INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

CZECH MADE ELETH company modulivingČeská společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím po­sláním je také oceňovat subjekty – tj. jednotlivce i organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové. Letos byly všechny výsledky odtajněny 7. listopadu.

Tradičně jsou ceny slavnostně předávány v rámci galavečera, který je součástí konference Dny kvality. Letošní ročník konference se konal 7. až 8. listopadu v Praze.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti zveřejnění výsledků uvedla: „Jsme velice potěšeni, že i navzdory ne zcela příznivým okolnostem a přetrvávající atmosféře nejistoty jsou organizace, které si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací, a dát tak dalším subjektům příklad hodný následování a důvod k optimizmu.“

 

Ambasador kvality České republiky 2022:

firma Edwards, s.r.o a Praha 14,
Úřad městské části Praha 14

Ocenění Ambasador kvality České republiky v podnikatelském sektoru získala společnost Edwards, s.r.o. Ve veřejném sektoru si titul odnesla Praha 14, Úřad městské části Praha 14.
Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2022 společnost Edwards, s.r.o., globální lídr v oblasti vakua a snižování emisí. Společnost Edwards je součástí skupiny Atlas Copco Group.
V organizaci probíhá vývoj a výroba vakuových vývěv. Jde o vysoce přesnou výrobu s nadstandardními požadavky na čistotu výrobního prostředí, dodávky dílů a kvalitu výrobků samotných. Hodnotitelé pozitivně vnímali zejména důraz na inovace a kvalitu, propracovaný systém interního firemního vzdělávání s výrazným zaměřením na oblast kvality – např. pořádání Dnů kvality v rámci organizace. Společnost Edwards, s.r.o., dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami v regionu formou grantových a stipendijních programů. Zástupci společnosti Edwards se pravidelně věnují i přednáškám na technicky zaměřených vysokých školách.
Vítězem ceny Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru se stala Praha 14, Úřad městské části Praha 14. Úřad městské části Prahy 14 je jednou z českých municipalit, která má kvalitu a spokojenost občanů na prvním místě. Hodnotitelé ocenili zejména vysoký důraz na digitalizaci činností úřadu a funkční systém managementu kvality. Úřad se může pyšnit také propracovaným způsobem hodnocení spokojenosti zákazníků – občanů a zaměstnanců, dobrými výsledky z těchto průzkumů a prací s nimi. Rovněž společenská odpovědnost má na úřadu vysokou prioritu, a zejména environmentální pilíř obsahuje mnoho aktivit, díky kterým úřad dosahuje řady úspěchů v péči o životní prostředí v této části metropole.
Cena je Ambasador kvality je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.
K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten řekl: „Gratuluji oceněným organizacím. Uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání a ostatních aktivitách. Při hodnocení se přihlíží i k ekonomickým výsledkům, nastaveným procesům a přístupům ke kvalitě.“
Ambasador kvality České republiky patří k soutěžím, které sice nejsou administrativně náročné, ale firmám nasazují laťku vysoko. Jde zde o výsledky a realitu, s jakou je kvalita ve všech svých ohledech naplňována. Pro postup mezi finalisty je nutné dosáhnout bodového skóre alespoň z 80 %.

Cena za návrat do života

Cenu získala obecně prospěšná společnost PROSAZ, z.ú., která poskytuje sociální služby v oblasti osobní asistence, pečovatelských služeb a noční pohotovostní služby. PROSAZ usiluje o to, aby zdravotně postižení mohli žít plnohodnotný život v majoritní společnosti. PROSAZ nabízí osobní asistenci a zdravotní péči 24 hodin denně na zavolání ve formě terénních a pobytových služeb a umožňuje zdravotně postiženým osobám zaměstnání ve vlastní ekonomicky soběstačné chráněné dílně.

CZECH MADE
CZECH MADE je tradiční značkou kvalitních výrobků a služeb. Vyjadřuje, že výrobek nebo služba byly ověřeny nezávislou organizací a splňují kritéria stanovená špičkovými odborníky. Firmám dává možnost nezávisle ověřit kvalitu, a dokladovat tak svoji péči o maximální jakost výrobku nebo služby, a tím pozitivně budovat image firmy. Spotřebitelům usnadňuje orientaci na trhu. Značka Czech Made je od
prvopočátku součástí Národního programu Čes­ká kvalita, programu podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb.

Právo užívat značku kvality CZECH MADE na své výrobky získaly nově dvě společnosti:

 • Eleth Company s.r.o. je česká rodinná firma zabývající se výrobou modulárních staveb na klíč pod značkou Moduliving. Modulární stavby Moduliving jsou bydlením, které je dostupné téměř pro každého. Pyšní se dosahováním vysoké kvality, užitné hodnoty a implementací inovativních a chytrých řešení.
 • SOLODOOR a.s. patří mezi největší české firmy zabývající se výrobou interiérových dveří a obložkových zárubní v široké škále nejrůznějších typů a specializací. Ve výrobě jsou využity pokročilé prvky robotizace, vysoké automatizace a velmi kvalitní materiály. Výsledkem jsou designově jedinečné a vysoce kvalitní interiérové dveře s vysokou přidanou hodnotou.

Personální ocenění: ti, kdo vytvářejí trendy

Laureáti personálních ocenění jsou podle předsedkyně ČSJ Eleny Stibůrkové pečlivě vybíráni a důsledně hodnoceni. Jde o jedince, kteří svým přístupem ke kvalitě překračují hranice oboru, a svou aktivitou tak obohacují celou komunitu odborné veřejnosti. „Oceněné osobnosti jsou lídry ve svém oboru a často díky celoživotnímu zapojení do odborné problematiky nám svým odhodláním ukazují cestu. Jsou to lidé, kteří tvoří určitý trend, o kvalitě uvažují neotřele a vždy nacházejí prostor pro to, jak ji propojit s každodenní praxí,“ upozornila Elena Stibůrková.

Manažer kvality roku

Manažerem kvality pro rok 2022 se stala Zuzana Šidlichovská ze společnosti Jablotron Security a.s. Pozici manažera kvality zastává více než deset let. V rámci svojí činnosti se zaměřuje zejména na vedení projektů zlepšování systému managementu kvality, digitalizaci agend, nastavování kontrolních mechanizmů a dále systémovému nastavení pravidel GDPR. Společnost Jablotron Security a.s. se zabývá střežením objektů a vozidel na celém území České republiky. Je součástí českého holdingu Jablotron, tradičního výrobce alarmů a zabezpečovací techniky.
Ocenění určené fyzickým osobám si klade za cíl ohodnotit výsledky manažerů kvality, veřejně je prezentovat, a poskytnout tak následováníhodný příklad dalším odborníkům na těchto pozicích. Cena Manažer kvality roku je udělována v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu.

Cena Anežky Žaludové

Držitelem ceny byl vyhlášen Miroslav Jedlička, čestný předseda České společnosti pro jakost. Miroslav Jedlička se podílel na vývoji prvních kurzů pro manažery kvality a auditory kvality v České republice. Aktivně působil jako lektor kurzů a auditor v oblasti systémů managementu kvality. Podílel se na odborné náplni konferencí České společnosti pro jakost. Aktivně rozvíjel spolupráci mezi Českou společností pro jakost a Slovenskou společností pre kvalitu. Byl členem Rady kvality ČR; v této souvislosti byl významným propagátorem a signatářem Charty kvality ČR. Nadále neformálně spolupracuje s Českou společností pro jakost v oblasti nástrojů kvality.
Prestižní ocenění je určené osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi.

Čestný člen České společnosti pro jakost

Členové České společnosti pro jakost na návrh předsednictva odsouhlasili na 24. sjezdu udělení čestného členství následujícím osobnostem:

Čestnými členy se stali:

 • Ing. Eva Šírová, Ph.D., Technická univerzita Liberec
 • Ing. Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s.

Čestnými členy jsou jmenovány osobnosti z řad členů České společnosti pro jakost, které mají mimořádné zásluhy o její rozvoj.

Cena Františka Egermayera

Cena je udělována studentům, kteří píšou svoje odborné práce v oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Vítězi kategorií se stali:

Kategorie Odborné práce na středních
a vysokých školách:

Poster
Oceněny byly dvě práce studentů z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Mezigenerační spolupráce v éře digitálních technologií pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.
Ocenění získali:

 • Marcela Mazancová (autorka)
 • Jan Dvořák a Jana Richterová (spoluautoři)

Semestrální práce
Kolektiv studentů (Mazánková Markéta, Vait Filip, Varga Lukáš) z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Mezigenerační spolupráce v éře digitálních technologií pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

Podcast
Alexandra Rojas z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Mezigenerační spolupráce v éře digitálních technologií pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

Bakalářská práce
Radek Stůj z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Rizikové faktory v organizacích s ohledem na produkty, údržbu a sklady. Vedoucím práce byla Ing. Věra Pelantová, Ph.D.

Diplomová práce

 • První cenu získaly dvě diplomové práce:
 • Jan Střeleček z Českého vysokého učení technického za práci Hodnocení průmyslového podniku pomocí Modelu excelence. Vedoucím práce byla Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.
 • Anita Vaňová z Technické univerzity v Liberci za práci Aplikace Lean Six Sigma ve vybraném podniku. Vedoucím práce byla Ing. Eva Šírová, Ph.D.
 • (tz)

Slovo ke dni

 • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

  Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3