INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Veronika KrejcovaVeronika KrejčováMít jistotu, že si v prodejně obchodního řetězce koupíme jen to nejlepší, nejbezpečnější a vysoce kvalitní z české zemědělské produkce, to je přání většiny spotřebitelů. K tomu, aby se mohlo plnit, existuje významný nástroj, který se jmenuje GLOBALG.A.P. Certifikace na jeho základě poskytuje v České republice Česká společnost pro jakost. Manažerka certifikací GLOBALG.A.P. v ČSJ Ing. Veronika Krejčová vysvětlila:

GLOBALG.A.P. je certifikace pro zemědělský sektor. Můžete nám tento proces přiblížit a zároveň specifikovat, pro koho je přesně tato certifikace určena?

GLOBALG.A.P. zahrnuje soukromoprávní standardy zaměřené na dodržování správně zemědělské praxe. Jedním z nich je standard Integrated Farm Assurance (IFA), který je zaměřen na oblast zemědělské prvovýroby. Certifikován je vždy konkrétní produkt, který je kontrolován od „semínka“ až po sklizeň a posklizňové manipulace. Další zpracování produktu již do této certifikace ale nepatří.

Je vhodná pro všechny obory zemědělství? Nebo se zaměřuje jen na vybrané oblasti?

Standard IFA GLOBALG.A.P. je mezinárodní standard a pokrývá celou oblast zemědělství, tj. rostlinnou a živočišnou výrobu a akvakulturu. Certifikovat můžete tedy cokoliv od ovoce a zeleniny až po kávu, čaj a ryby. Česká společnost pro jakost v tuto chvíli certifikuje ovoce a zeleninu, polní plodiny, rostlinný rozmnožovací materiál, květiny a okrasné rostliny, prasata a mléko.

Jaké požadavky musí splnit certifikovaná organizace? Jaká jsou hlavní kritéria, co vše se ověřuje?

Zájemce o certifikaci musí splňovat soubor povinností, které se kryjí s nařízeními Evropské unie. Tzv. klíčové povinnosti zahrnují stěžejní požadavky, např. vyhodnocení hygienických rizik, rizik produkčního místa, analýzy reziduí či kvality závlahové vody a mnoho dalších.

Bezpečnost potravin a udržitelnost produkce jistě hraje v certifikaci velkou roli...

Bezpečnost potravin hraje rozhodně stěžejní úlohu, to znamená, že zavedení standardu v organizaci bezpečnost zvyšuje. Produkt je vysledovatelný až ke svému počátku. Co se týče udržitelnosti produkce, požadavky standardu zahrnují např. minimalizaci odpadů a podporu využití obnovitelných zdrojů energie.

V čem tedy může certifikace GlobalG.A.P. zemědělcům pomoci?

Certifikát GLOBALG.A.P. je v podstatě vstupenkou na trh. Pokud chce producent dodávat do obchodních řetězců, certifikace je víceméně vždy vyžadována. A i když je zavedení požadavků standardu v podniku zpočátku velkou administrativní zátěží, rozhodně se v praxi ukazuje, že pokud přijde do podniku na kontrolu např. Státní zemědělské a potravinářské inspekce, je na to již producent díky certifikaci GLOBALG.A.P. připraven. Zavedení standardu může také v mnoha případech napomoci zlepšit vnitropodnikový management.

Co znamená certifikace GlobalG.A.P. pro koncového zákazníka? Proč by měl vyhledávat produkty od organizací certifikovaných podle tohoto standardu?

Standard je nastaven tak, že koncový zákazník v obchodě nerozezná certifikovaný a necertifikovaný produkt. Pouze na obalu či přepravce smí být uvedeno devítimístné číslo GGN, a to je známka toho, že je produkt certifikován. V dnešní době, a to je velice pozitivní, je v obchodních řetězcích velké množství české zeleniny a ovoce a až na výjimky je tato produkce certifikována GLOBALG.A.P.

Může certifikace GlobalG.A.P. přinést organizaci nové odběratele?

Rozhodně ano, ale jak jsem již zmiňovala, jde zejména o obchodní řetězce a velkoobchody.

Můžete nám přiblížit, nakolik náročné je se na certifikaci připravit?

Žijeme v byrokratické době, takže samozřejmě může být pro producenta náročné přichystat všechny potřebné dokumenty pro certifikaci. Existují ale také poradci GLOBALG.A.P., kteří mohou významně pomoci. Náročné bývá hlavně zavedení všech nastavených pravidel a postupů do praxe a jejich dodržování. Někteří producenti mohou mít již jiné certifikáty, například Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) může usnadnit přípravu na certifikaci GLOBALG.A.P.

Jak si stojíme, co do počtu certifikovaných organizací, v porovnání se zeměmi s velkým podílem zemědělské výroby?

Toto nemohu objektivně porovnat, protože nelze zjistit, kolik má která země organizací certifikovaných GLOBALG.A.P. Rozhodně se ale tlak na zemědělské producenty v České republice zvyšuje, a je to dáno i koncovým zákazníkem, který se již nespokojí s čímkoliv, co mu obchodník nabídne. Počet certifikovaných organizací se tedy v ČR a na Slovensku zvyšuje rok od roku. Navíc se zvyšuje zájem o doplněk standardu GLOBALG.A.P. Analýzu rizik sociálních potřeb zaměstnanců (GRASP), který může získat pouze organizace již certifikována GLOBALG.A.P.

Česká společnost pro jakost je členem Národní technické skupiny GLOBALG.A.P., co to znamená? Jaké to má výhody pro zákazníka ČSJ?

Národní technická skupina má za úkol implementovat a rozvíjet standard v podmínkách ČR. Zajišťuje národní interpretace požadavků či veškeré překlady dokumentů do českého jazyka. Dále funguje jako zpětná vazba producentů, řetězců a státní správy a jako kontaktní místo pro veřejnost v otázkách výkladu a implementace požadavků standardu. Toto vše je výhodou ne­jen pro zákazníka ČSJ, ale pro všechny organizace certifikující se standardem GLOBALG.A.P. Dalšími členy skupiny jsou zástupci ČZU a VŠCHT a jiní nezávislí odborníci z různých oblastí zemědělství.

za odpovědi poděkoval David Kubla

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3