INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
SZPI kontrolovala kvalitu salámů Vysočina

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ověřovala v rámci cílené kontrolní akce jakost trvanlivých masných výrobky, uváděných na trh pod názvem salám „Vysočina". Kontrola se týkala jakosti salámů různých výrobců, vzorky byly odebrány v sedmi provozovnách obchodních řetězců v Jihomoravském kraji.

Z celkem 10 odebraných vzorků jich 5 nevyhovělo požadavkům stanoveným příslušnou vyhláškou.

Čtyři vzorky salámu vykazovaly přítomnost kostní drti, což indikuje použití strojně odděleného masa (separátu). To je však pro výrobky prodávané jako salám „Vysočina" nepřípustné.

Tři z nevyhovujících vzorků navíc nevyhověly ve znaku „aktivita vody", což se může negativně projevit na trvanlivosti výrobku.

Dva vzorky nedosáhly požadované hodnoty pro obsah čisté svalové bílkoviny.

Kontrolovaným osobám, u nichž byly nevyhovující produkty zachyceny, byla uložena opatření k nápravě a bude s nimi zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

O výsledku kontrol byla informována Státní veterinární správa, která je pověřeným orgánem pro dozor při výrobě masných výrobků.

Vzhledem k uvedeným zjištěním plánuje SZPI stejně zaměřené cílené kontrolní akce i v dalších regionech.

Přehled zjištěných nevyhovujících vzorků salámů Vysočina:

Výrobce Prodejce Privátní značka Zjištěné nedostatky

PEJSKAR & SPOL., spol. s r.o., Tesco Stores ČR a. s. - Přítomnost separátu, nadlimitní aktivita vody

Kostelecké uzeniny a.s. Tesco Stores ČR a.s. Tesco value Nižší podíl svalové bílkoviny

Kostelecké uzeniny a.s., Lidl Česká republika v.o.s. Baroni Přítomnost separátu, nadlimitní aktivita vody

PEJSKAR & SPOL., spol. s r.o., BILLA, spol. s r. o., Clever Přítomnost separátu, nadlimitní aktivita vody

Kostelecké uzeniny a.s. SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., S BUDGET Přítomnost separátu, nižší podíl svalové bílkoviny

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3