INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Mgr. VVojtěch BušinaMěstský úřad Hranice se stal za rok 2021 vítězem ceny Ambasador kvality ČR. Na účast v soutěži, ale i širší souvislosti a plány úřadu jsme se zeptali Mgr. Vojtěcha Bušiny, tajemníka úřadu.

Co pro vás vítězství v soutěži Ambasador kvality ČR znamená? Jakou hodnotu přinesla vašemu úřadu?

Velkou zásluhu na dosažených výsledcích má bývalý tajemník Ing. Bc. Vladimír Vyplelík. Po mém nástupu do pozice tajemníka úřadu jsem aktivně navázal na systematické zvyšování kvality činností s plněním požadavků zainteresovaných stran. Máme integrovaný systém řízení, který propojuje systémy řízení jakosti, hospodaření s energií a společenské odpovědnosti s využíváním benchmarkingového srovnávání pro pravidelnou analýzu a vyhodnocování strategických dat dle Modelu Excelence EFQM obsažených v závěrečných zprávách.
Soutěž Ambasador kvality oceňuje nadstandardní péči o zajištění kvality produktů a služeb a odpovědné chování organizací. O to více si vážíme získání nejvyššího ocenění, titulu Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru, který jsme obdrželi od uznávaného vzdělávacího centra a významné autority v oblasti systémů managementu. Díky účasti v soutěži jsme doplnili manažerské řízení a fungování úřadu o další činnosti v oblastech, které se v soutěži hodnotí.

A jak náročné bylo hodnocení? Co hodnotitelé ocenili jako silnou stránku vašeho úřadu?

Přípravu do této soutěže jsme nepodcenili a organizovali jsme ji jako projekt podle zásad pro fungování pracovních týmů. Hodnocení bylo i přes odpovědnou přípravu velmi náročné, protože hodnotitelé byli odborníci na svém místě, pokládali cílené otázky, na které očekávali konkrétní odpovědi s prezentací hodnověrných důkazů. Hodnotitelé pozitivně vnímali intenzivní komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby a aktivity z oblasti smart city s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Velmi cenili aktivity vedení, jeho osobní účast na projektech, na konferencích kvality i zapojení do benchmarkingových aktivit.

Připravili jste v poslední době nějaké novinky pro občany vašeho města?

Město se snaží život svých obyvatel zpříjemňovat ve všech oblastech. V nejbližší době chystáme projekty na revitalizaci nábřeží v Kropáčově ulici, parkovou úpravu severního předzámčí, revitalizaci areálu letního kina, přestavbu bývalé budovy železniční stanice Teplice nad Bečvou na turistické informační centrum nebo revitalizaci hradebního okruhu. Velkou pozornost věnujeme projektům z oblasti životního prostředí. Máme naši MHD plně zabezpečenou elektrobusy, realizovali jsme výstavbu cyklověže, neustále rozšiřujeme síť cyklostezek, připravujeme projekty na svod dešťové vody z veřejných budov a její další využití, postupně provádíme odbahnění biologických rybníků. Vybudovali jsme květnaté pásy s výsadbou dřevin. Podílíme se na výstavbě protipovodňových opatření na řece Bečvě. V odpadovém hospodářství jsou do života uváděny významné projekty městské společnosti Ekoltes, týkající se čipování popelnic a monitoringu jejich naplňování a svozu s cílem zavést finanční motivaci občanů k třídění. Realizujeme projekt Ekocentra, včetně nového sběrného dvora a Re-use centra. Organizujeme vzdělávací a osvětové akce jako například Ukliďme Česko nebo Barevný den a Den bez aut, kde se zaměřujeme zejména na hranické školy.

ptal se David Kubla

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE