INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Zajicek Jaromir 2Jaromír ZajíčekKvalita je pro Děčín typická. Je to stopa, po které město kráčí už hezkou řádku let. Snaží se vynalézat, jak být občanům ještě víc nablízku, jak jim usnadnit a zpříjemnit život, jak nastavit komfort, který přinese užitek, radost a inspiraci ostatním. Dokladem toho je nejen množství nejrozmanitějších ocenění a vítězství. Za množstvím aktivit stojí tajemník magistrátu města Děčín Ing. Jaromír Zajíček, MPA:

Jak byste stručně představil statutární město Děčín?

Děčín je nejníže položeným městem České republiky, tedy ve 135 metrech nadmořské výšky. Rozprostírá se v široké kotlině na obou březích Labe. Díky své poloze je často nazýván bránou severních Čech. Leží v údolí řeky Labe v místech, kde jeho přítoky Ploučnice z pravé a Jílovský potok z levé strany oddělují krajinu Českého středohoří od skalnatých srázů Labských pískovců. Blízkost národního parku České Švýcarsko nabízí dobrodružné výpravy za překrásnou přírodou s četnými vyhlídkami, velkolepými skalními masivy a historickými památkami. Je významným říčním přístavem, důležitým železničním uzlem a leží na křižovatce několika významných silničních tahů. Zaujímá rozlohu 117,7 km2, k 1. lednu 2020 zde bylo přihlášeno k trvalému pobytu 48 594 obyvatel.

Váš úřad je držitelem mnoha ocenění...

Přehled ocenění, která statutární město, magistrát města a jeho zaměstnanci obdrželi, je nespočet. Z nich bych připomněl:

 • 2006 – Zlatý erb – 1. místo Webová stránka v celostátní soutěži 2006
 • 2008 – Město pro byznys 2008 – 1. místo v Ústeckém kraji
 • 2009 – tajemník Magistrátu města Děčín
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA, získal ocenění – Manažer roku 2009 – 1. místo v kategorii manažer odvětví státní a veřejná zpráva
 • 2011 – Národní cena kvality ČR – Excelentní organizace
 • 2011 – získání certifikátu ISO 9001:2008 pro statutární město a Magistrát města Děčín a dále další v letech 2014, 2017 a 2020
 • 2012 – ocenění Evy Tomáškové cenou Personalista veřejné správy 2012
 • 2013 – Evropská cena prevence kriminality pro Městskou policii Děčín za projekt Asistent prevence kriminality
 • 2014 – ocenění Ing. Jaromíra Zajíčka, MPA, cenou Personální manažer územní samosprávy v ČR
 • 2016 – cena veřejnosti – 1. místo v ČR – Otevřeno x Zavřeno za účast na rozhodování (Otevřená společnost, o.p.s.)
 • 2016 – ocenění Ing. Jaromíra Zajíčka, MPA, Osobnost veřejné správy
 • 2018 – cena Neplejtvák – 1. místo v ČR – za zadávání veřejných zakázek
 • 2020 – ocenění statutárního města Děčín – 1. místo v soutěži Město pro byznys desetiletí v Ústeckém kraji
 • 2020 – Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru – 1. místo
 • 2020 – 1. místo v národní kole Mezinárodní ceny inovací Quality Innovation Award (Děčínská karta)

Je to jen stručný průřez toho, čím bylo statutární město, jeho magistrát či jeho zaměstnanci ohodnoceni, zejména na celostátní či mezinárodní úrovni. Je to výsledek soustavné a systematické práce všech zaměstnanců města a magistrátu, zejména těch na manažerských pozicích.

Za rok 2020 jste získali Ambasadora kvality ČR. Jaká byla motivace pro přihlášení se do soutěže?

Impulzem bylo získání informace o vítězství MČ Praha 10 v předchozím ročníku. Vzhledem k tomu, že je mi známo, že MČ Praha 10 v oblasti kvality patří ke špičkovým úřadům, byla to pro nás výzva v tom smyslu, že jsme se chtěli porovnat a poměřit, zda ještě statutární město Děčín a Magistrát města Děčín patří mezi ty úspěšné na úseku kvality práce, jak tomu bylo tradičně řadu let po provedené reformě veřejné správy k 1. lednu 2003.

Bylo náročné projít všemi nástrahami soutěže? Co hodnotitelé ocenili jako silnou stránku úřadu?

Nevím, zda přípravu na hodnocení a rekapitulaci všeho pozitivního a inovativního, co statutární město a jeho magistrát realizoval nebo má k realizaci připraveno, lze považovat za nástrahy. Z výše uvedeného přehledu ocenění od roku 2002, kdy se Děčín stal obcí s rozšířenou působností, vyplývá, že se kvalitě práce věnoval ve všech směrech a vždy kvalitu směroval zejména ke spokojenosti jeho zákazníků – občanů. Zní to možná trochu formálně, ale skutečnost se vždy protkávala s každodenní praxí a denním provozem. Kvalitní kolektiv vedoucích pracovníků, který se po roce 2002 podařilo sestavit, se vždy snažil přicházet s inovativními nápady, případně realizovat věci úspěšně zavedené na jiných úřadech. Zejména jim k tomu byl vedením města a magistrátu dán prostor a možnost se realizovat. Domnívám se, že hodnotitelé především ocenili zapálenost jednotlivých prezentujících pro věc. Doslova z nich čišelo nadšení a snaha nabídnout a prodat své dobré nápady tak, aby i ostatní po jejich realizaci zjistili, že tyto myšlenky mají smysl a že k něčemu lepšímu směřují.

Čím si myslíte, že můžete být inspirativní pro vedení ostatních měst? A naopak, kde sbíráte podněty ke zlepšování vy?

Domnívám se, že statutární město Děčín a jeho magistrát byl a je po řadu let inspirativním pro ostatní města v mnohém, co dělá. Zejména lze poukázat na dříve každoročně pravidelně konané Národní konference kvality, které organizovalo Ministerstvo vnitra ČR. Na každé s informacemi o nějaké inovací se Děčín prezentoval a pře­dával tak ostatním příklady a dobrou praxi. Na každé byl také Děčín nějakou cenou odměněn. To byl vždy podnět v tomto pokračovat a jít dál kupředu. My jsme brali inspiraci jak na výše zmíněných konferencích kvality, tak například aktivním zapojením do celostátní Benchmarkingové iniciativy. Sdílení dobré praxe je téměř nevyčerpatelným zdrojem inspirace a dalších myšlenek, k jejichž realizaci pak už zbývá jen krok. Nikdy jsem nebránil, naopak podporoval členství svých podřízených v řadě pracovních komisí Ústředních správních orgánů, zejména pak na MV ČR, nebo v pracovních skupinách Svazu měst a obcí ČR. Tak je vždy od koho čerpat nové nápady.

Podařilo se vám uspět i v národním kole Quality innovation Award s projektem Děčínská karta. Oč jde?

Cílem projektu je sjednotit platformu pro celé město, občany, instituce nebo subjekty a zjednodušit a zpřehlednit využívání služeb nebo produktů. Děčínská karta je platebním a identifikačním nástrojem. Slouží jako bezkontaktní platební karta nebo pouze jako čip. Je možné ji využít v MHD pro placení jízd nebo jako nosič časového kupónu, dále jako identifikátor v docházkovém systému magistrátu města, ve školních jídelnách pro objednávání a výdej obědů; pro placení zboží a služeb i přes internet nebo jako běžnou bezkontaktní platební kartu. V současné době se řeší nahrazení čtenářského průkazu v městské knihovně Děčínskou kartou. V nejbližší době bude realizováno zapojení dalších organizací statutárního města, například půjde o možnost rezervace a zakoupení vstupenek do místní ZOO, Děčínského zámku, místního aquaparku a do Děčínského divadla.

za odpovědi poděkoval David Kubla

Slovo ke dni

 • Vláda chce znovu znárodňovat

  Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3