INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
logo_CIA_JPGPo splnění několika požadavků a nezbytné certifikaci bude možné se železným, ocelovým a hliníkovým šrotem nakládat mimo režim zákona o odpadech. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) připravuje v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu zavedení nové služby pro certifikační orgány, které budou moci vystavovat příslušné certifikáty.

zel_srot_ilustrPodnětem pro rozšíření nabídky služeb ČIA je skutečnost, že dnem 9. října 2011 nabylo účinnosti nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (dále jen „nařízení EU").

Jako jedna z podmínek pro to, aby mohl být kovový šrot vyveden z režimu zákona o odpadech je, že výrobce zavede systém řízení kvality umožňující prokázání shody s kritérii stanovených nařízením EU.

Požadavky na systém řízení kvality pro železný, ocelový a hliníkový šrot jsou stanoveny v čl. 3 resp. 4 nařízení EU. Kritéria kvality železného, ocelového a hliníkového šrotu a požadavky na způsob provádění kontroly splnění těchto kritérií jsou uvedeny v Příloze I a II nařízení EU.

Pojem „ověření", že systém řízení kvality je ve shodě s požadavky článku 3 resp. 4 může být nazýván také certifikace. Zde je nutno upozornit, že ověřování shody systému řízení kvality bude prováděno pouze jako součást certifikace systému řízení kvality podle mezinárodní normy ISO 9001 (včetně každoročních dozorů).

Výstupem z certifikace je certifikační dokument, který je zpravidla nazýván „certifikát". Tento certifikát musí deklarovat, kromě shody s normou ISO 9001, i shodu s příslušnými částmi nařízení EU a má uvádět pro jaký typ šrotu byl výrobce prověřen. Platnost certifikátu byla nařízením EU stanovena na 3 roky od jeho vydání. Certifikát musí vždy obsahovat odkaz na akreditaci, a to buď textový např. „Certifikát vydal certifikační orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. ...", nebo akreditační značku přidělenou certifikačnímu orgánu.

Prohlášení o shodě, které je druhou podmínkou vyvedení šrotu z režimu zákona o odpadech, se vystavuje dle vzoru uvedeného v Příloze III nařízení EU. Prohlášení musí také obsahovat odkaz na certifikační orgán, který provedl ověření systému řízení kvality.

Pro účely prokázání shody systému řízení kvality nelze akceptovat jiné typy certifikátů jako jsou např. certifikáty shody systému managementu s ISO 14001:2004. Certifikaci systému řízení kvality provádí pouze certifikační orgán, který je pro tuto činnost akreditován.

Akreditaci v České republice provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. – akreditační orgán notifikovaný u Evropské komise, který na stránkách www.cai.cz zveřejňuje seznam všech akreditovaných subjektů. Tento harmonizovaný přístup v rámci EU umožní vzájemné uznávání osvědčení o akreditaci vydaná akreditačními orgány i certifikáty vydané subjekty posuzování shody, které jimi byly akreditovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/ES.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. připravuje akreditaci certifikačních orgánů tak, aby jejich výstupy certifikace mohly být uznávány všemi členskými státy EU.

Více informací poskytne Ing. Radim Frolík, garant rozvoje akreditace.

(čia)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3