INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Romana HofmanováRomana HofmanováSvět se houpe v nejistotě. Nejde o strach z toho, co se děje, spíše o narušení ekonomických vztahů ve smyslu materiálového nebo energetického zásobování, začínají se objevovat výpadky zboží na trhu. Mnoho firem připouští, že mohou skončit, pokud nebude obyvatelstvo koupěschopné, pokud se nezlevní některé výrobní vstupy. Mění se dodavatelé, ukazují se zápory nadměrné globalizace, ale je jasné, že ani lokální výroba a spotřeba vše nezachrání. Vzorce, podle kterých se svět řídil, přestávají platit. Tím více však, možná neviditelně, roste význam určitých fenoménů, například úloha managementu kvality a kvality jako takové. Hovořila jsem o tom s Ing. Romanou Hofmanovou, která má v České společnosti pro jakost na starosti certifikaci osob. Právě byla zvolena viceprezidentkou Evropské organizace pro kvalitu (EOQ):

Co to pro vás osobně znamená?

Pro mě osobně to znamená určité završení mé profesní kariéry. Vnímám to jako ocenění dlouholeté práce v rámci jednotlivých výborů EOQ. Zároveň mé zvolení a jmenování beru i jako ocenění aktivit České společnosti pro jakost v rámci EOQ. Je to pro mě i určitý závazek, protože přede mnou byli členy výkonného výboru EOQ pouze paní doktorka Anežka Žaludová a Ing. Jan Hnátek. Oba moji předchůdci se angažovali na mezinárodním poli, a zvláště paní doktorka Žaludová je legendou v oblasti kvality nejenom v České republice, ale i ve světě.

V oboru kvality jste řadu roků aktivní, nač se především zaměřujete?

V oblasti kvality působím již více než 20 let. Celou dobu se zaměřuji na oblast personální certifikace, zejména na posilování atraktivity a důvěryhodnosti personální certifikace, vytváření jasných pravidel pro jednotlivé obory, vytváření národních a evropských schémat. Nedílnou součástí mé práce je i propagace personální certifikace mezi širokou veřejností nejenom ve výrobních firmách. Zaměřujeme se i na personální certifikaci „juniorů“, která je primárně zaměřená na čerstvé absolventy vysokých škol. Práce s mladou generací je velice důležitá pro budoucnost kvality.

Ozřejmila byste poslání EOQ i to, jak se její činnosti přenášejí do praktického života firem a organizací?

EOQ je přední evropský propagátor kvality díky rozšíření sféry svého vlivu po celé Evropě i mimo ni. Sdružuje národní partnery (jakým je například ČSJ u nás) i další přidružené členy a jejich prostřednictvím šíří povědomí o kvalitě. Cílem EOQ je zlepšit evropskou společnost prostřednictvím podpory kvality v jejím nejširším smyslu. Důležité je i zmínit hodnoty EOQ, které jsou:

Pospolitost: Pro všechny obory podnikání, každý se počítá, každý přispívá.
Zjednodušení: Ve všem co děláme, kdo co dělá, ve strategiích a plánech.
Pragmatičnost: Neobjevujeme znovu kolo, řešíme věci realisticky, soustředíme se na cíle.
Akceschopnost: Pracujeme tak, aby se plány uskutečnily.

Certifikáty EOQ nabízejí záruku, že jejich držitelé jsou vysoce kvalifikovaní odborníci. EOQ v rámci své činnosti zajišťuje uznání certifikačních orgánů pro certifikaci personálu a dále poskytovatelů školení/kurzů. EOQ je také vysoce hodnocena pro své normativní dokumenty v různých oblastech systémů managementu.
Nově EOQ nabízí online webináře zaměřené na různé firmy a uplatňování různých metod kvality při jejich řízení. Tyto webináře jsou bezplatné a ČSJ je umožní absolvovat svým členům.

Které projekty evropského rozměru najdou uplatnění i u nás?

Jako první bych zmínila ocenění European Quality Leader (EQL). Toto ocenění je udělováno každoročně a vybírá se z vítězů národních soutěží, kterou je u nás Manažer kvality roku. EQL oceňuje lídry kvality, kteří umožnili své organizaci dosáhnout významného úspěchu zejména prostřednictvím svých vůdčích schopností, podpory týmové spolupráce a implementace procesů kvality. EOQ dává možnost online prezentace vítězi a finalistům.
Druhým významným projektem je EQTM – Evropská ochranná známka kvality. Ta představuje záruku na produkty vysoké a trvanlivé kvality. Jde o relativní novinku v rámci aktivit EOQ. V současné době byly již tyto známky kvality uděleny ve více než pěti členských zemích EOQ. Velký zájem o ně projevují zejména nadnárodní společnosti, které své produkty nabízejí nejen na evropském trhu, ale i v rámci celého světa jako např. Firma Bosch.

Už znáte přesně své úkoly v činnosti EOQ?

Ano, budu se zabývat tvorbou nových schémat EOQ tzv. Lighter Schemes, kde jsem byla jmenována vedoucí projektu. Tento projekt je zaměřený na vypracování odlehčených – zjednodušených schémat navazujících na stávající schémata EOQ. Klasické obory personální certifikace jako např. Manažer kvality, Auditor kvality, Manažer EMS, BOZP byly vždy určeny pro profesionály na nejvyšší úrovni. Součástí požadavků na žadatele bylo náročné (časově i na znalosti) školení, doložení dlouhodobé praxe a zpracování náročné studie. Většina osob ale při své práci nevyužije takto hluboké znalosti a dovednosti, ale zaměstnavatel potřebuje ověřit základní znalosti a dovednosti pracovníka. Jejich ověření třetí nezávislou osobou pak bude sloužit jako doklad, že daný člověk je schopen práci na určité úrovni vykonávat.
Poptávka po takto odlehčených schématech je nyní v celé Evropě. Důležitý v této oblasti je zejména soulad požadavků na držitele certifikátu v rámci Evropy. A protože zde působí mnoho mezinárodních firem, bude pak jednodušší stanovit požadavky na určitou pozici.

Co vyplyne z vašeho zapojení pro Českou společnost pro jakost?

ČSJ má možnost být u zdroje aktuálních informací v oblasti kvality, a zejména personální certifikace. Také se můžeme podílet na strategickém rozhodování v rámci EOQ, především ovlivnit směr dalšího vývoje v oblasti personální certifikace nejenom v Evropě, ale i v celém světě.

Přinese vaše zvolení českým firmám možnost více ovlivnit dění na poli kvality, případně být u vzniku nových projektů a schémat, které v rámci EOQ vznikají?

Členové jednotlivých pracovních skupin v rámci EOQ mají možnost oslovit ke spolupráci i své členy, či externí spolupracovníky. V minulosti se na projektech EOQ podíleli oborníci z firem a univerzit např. z Německa, Portugalska, Rakouska nebo Švýcarska. Takto je možné být přímo u zpracování nových schémat EOQ pro personální certifikaci a pro vzdělávání. Také je zde příležitost pro větší sdílení nejlepší praxe a pro výměnu zkušeností. Pod hlavičkou EOQ se rovněž organizují různé průzkumy, které mohou sloužit jako cenný zdroj informací pro národní partnery a jejich členy.

Nemálo podnikatelů se obává důsledků covidu i války na Ukrajině, a tedy narušených ekonomických vztahů napříč světem. Jak může pomoci k určité stabilitě podniků kvalita?

Snahou firem by mělo být minimalizovat dopady rizik, a to nejen globálních, tak, aby byly připraveny na všechna významná vychýlení. Bohužel to, co zažíváme v posledních letech, tedy zejména epidemickou situaci a válku, jsou extrémní vnější okolnosti, které ovlivňují jak soukromý, tak veřejný sektor.
Kvalita může pomoci správnému nastavení systému řízení, identifikaci a ošetření klíčových procesů – tedy jde o přístup business continuity managementu, který nám pomůže v rychlejším obnovení činnosti. Nesmíme podceňovat management rizik také u plánovaných i běžících projektů. Doporučuji se celkově věnovat rozvoji kvality, budování dobrého jména u zákazníků i dalších partnerů, investovat do vzdělání a odbornosti zaměstnanců, protože v dobách krize se tyto investice zúročí.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE