INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

IMG 6551Petr KotenJiž od 1. června mají čeští inovátoři možnost přihlásit se do dalšího ročníku Mezinárodní soutěže inovací (Quality Innovation Award 2020). Soutěž je pořádána pod záštitou Evropské organizace pro kvalitu, přičemž v České republice ji organizuje Česká společnost pro jakost za podpory Asociace inovačního podnikání ČR. O soutěži jsme hovořili s ředitelem České společnosti pro jakost Ing. Petrem Kotenem.

Přiblížil byste soutěž Quality Innovation Award těm, kteří ji ještě neznají?

V roce 2007 byl vyhlášen první ročník této soutěže, a to ve Finsku pod gescí Evropské organizace pro kvalitu. Od té doby se soutěž rozšířila do více než 20 zemí světa a my jsme rádi, že uchazeči z České republiky se mohou, prostřednictví České společnosti pro jakost, hlásit do této soutěže již od roku 2013. Velkým přínosem soutěže pro zúčastněné inovátory je, že jim umožňuje porovnat svoje nápady na národní a mezinárodní úrovni, obdržet zpětnou vazbu od nezávislých expertů na inovace a přispět ke zvýšení míry inovativnosti v organizaci. Vítězným inovátorům se otevírají cesty k uplatnění svých nápadů. Obdrží také národní nebo i mezinárodní uznání.

Mohl byste zmínit některé z našich úspěšných organizací?

V loňském ročníku soutěže uspěly na národní úrovni například společnost Europ Assistance se svojí Digitální asistenční službou či Moravskoslezský kraj, který zabodoval díky inovacím v sociálních službách. Poslední, mezinárodně vítězná, inovace z České republiky byla přihlášena v roce 2017, tehdy zvítězila na mezinárodním poli mikropodniků společnost OIG Power s.r.o. s produktem CES Battery Box. A o rok dříve pak Škoda JS a.s. v kategorii velkých podniků.

Kdo se může do soutěže přihlásit?

Do soutěže se může přihlásit jakákoli organizace se svojí inovací prostřednictvím vyplněného jednoduchého přihlašovacího formuláře – přihlášky, přičemž všechny obdržené přihlášky jsou pečlivě posuzovány experty na národní úrovni, postupující inovace pak na mezinárodní úrovni. Uchazeči soutěží v jednotlivých kategoriích, kterými jsou: Potenciální inovace, Cirkulární ekonomika a uhlíková neutralita, Sektor zdravotní péče, Sektor vzdělávání, Veřejný sektor, Mikropodniky, Malé a střední podniky a Velké podniky.

Je složité přihlášku vyplnit?

Pro ty, kteří přicházejí se skutečně inovativním řešením, rozhodně ne. Přihlášku je možno stáhnout z webových stránek www.csq.cz. Přihláška obsahuje informace o oblastech, které umožní ohodnotit inovaci z mnoha pohledů. Úvodní část přihlášky obsahuje obecné a kontaktní údaje o přihlašovateli. V této části je rovněž třeba výstižně (a zároveň stručně) popsat, proč inovace vznikla a kroky, které musely být učiněny pro uvedení inovace „na svět“ a jakých výsledků bylo díky zavedení inovace dosaženo.
Následně uchazeči popisují míru novosti inovace, přičemž je vhodné uvést, jaké potřeby jsou inovací řešeny a jaké případné alternativní postupy již existují. Dále se popisuje použitelnost inovace v praxi, proces „učení se“, zohlednění požadavků zákazníka, sociální a environmentální dopady inovace a celkové zhodnocení celkové efektivnosti inovace.

Platí účastníci nějakou částku, aby se mohli soutěže zúčastnit?

Účast v soutěži je bezplatná. Reálně to stojí pouze čas při vyplňování přihlášky – řádově jednotky hodin.

Do kdy se mohou uchazeči hlásit a kdy budou známé výsledky?

Přihlašovat se je možné až do 30. září. Vyhlášení výsledků národního kola soutěže proběhne dne 9. listopadu 2020, budou oceněni vítězové jednotlivých kategorií, vyhlášení mezinárodního kola se pak uskuteční ve dnech 4. a 5. úno-
ra 2021 v Bělehradě.

Nač byste ještě rád upozornil?

Rád bych zmínil, že, kromě samotného posouzení inovace a případného získání ocenění, naše společnost marketingově podporuje držitele tohoto ocenění, přičemž využíváme jak naše komunikační kanály, tak naše mediální partnery. A rád bych zdůraznil, že i zdánlivě „malé“ nápady a inovace jsou vítány a mohou velmi dobře uspět. Těšíme se na vaše přihlášky!

za rozhovor poděkoval David Kubla

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3