INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Veronika KrejcovaVeronika KrejčováMít jistotu, že si v prodejně obchodního řetězce koupíme jen to nejlepší, nejbezpečnější a vysoce kvalitní z české zemědělské produkce, to je přání většiny spotřebitelů. K tomu, aby se mohlo plnit, existuje významný nástroj, který se jmenuje GLOBALG.A.P. Certifikace na jeho základě poskytuje v České republice Česká společnost pro jakost. Manažerka certifikací GLOBALG.A.P. v ČSJ Ing. Veronika Krejčová vysvětlila:

GLOBALG.A.P. je certifikace pro zemědělský sektor. Můžete nám tento proces přiblížit a zároveň specifikovat, pro koho je přesně tato certifikace určena?

GLOBALG.A.P. zahrnuje soukromoprávní standardy zaměřené na dodržování správně zemědělské praxe. Jedním z nich je standard Integrated Farm Assurance (IFA), který je zaměřen na oblast zemědělské prvovýroby. Certifikován je vždy konkrétní produkt, který je kontrolován od „semínka“ až po sklizeň a posklizňové manipulace. Další zpracování produktu již do této certifikace ale nepatří.

Je vhodná pro všechny obory zemědělství? Nebo se zaměřuje jen na vybrané oblasti?

Standard IFA GLOBALG.A.P. je mezinárodní standard a pokrývá celou oblast zemědělství, tj. rostlinnou a živočišnou výrobu a akvakulturu. Certifikovat můžete tedy cokoliv od ovoce a zeleniny až po kávu, čaj a ryby. Česká společnost pro jakost v tuto chvíli certifikuje ovoce a zeleninu, polní plodiny, rostlinný rozmnožovací materiál, květiny a okrasné rostliny, prasata a mléko.

Jaké požadavky musí splnit certifikovaná organizace? Jaká jsou hlavní kritéria, co vše se ověřuje?

Zájemce o certifikaci musí splňovat soubor povinností, které se kryjí s nařízeními Evropské unie. Tzv. klíčové povinnosti zahrnují stěžejní požadavky, např. vyhodnocení hygienických rizik, rizik produkčního místa, analýzy reziduí či kvality závlahové vody a mnoho dalších.

Bezpečnost potravin a udržitelnost produkce jistě hraje v certifikaci velkou roli...

Bezpečnost potravin hraje rozhodně stěžejní úlohu, to znamená, že zavedení standardu v organizaci bezpečnost zvyšuje. Produkt je vysledovatelný až ke svému počátku. Co se týče udržitelnosti produkce, požadavky standardu zahrnují např. minimalizaci odpadů a podporu využití obnovitelných zdrojů energie.

V čem tedy může certifikace GlobalG.A.P. zemědělcům pomoci?

Certifikát GLOBALG.A.P. je v podstatě vstupenkou na trh. Pokud chce producent dodávat do obchodních řetězců, certifikace je víceméně vždy vyžadována. A i když je zavedení požadavků standardu v podniku zpočátku velkou administrativní zátěží, rozhodně se v praxi ukazuje, že pokud přijde do podniku na kontrolu např. Státní zemědělské a potravinářské inspekce, je na to již producent díky certifikaci GLOBALG.A.P. připraven. Zavedení standardu může také v mnoha případech napomoci zlepšit vnitropodnikový management.

Co znamená certifikace GlobalG.A.P. pro koncového zákazníka? Proč by měl vyhledávat produkty od organizací certifikovaných podle tohoto standardu?

Standard je nastaven tak, že koncový zákazník v obchodě nerozezná certifikovaný a necertifikovaný produkt. Pouze na obalu či přepravce smí být uvedeno devítimístné číslo GGN, a to je známka toho, že je produkt certifikován. V dnešní době, a to je velice pozitivní, je v obchodních řetězcích velké množství české zeleniny a ovoce a až na výjimky je tato produkce certifikována GLOBALG.A.P.

Může certifikace GlobalG.A.P. přinést organizaci nové odběratele?

Rozhodně ano, ale jak jsem již zmiňovala, jde zejména o obchodní řetězce a velkoobchody.

Můžete nám přiblížit, nakolik náročné je se na certifikaci připravit?

Žijeme v byrokratické době, takže samozřejmě může být pro producenta náročné přichystat všechny potřebné dokumenty pro certifikaci. Existují ale také poradci GLOBALG.A.P., kteří mohou významně pomoci. Náročné bývá hlavně zavedení všech nastavených pravidel a postupů do praxe a jejich dodržování. Někteří producenti mohou mít již jiné certifikáty, například Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) může usnadnit přípravu na certifikaci GLOBALG.A.P.

Jak si stojíme, co do počtu certifikovaných organizací, v porovnání se zeměmi s velkým podílem zemědělské výroby?

Toto nemohu objektivně porovnat, protože nelze zjistit, kolik má která země organizací certifikovaných GLOBALG.A.P. Rozhodně se ale tlak na zemědělské producenty v České republice zvyšuje, a je to dáno i koncovým zákazníkem, který se již nespokojí s čímkoliv, co mu obchodník nabídne. Počet certifikovaných organizací se tedy v ČR a na Slovensku zvyšuje rok od roku. Navíc se zvyšuje zájem o doplněk standardu GLOBALG.A.P. Analýzu rizik sociálních potřeb zaměstnanců (GRASP), který může získat pouze organizace již certifikována GLOBALG.A.P.

Česká společnost pro jakost je členem Národní technické skupiny GLOBALG.A.P., co to znamená? Jaké to má výhody pro zákazníka ČSJ?

Národní technická skupina má za úkol implementovat a rozvíjet standard v podmínkách ČR. Zajišťuje národní interpretace požadavků či veškeré překlady dokumentů do českého jazyka. Dále funguje jako zpětná vazba producentů, řetězců a státní správy a jako kontaktní místo pro veřejnost v otázkách výkladu a implementace požadavků standardu. Toto vše je výhodou ne­jen pro zákazníka ČSJ, ale pro všechny organizace certifikující se standardem GLOBALG.A.P. Dalšími členy skupiny jsou zástupci ČZU a VŠCHT a jiní nezávislí odborníci z různých oblastí zemědělství.

za odpovědi poděkoval David Kubla

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE