INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Ambasador kvality CR 2022 podnik EdwardsCena Ambasador kvality ČR 2022 pro podnik EdwardsNe pro každého je slovíčko kvalita srozumitelné ve všech možných souvislostech. Často je spojována s dobrým sýrem, chutným obědem, oblečením, které něco vydrží, nábytkem třeba pro dvě generace, chladničkou, která dobře slouží. Když se však hovoří o kvalitě, mají často odborníci na mysli i cesty, které k ní vedou. Třeba systém řízení a jeho zdokonalování, i to, jak tento způsob generuje v samotném konci třeba boty, které si chválíme, nebo prozákaznickou komunikaci, jež pomáhá budovat prvotřídní image firmy. Jak chápou kvalitu ve firmě Edwards, s.r.o., která loni získala první cenu v kategorii firmy v soutěži Ambasador kvality, o tom jsem hovořila s generálním ředitelem Mgr. Janem Večeřou:

K čemu v praxi slouží vakuové vývěvy? Kde všude mají uplatnění?

Vakuové vývěvy mají uplatnění prakticky ve všech odvětvích lidského bádání, výroby a služeb, a to přes těžký ocelárenský průmysl, vědecko-výzkumné aktivity, potravinářský průmysl až po výrobu elektroniky. Pokud se podíváte kolem sebe (ať se nacházíte kdekoliv), dá se říci, že velká většina předmětů, která vás obklopuje, byla vyrobena za pomoci vakua (součástky do telefonů, automobilů, počítačů, tabletů, specifické potraviny, léky aj.). Bez vakua se dnes dá vyrobit skutečně jen máloco.

Jste prý jednou ze dvou firem na světě, které mají patřičné know-how k vývoji a výrobě takových zařízení. Je to tak? V čem si konkurujete?

Ano, je to tak a jako společnost si držíme velmi silnou pozici na trhu jak z pohledu vývoje, tak následné výroby. Mechanizmy používané ve vývěvách jsou ve velké míře podobné, odlišnosti jsou v pumpovací rychlosti, ekonomičnosti provozu. V této oblasti vidím největší konkurenční příležitosti. Z tohoto důvodu věnujeme patřičnou péči právě ekonomičnosti následného provozu při samotném vývoji vývěvy, nutnosti vývěvy servisovat atd.

Tím, že máte vlastní vývoj, ten je navíc soustředěn v České republice, dokážete možná osobně povzbuzovat svůj tým k excelentním výsledkům. O čem v tomto případě motivace je?

 IMG 1946Věřím, že tou největší motivací pro naše vývojové pracovníky je samotný produkt, jeho unikátnost a přínos prakticky ve všech oblastech lidského života. Unikátnost a praktický přínos společnosti vytváří prostředí kontinuálního růstu výroby, příležitosti pro investice a rozvoj výrobních kapacit. Toto jsou motivační prvky, na kterých stavíme.

V závěru loňského roku jste získali významné ocenění v soutěži Ambasador kvality ČR, stali jste se vítězi kategorie firmy. Je to mimo jiné důkazem skutečnosti, že se kvalitě, jejímu řízení věnujete systematicky a že je pro vás strategickým fenoménem?

Je to pro nás významné ocenění, kterého si vážíme. Věřím, že ocenění reflektuje obrovský potenciál, který v našem závodě, v našich zaměstnancích a produktech máme. A také jaký kus cesty jsme z pohledu kvality ušli. Bezpochyby kvalita je extrémně důležitou součástí naší práce a je naším úkolem posouvat standardy kvality dál a dál. Bez systémového řízení kvality bychom nebyli schopni současného růstu, kdy musíme kombinovat obrovské úsilí ve vývoji a zavádění nových produktů s maximálním udržením kvality na produktech stávajících, tedy již zavedených. Rozvoj procesu řízení kvality a zaměření na kontinuální jejího zlepšování je jednoznačně součástí naší dlouhodobé strategie a budeme investovat značné finanční prostředky do postupného dalšího rozvoje této oblasti.

To znamená, že je kvalita filozofií vašeho podnikání?

Je pro nás důležité, aby kvalita a procesy kvality nebyly brány jako hlídací pes pro naše zaměstnance při výrobě produktů. Kvalita musí být součástí dění ve firmě, kolečko v převodovce, týmový partner. Je důležité, aby naši zaměstnanci tomu rozuměli, aby věděli, že jsou součástí celku, nejen oddělení. Toto je dlouhá a velmi nesnadná cesta, na niž jsme se vydali.

Jakou zkušenost jste v tomto ohledu získali? Dotýká se kvalita ve vašem případě třeba i mezilidských vztahů, přístupu k práci, zodpovědnosti?

Jak jsem již zmínil, oddělení kvality, jednotliví pracovníci kvality musí být součástí celku, musí vidět souvislosti (jak procesní, tak mezilidské). Komunikace a přístup ke kolegům musí být v duchu týmové spolupráce, nikoliv delegování úkolů a vyžadování jejich plnění. Interakce, inovace, závazek. Toto jsou naše tři základní hodnoty, na nichž se snažíme budovat kulturu závodu.

Na webových stránkách uvádíte, že vakuové vývěvy umožňují zlepšit lidem život. Jak tedy?

Pokud uvážíte jednotlivé produkty, k jejichž výrobě je nutné vytvořit vakuum, potom je odpověď na tuto otázku velmi jednoduchá. Dovedete si představit život bez telefonů, počítačů, kvalitně uchovaných potravin, léků na chřipku, železných celků, přes které se dostanete z jedné strany řeky na druhou, automobilů? Pravděpodobně ne! A takto bych mohl pokračovat velmi dlouho. Tímto zlepšujeme život lidem na zemi.

Je cesta za kvalitou opravdu tak složitá, i finančně, jak si stále ještě někteří myslí?

Cesta za kvalitou není složitá, je však dlouhá a vyžaduje velké množství energie investované do systémové práce. Čeká nás spousta práce a prakticky se dá říci, že neexistuje cílová rovinka, jde o neustálé zlepšování jakožto nikdy nekončící proces. Spousta lidí se schovává za přílišnou nákladovost, nutnost automatizace apod., transformační změny, které samozřejmě mohou stát nemalé peníze. Nicméně tyto nemají smysl, pokud nemáte nastavené základní procesy a standardy, které rozhodně nejsou o velkých
investicích.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE