INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Petr KotenPetr KotenNe každá firma ví, co se jí nabízí v mezinárodní soutěži inovací Quality Innovation Award. Že její nápad, inovační řešení, nový přístup k zvládání daného problému může zaujmout natolik, že se o něm dozvědí v mnoha jiných zemích. A nejen to. Co všechno je potřeba udělat, aby se zájemce mohl přihlásit, a co je spojeno s jeho účastí v tomto klání, o tom jsem hovořila s výkonným ředitelem České společnosti pro jakost Ing. Petrem Kotenem, MBA:

Letos již podeváté mají možnost se české firmy zapojit do mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation Award. Jak se vlastně tato možnost zrodila a jaké výsledky uchazečům z České republiky přinesla?

Původně finská cena Quality Innovation Award se uděluje již od roku 2007. Jejím cílem bylo zvýšit množství a úroveň inovací, a to především v evropských zemích. Dnes je cena Quality Innovation Award skutečně mezinárodní událostí, do níž se každým rokem zapojuje více zemí napříč kontinenty. Soutěž organizačně zajišťuje Finská asociace kvality, garantem ceny na evropské úrovni je Evropská organizace pro kvalitu (EOQ). Je důležité zmínit, že spolupracující organizací v Česku je též Asociace inovačního podnikání, která rovněž přispívá k osvětě nejen o soutěži samotné, ale i o úspěšných účastnících.

Dá se říci, že jsou inovační řešení našich firem úspěšná?

Každoročně se sejde několik zajímavých projektů minimálně z českého pohledu. Již několikrát byla česká inovace vyhlášena vítězem kategorie nebo finalistou ceny. Poslední ročník patřil k těm vůbec nejúspěšnějším, v národním kole byly hodnoceny organizace v pěti kategoriích, z nichž tři uspěly se svojí inovací i v mezinárodním kole. Z mimořádného úspěchu českých firem v soutěži máme velkou radost.
inovace biüleü pozadiüNa mezinárodním poli zabodovala především společnost Berkhof Construction s.r.o. s inovací Automatické rentgenové kontrolní a zobrazovací zařízení. Společnost se stala celkovým vítězem ceny v kategorii Mikropodniky a startupy.
Další úspěch zaznamenaly společnosti Radalytica a.s. s inovací Kvalita 4.0 – Robotická nedestruktivní kontrola pomocí zobrazovacích metod NDT – RadalyX, která se umístila mezi finalisty v kategorii Malé a střední podniky. Stejně tak v kategorii Inovace oběhového hospodářství a uhlíková neutralita se mezi finalisty objevila firma Silon, s.r.o., za vývoj high-tech vlákna Sofisil, které se vyrábí z PET lahví sesbíraných ze světového oceánu a pobřeží.

ČSJ je národním partnerem této významné soutěže, a to na základě spolupráce s Evropskou organizací pro kvalitu. Čím je toto klání i pro ČSJ inspirativní, čím vás oslovilo?

Jsme dlouholetý člen EOQ, v letošním roce dokonce oslavíme 25. výročí spolupráce. Pořádání soutěže inovací nám umožňuje setkat se s inspirativními lidmi a skvělými nápady, což kladně obohacuje i naši činnost. Naším posláním je šířit znalosti o managementu kvality a nových přístupech z této oblasti. Pro úspěšné fungování v dnešním globálním světě jde kvalita s inovacemi ruku v ruce. Jsou to atributy, které dělají České republice vynikající reklamu ve světě.

Podle jakých měřítek se vlastně může firma rozhodnout, zda má šanci se vůbec zúčastnit?

Zaručený recept na to říct předem, kdo uspěje, a kdo ne, neexistuje. V soutěži se hodnotí podle metodiky založené na posouzení míry novosti inovace, její použitelnosti v praxi, hodnotí se také dopady inovace a orientace na zákazníka. Mezinárodní vítězové jsou vybráni zúčastněnými národními asociacemi kvality prostřednictvím hlasovacího procesu, zaujmout tedy může jakákoliv inovace. Do soutěže se může přihlásit jakékoli řešení nebo nápad.

Jakou podporu poskytujete přihlášeným společnostem?

Každou přihlášenou společnost provedeme celou soutěží od přihlášení až po vyhlášení výsledků. Účast je snadná a provádí se vyplněním jednoduchého přihlašovacího dotazníku, který zájemci najdou na našich webových stánkách www.csq.cz. Termín pro podání přihlášek je
30. září tohoto roku. Všechny informace jsou zpracovávány důvěrně a jsou zveřejňovány pouze informace o vítězných inovacích. Vítězové získávají mezinárodní zviditelnění svých řešení. Každý účastník v soutěži obdrží krátkou písemnou zpětnou vazbu o své inovaci, která ji dále pomůže vylepšit. Účast v soutěži není zpoplatněna. Pokud by si někdo nebyl jistý, zda jejich inovace je vhodná pro přihlášení do soutěže, jsme připraveni se zájemcem účast zkonzultovat a probrat s ním jednotlivé kroky, které ho čekají.

Spolupracujete i nadále s těmi, kteří v soutěži zkusili své štěstí?

Tím, že se seznámíme se společností a její inovací, jsme schopni i nadále pomoci se zviditelněním v rámci různých akcí, které pravidelně pořádáme pro naše členy a zájemce odborné veřejnosti. Příkladem mohou být pravidelné konference nebo semináře, kde umožníme představit inovaci dalším zájemcům o danou oblast nebo potenciálním zákazníkům. Oceněné společnosti využívají i naší odbornosti, která jim může pomoci s rozvojem jejich společnosti nebo uplatněním inovace. Součástí spolupráce je i publicita a zviditelnění inovačních řešení ať oceněných v národním kole soutěže, nebo i v mezinárodním finále soutěže.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE