INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

74. lékařČeská společnost pro jakost je správcem značky kvalitních výrobků a služeb CZECH MADE. V poslední době, kdy platí přísná protiepidemická omezení a s tím související nařízení používat osobní ochranné pomůcky, její odborníci zachytili zneužití uvedené značky. Zaznamenali protiprávní jednání několika prodejců ochranných pomůcek proti onemocnění covid-19. V internetovém prodeji uváděli neoprávněně logo značky CZECH MADE u vybraných ochranných roušek a respirátorů.

Výkonný ředitel České společnosti pro jakost Ing. Petr Koten k celé záležitosti uvedl: „Snaha přiživit se na dobré pověsti značky je zvláště v této nelehké době a u tohoto druhu sortimentu, kdy jsou české roušky a respirátory vyhledávaným zbožím, zvlášť amorální a rovněž potenciálně nebezpečné. Proto jsme se rozhodli v tomto případě varovat všechny spotřebitele a vymezit se proti tomuto chování.“ V současné době žádný výrobce, distributor, prodejce nebo dodavatel roušek a respirátorů v Čes­ké republice značku CZECH MADE zatím nezískal. Pokud se tedy setkáte s logem značky CZECH MADE u zmíněného sortimentu, jde o neoprávněné užití a rovněž klamání spotřebitele.

Petr Koten vysvětlil: „Jde o ojedinělé, ale přesto závažné případy. Situaci monitorujeme a v konkrétních případech ji řešíme právní cestou.“ Pokud si zákazníci nejsou jistí ohledně používání CZECH MADE a váhají nad tím, jestli výrobek značkou CZECH MADE může být označen, doporučuje Česká společnost pro jakost navštívit internetové stránky www.czechmade.cz, na kterých kromě všech informací o značce naleznou také seznam oprávněných držitelů této značky kvality. Na celý proces řádného udělení značky dohlíží nejvyšší orgán, kterým je Řídicí rada značky. Její získání není tedy zcela snadné, ale uděluje se dle závazných a přísných kritérií. Ve svém vyjádření Řídicí rada značky CZECH MADE uvádí: „Značka CZECH MADE má za dobu svého působení na českém trhu vytvořenou výbornou reputaci a silné jméno, z tohoto důvodu je tato skutečnost, tedy neoprávněné přisvojení si značky CZECH MADE, velmi zarážející a nepřípustná. U tohoto druhu ochranných pomůcek vnímáme zneužití jako protiprávní a silně neetické.“

CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Poskytuje spotřebiteli jednoduchý návod, jak vybrat opravdu kvalitní český výrobek nebo službu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů, chtějí poskytovat zákazníkům vysokou přidanou hodnotu, chovají se eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby, zajištění služeb. Výrobek či služba se musí kontinuálně rozvíjet. Označení značkou CZECH MADE je zárukou vysoké kvality produktu nebo služby.

Značku CZECH MADE mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně absolvují vícekriteriální hodnocení zaměřené na šetření všech zainteresovaných stran.

(tz)

 

 

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE