INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

logo CîSJ v2Česká společnost pro jakost vyhlásila 1. prosince 2021 výsledky soutěží za kvalitu a inovace. ČSJ je nejen uznávaným vzdělávacím centrem pro získávání poznatků a šíření znalostí z oblasti systémů managementu, jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci.

ČSJ vyhlašuje výsledky prestižních oceněních za rok 2021 v soutěžích Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, CSR Guru, dále výsledky národního kola mezinárodní ceny inovací Quality Innovation Award, vítěze Ceny Františka Egermayera, Ceny Anežky Žaludové nebo Ceny za návrat do života. Partnerem letošního ročníku ceny Ambasador kvality České republiky je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Tradičně jsou ceny slavnostně předávány v rámci galavečera, který bývá součástí Dnů kvality. Ty se letos konaly online v podobě ve formě konference, která proběhla 1. a 2. prosince. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční na jaře příštího roku.
Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti vyhlášení výsledků uvedla: „Jsme velice potěšeni, že i v současné době jsou organizace, které si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu i v současné nepříznivé době. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací.“
Výsledky vyhlašovaných cen:

Ambasador kvality České republiky

Cena je určená organizacím, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality. Cena určena je pro organizace bez rozdílu velikosti a sektoru.
Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2021 společnost Kaufland v.o.s., která provozuje maloobchodní řetězec. Hodnotitelé ocenili zejména probíhající i již realizované projekty zlepšování, které mají prokazatelně pozitivní dopady na ty nejdůležitější zainteresované strany – zejména na zákazníky, na zaměstnance, na využívání lokálních dodavatelů, ale i na komunity občanů žijících v okolí prodejen. Pozitivně byly dále vnímány aktivity akcentující kvalitu potravinářských výrobků.
Vítězem ceny ve veřejném sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stalo město Hranice, které leží v Olomouckém kraji. Hodnotitelé pozitivně vnímali především intenzivní oboustrannou komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby. Radnice cílí svoje aktivity do oblasti „smart city“ s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Odpovědní pracovníci radnice se navíc osobně podílejí na aktivitách podporujících sdílení zkušeností a nástrojích kvality, tj. účastní se konferencí jako vystupující či jsou zapojeni do benchmarkingových aktivit.
Dalším v pořadí se stal Krajský úřad Jihomoravského kraje. Hodnotitelé ocenili jednak systematický přístup v oblastech kvality a společenské odpovědnosti a zapojení pracovníků úřadu do projektů zlepšování, včetně využívání modelu EFQM.
Další organizace přihlášené do ceny Ambasador kvality ČR nepřekonaly hranici 80 % potřebnou pro hodnocení.
K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten řekl: „Gratuluji všem oceněným organizacím, uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání. Současně byly také hodnoceny ekonomické výsledky a efektivita procesů a nastavených přístupů ke kvalitě.“

Quality Innovation Award –
Mezinárodní cena inovací

Cena je vyhlašována ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu. Národním vyhlašovatelem je Česká společnost pro jakost. Organizace mají možnost porovnávat svoji inovaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Národním partnerem ocenění je Asociace inovačního podnikání ČR.
Vítězem národního kola Quality Innovation Award v kategorii Malé a střední podniky se stala společnost z oblasti IT OKsystem a.s., softwarová společnost nabízející řešení pro systémy ve veřejné i podnikové sféře. V soutěži uspěla s inovací Checkbot, aplikace pro online monitoring. S využitím aplikace Checkbot je možné centrálně a vzdáleným způsobem vstupovat do řízení výroby, chodu a správy robotických linek tak, že je možné předcházet neočekávaným událostem a přerušení výrobního procesu. Pokud dojde k zastavení činnosti konkrétního robota, aplikace Checkbot dokáže detekovat a přesně oznámit cílenou notifikací, o jaký druh zastavení činnosti robota jde a kde nastal. Aplikace tedy sleduje průmyslové roboty v reálném čase a umožňuje efektivně řídit prediktivní a preventivní údržbu.
Vítězem národního kola soutěže Quality Innovation Award v kategorii Velké podniky se stala společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Společnost se zaměřuje na vývoj, testovaní a výrobu zařízení pro oblast letecké techniky a je také přední evropskou slévárnou přesného lití. Oceněnou inovací je Inovace technologií přesného lití nových typů odlitků částí turbodmychadel ze superslitin na bázi niklu. Jde o světově výjimečnou technologii přesného lití odlitků ve vakuu, která je úspěšně uplatňována na trhu mezi výrobci turbodmychadel.
Další v pořadí se v kategorii velkých podniků umístila společnost ŠMT a.s. jejíž hlavní činností je výroba a montáž těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů. Společnost ŠMT a.s. byla úspěšná i v minulém ročníku. Oceněnou inovací je Vyvrtávací zařízení IWD 500 NC. Jde o novou generaci zařízení, které je schopno provádět přesné vyvrtávací a soustružnické operace.
Petr Koten k vyhlášeným cenám dodal „Po zkušenostech z předchozích let víme, že české firmy se nebojí inovovat a přicházet s novými nápady. Věříme, že oceněné firmy z oblasti IT, stejně tak z tradičních oblastí průmyslu, například strojírenství, uspějí i v mezinárodním srovnání inovací. Výsledky mezinárodního kola soutěže Quality Innovation Award budou vyhlášeny v první polovině února.“

CSR Guru

Cena je udělována fyzickým osobám za osobní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje.
Cenu získal, na základě nominace Asociace společenské odpovědnosti, Jiří Černý, generální ředitel družstva Ergotep, za podporu sociálního podnikání, vytváření pracovních podmínek pro lidi se zdravotním postižením a dlouholetou snahu o zkvalitnění života a bourání bariér u zaměstnávání lidí s OZP. Jmenovaný vybudoval sociální podnik Ergotep, který dnes zaměstnává přes 300 lidí, z toho 85 % je OZP.

Cena Anežky Žaludové
Prestižní ocenění určené osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Držitelem ceny byl vyhlášen Stanislav Křeček, lektor České společnosti pro jakost, garant licenčních kurzů a překladatel. Stanislav Křeček aktivně přispívá k šíření povědomí o kvalitě i tím, že rovněž aktivně vystupuje na odborných konferencích zaměřených na nástroje managementu kvality v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu.

Manažer kvality roku

Ocenění pro fyzické osoby, jehož cílem je ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu ohodnotit výsledky manažerů kvality a ty veřejně prezentovat, a poskytnout tak následováníhodný příklad i ostatním odborníků na těchto pozicích. Manažerem kvality byl pro rok 2021 vyhlášen Petr Baudyš, ředitel kvality ve společnosti Penny Market s.r.o. Petr Baudyš působí v oblasti kvality a bezpečnosti potravin více než 30 let. Ve společnosti Penny Market odpovídá za oblast kvality a udržitelnosti. Konkrétně se podílí na tvorbě IT aplikací pro řešení problematiky kvality (např. pro testování kvality, pro krizové řízení), zajišťuje implementaci a zlepšování
ISO 22000 pro prodejny a IFS pro sklady. Petr Baudyš aktivně vystupuje na odborných konferencích (From Farm To Fork, Kulaté stoly).
Laureáti personálních ocenění jsou podle předsedkyně ČSJ Eleny Stibůrkové pečlivě vybíráni a důsledně hodnoceni. Vždy jde pouze o osobnosti, jejichž přínos v rámci oboru má přesah i do širší odborné veřejnosti. Elena Stibůrková podotkla: „Oceněné osobnosti jsou lídry ve svém oboru a díky často celoživotnímu zapojení do odborné problematiky nám všem svým nadšením a erudicí ukazují cestu.“

CZECH MADE

Značku ověřených a kvalitních výrobků a služeb nově získaly tyto organizace:

  •  TRANSBETON s.r.o. Jde o českou rodinnou společnost se sídlem v Brně. Kromě samotné výroby betonu se věnuje také jeho dopravě a čerpání. Společnost je zároveň také jednou z technologicky nejvyspělejších firem ve svém odvětví a jednou z nejaktivnějších na poli inovací. Každoročně přichází na trh s novými produkty, které vyvíjí ve spolupráci s předními odborníky v odvětví. Jde o produkty v souladu s nejnovějšími trendy, kdy je důraz kladen především na ekologii. Výrobky společnosti vyhovují nejpřísnějším požadavkům na kvalitu danou normami nebo samotnými odběrateli.
  • Jabor pro, s.r.o., získala jako další česká firma značku CZECH MADE. Značkou byla oceněna služba Zakázková výroba zakrytí z PVC plachet. Jabor pro je rodinnou firmou z Děčína, která má přes 25 let zkušeností se zpracováním PVC materiálů do finální podoby produktů určených zejména k ochraně před přírodními vlivy. Společnost si za dobu svého působení vybudovala silné regionální postavení v oblasti výroby autoplachet, potisku reklamou a v poslední době rovněž díky kvalitní zakázkové výrobě zakrytí pergol, altánů, restaurací, bazénů a dalších objektů, které vytváří na míru každému zákazníkovi s řadou specifických a jedinečných prvků.
  • SATTURN Holešov spol. s r.o. získala značku kvality na službu Systémová telemetrie ENCELADUS. Je to inovativní a ekologické řešení, jehož podstatou jsou obecní soustavy domovních ČOV s chytrou telemetrií, které jsou provozovány jednou odborně způsobilou osobou prostřednictvím služby ENCELADUS. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených online monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých čistíren. Firma do současnosti instalovala v České republice telemetrii ENCELADUS do více než 400 domovních čistíren odpadních vod v 12 obcích.
  • Charita Uherský Brod je jediná nezisková organizace a současně první poskytovatel sociálních služeb v ČR, která se může pyšnit značkou kvality CZECH MADE. Ocenění jí bylo uděleno díky preciznímu splnění všech podmínek hodnocení kvality služby. Za zmínku stojí zejména příkladná pečlivost, nadprůměrně dobré zpracování potřebných dokumentů, výborná komunikace, vysoká spokojenost zákazníků, angažovanost a srdečnost všech pracovníků a také výborné výsledky z hodnocení na místě poskytování služeb.
  • (tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3