INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

IMG 6551Petr KotenJiž od 1. června mají čeští inovátoři možnost přihlásit se do dalšího ročníku Mezinárodní soutěže inovací (Quality Innovation Award 2020). Soutěž je pořádána pod záštitou Evropské organizace pro kvalitu, přičemž v České republice ji organizuje Česká společnost pro jakost za podpory Asociace inovačního podnikání ČR. O soutěži jsme hovořili s ředitelem České společnosti pro jakost Ing. Petrem Kotenem.

Přiblížil byste soutěž Quality Innovation Award těm, kteří ji ještě neznají?

V roce 2007 byl vyhlášen první ročník této soutěže, a to ve Finsku pod gescí Evropské organizace pro kvalitu. Od té doby se soutěž rozšířila do více než 20 zemí světa a my jsme rádi, že uchazeči z České republiky se mohou, prostřednictví České společnosti pro jakost, hlásit do této soutěže již od roku 2013. Velkým přínosem soutěže pro zúčastněné inovátory je, že jim umožňuje porovnat svoje nápady na národní a mezinárodní úrovni, obdržet zpětnou vazbu od nezávislých expertů na inovace a přispět ke zvýšení míry inovativnosti v organizaci. Vítězným inovátorům se otevírají cesty k uplatnění svých nápadů. Obdrží také národní nebo i mezinárodní uznání.

Mohl byste zmínit některé z našich úspěšných organizací?

V loňském ročníku soutěže uspěly na národní úrovni například společnost Europ Assistance se svojí Digitální asistenční službou či Moravskoslezský kraj, který zabodoval díky inovacím v sociálních službách. Poslední, mezinárodně vítězná, inovace z České republiky byla přihlášena v roce 2017, tehdy zvítězila na mezinárodním poli mikropodniků společnost OIG Power s.r.o. s produktem CES Battery Box. A o rok dříve pak Škoda JS a.s. v kategorii velkých podniků.

Kdo se může do soutěže přihlásit?

Do soutěže se může přihlásit jakákoli organizace se svojí inovací prostřednictvím vyplněného jednoduchého přihlašovacího formuláře – přihlášky, přičemž všechny obdržené přihlášky jsou pečlivě posuzovány experty na národní úrovni, postupující inovace pak na mezinárodní úrovni. Uchazeči soutěží v jednotlivých kategoriích, kterými jsou: Potenciální inovace, Cirkulární ekonomika a uhlíková neutralita, Sektor zdravotní péče, Sektor vzdělávání, Veřejný sektor, Mikropodniky, Malé a střední podniky a Velké podniky.

Je složité přihlášku vyplnit?

Pro ty, kteří přicházejí se skutečně inovativním řešením, rozhodně ne. Přihlášku je možno stáhnout z webových stránek www.csq.cz. Přihláška obsahuje informace o oblastech, které umožní ohodnotit inovaci z mnoha pohledů. Úvodní část přihlášky obsahuje obecné a kontaktní údaje o přihlašovateli. V této části je rovněž třeba výstižně (a zároveň stručně) popsat, proč inovace vznikla a kroky, které musely být učiněny pro uvedení inovace „na svět“ a jakých výsledků bylo díky zavedení inovace dosaženo.
Následně uchazeči popisují míru novosti inovace, přičemž je vhodné uvést, jaké potřeby jsou inovací řešeny a jaké případné alternativní postupy již existují. Dále se popisuje použitelnost inovace v praxi, proces „učení se“, zohlednění požadavků zákazníka, sociální a environmentální dopady inovace a celkové zhodnocení celkové efektivnosti inovace.

Platí účastníci nějakou částku, aby se mohli soutěže zúčastnit?

Účast v soutěži je bezplatná. Reálně to stojí pouze čas při vyplňování přihlášky – řádově jednotky hodin.

Do kdy se mohou uchazeči hlásit a kdy budou známé výsledky?

Přihlašovat se je možné až do 30. září. Vyhlášení výsledků národního kola soutěže proběhne dne 9. listopadu 2020, budou oceněni vítězové jednotlivých kategorií, vyhlášení mezinárodního kola se pak uskuteční ve dnech 4. a 5. úno-
ra 2021 v Bělehradě.

Nač byste ještě rád upozornil?

Rád bych zmínil, že, kromě samotného posouzení inovace a případného získání ocenění, naše společnost marketingově podporuje držitele tohoto ocenění, přičemž využíváme jak naše komunikační kanály, tak naše mediální partnery. A rád bych zdůraznil, že i zdánlivě „malé“ nápady a inovace jsou vítány a mohou velmi dobře uspět. Těšíme se na vaše přihlášky!

za rozhovor poděkoval David Kubla

Slovo ke dni

  • Cestování opět v kurzu

    Blíží se dovolené a s tím i poptávka po tuzemských i zahraničních zájezdech stoupá. Po několika krizových letech, které ovlivnila zejména pandemie Covidu-19, lidé opět mají chuť cestovat a poznávat cizí kraje. Zvýšený zájem potvrzují cestovní kanceláře, mnohé z nich už hlásí vyprodáno. Ani zvýšené životní náklady nezabránily většině Čechů, aby na dovolené šetřili. Dokonce největší CK Čedok si pochvaluje, že loňský rok byl pro ni nejúspěšnější v novodobé historii. A tento trend nyní pokračuje. Vypadá to, že lidé budou raději šetřit na energiích a potravinách, ale letní měsíce si chtějí užít. Pokládám to za dobrou zprávu. Optimizmus našim spotřebitelům tedy rozhodně nechybí a věří, že zas bude líp.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3