INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

74. lékařČeská společnost pro jakost je správcem značky kvalitních výrobků a služeb CZECH MADE. V poslední době, kdy platí přísná protiepidemická omezení a s tím související nařízení používat osobní ochranné pomůcky, její odborníci zachytili zneužití uvedené značky. Zaznamenali protiprávní jednání několika prodejců ochranných pomůcek proti onemocnění covid-19. V internetovém prodeji uváděli neoprávněně logo značky CZECH MADE u vybraných ochranných roušek a respirátorů.

Výkonný ředitel České společnosti pro jakost Ing. Petr Koten k celé záležitosti uvedl: „Snaha přiživit se na dobré pověsti značky je zvláště v této nelehké době a u tohoto druhu sortimentu, kdy jsou české roušky a respirátory vyhledávaným zbožím, zvlášť amorální a rovněž potenciálně nebezpečné. Proto jsme se rozhodli v tomto případě varovat všechny spotřebitele a vymezit se proti tomuto chování.“ V současné době žádný výrobce, distributor, prodejce nebo dodavatel roušek a respirátorů v Čes­ké republice značku CZECH MADE zatím nezískal. Pokud se tedy setkáte s logem značky CZECH MADE u zmíněného sortimentu, jde o neoprávněné užití a rovněž klamání spotřebitele.

Petr Koten vysvětlil: „Jde o ojedinělé, ale přesto závažné případy. Situaci monitorujeme a v konkrétních případech ji řešíme právní cestou.“ Pokud si zákazníci nejsou jistí ohledně používání CZECH MADE a váhají nad tím, jestli výrobek značkou CZECH MADE může být označen, doporučuje Česká společnost pro jakost navštívit internetové stránky www.czechmade.cz, na kterých kromě všech informací o značce naleznou také seznam oprávněných držitelů této značky kvality. Na celý proces řádného udělení značky dohlíží nejvyšší orgán, kterým je Řídicí rada značky. Její získání není tedy zcela snadné, ale uděluje se dle závazných a přísných kritérií. Ve svém vyjádření Řídicí rada značky CZECH MADE uvádí: „Značka CZECH MADE má za dobu svého působení na českém trhu vytvořenou výbornou reputaci a silné jméno, z tohoto důvodu je tato skutečnost, tedy neoprávněné přisvojení si značky CZECH MADE, velmi zarážející a nepřípustná. U tohoto druhu ochranných pomůcek vnímáme zneužití jako protiprávní a silně neetické.“

CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Poskytuje spotřebiteli jednoduchý návod, jak vybrat opravdu kvalitní český výrobek nebo službu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů, chtějí poskytovat zákazníkům vysokou přidanou hodnotu, chovají se eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby, zajištění služeb. Výrobek či služba se musí kontinuálně rozvíjet. Označení značkou CZECH MADE je zárukou vysoké kvality produktu nebo služby.

Značku CZECH MADE mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně absolvují vícekriteriální hodnocení zaměřené na šetření všech zainteresovaných stran.

(tz)

 

 

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE