podporu kvality“. Tam patří například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, publikační či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá oblast je zaměřena na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední oblast na ochranu spotřebitele.

Je administrativně náročné se přihlásit?

Soutěž jsme se snažili udělat pro uchazeče co nejméně administrativně náročnou. Organizace vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. U prvních šesti organizací, dle vyhodnocených dotazníků, proběhne jednodenní ověřovací posouzení na místě. První tři organizace v rámci slavnostního vyhlášení obdrží věcný dar, firmy na čtvrtém až šestém místě budou rovněž slavnostně uvedeny a obdrží diplomy. Všechny zúčastněné firmy získají pamětní list a poděkování.

Již v minulém ročníku byly kategorie rozšířeny i pro organizace veřejné správy. Co vás k tomu vedlo?

Prvnímu ročníku soutěže Ambasador kvality České republiky se dostalo mimořádné pozornosti a my jsme od několika úřadů dostali dotaz, zdali je soutěž určena i pro ně, což bylo impulzem k modifikaci kritérií tak, aby smysl soutěže zůstal zachován, ale kritéria byla vhodně nastavena nejen pro státní správu a samosprávu, ale i neziskové organizace.

Jak může účast v soutěži subjektům státní správy a samosprávy pomoci?

V rámci státní správy i samosprávy se řada úřadů aktivně angažuje na poli kvality již mnoho let. Účast v soutěži je pro ně inspirativní mimo jiné tím, že si ujasní, do jaké míry plní jednotlivá kritéria, a snadno pak identifikují svoje silné stránky a oblasti pro zlepšení. A samozřejmě pro organizace, které skončí „na bedně“, je ocenění forma poděkování a pozitivní propagace.

Připomenete, kdo v této kategorii uspěl v minulém roce?

Samozřejmě, na prvním místě skončil Úřad městské části Praha 10, Město Hranice, Dopravní podnik hlavního města Prahy.

A proč by se měly úřady vůbec kvalitou zabývat?

Kvalita v kostce znamená zaměření na spokojenost zákazníka, pořádek v organizaci a zacílení na efektivní fungování. Toto jsou beze sporu atributy, o které by úřadům mělo jít.

Jaký je poplatek za účast v této soutěži?

Účast je v první fázi bezplatná. Pouze firmy, u kterých bude provedeno hodnocení na místě, zaplatí poplatek za hodnocení ve výši 18 000 korun navýšený o skutečné cestovní náklady hodnotitelů. V případě veřejného sektoru činí po­platek 15 000 korun.

Kdy se organizace mohou do ceny hlásit?

Přihlášky přijímáme od června do konce září. V aktuálním ročníku se tedy chystá hodnocení nejlepších vybraných organizací tak, aby vše bylo připraveno na slavnostní vyhlášení v rámci listopadové Mezinárodní konference s mottem „Kvalita – konkurenční výhoda v nejistém období“.

Co byste rád vzkázal všem, kteří by rádi zkusili své štěstí?

Rád bych vyzval všechny firmy i organizace veřejného sektoru, které „dobře fungují a fandí kvalitě“, aby zvážily svoji účast v letošním ročníku této soutěže a nebály se zviditelnit. Informace najdou na webových stránkách www.csq.cz/udilene-ceny-a-souteze/.

za rozhovor poděkoval Martin Šimek

 

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3