INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Nezávislá certifikační a inspekční společnost Bureau Veritas Czech Republic udělila společnosti ImperialMedia certifikát systému managementu kvality podle standardu ISO 9001. V oboru reklamních a komunikačních agentur v regionu Uherské Hradiště je ImperialMedia první společností s touto mezinárodně uznávanou normou.

Tento certifikát je udělován na základě auditu u hodnocených firem a ImperialMedia je získala za kvalitní a komplexní služby v oblasti svého působení.

Ocenění podle této mezinárodně uznávané normy je pro každou certifikovanou firmu významným uznáním i pobídkou pro její další rozvoj.

Udělený certifikát – za předpokladu následného uspokojivého udržování funkčnosti systému managementu - platí po tři roky do 25. listopadu 2015.

Společnost ImperialMedia je reklamní a komunikační agentura s celorepublikovou působností zajišťující komplexní reklamní služby regionálním, národním i nadnárodním společnostem. Provozním sídlem společnosti je Uherské Hradiště, kde s využitím místních znalostí výrazně podporuje rozvoj regionálních firem.

Společnost Bureau Veritas Czech Republic je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního a inspekčního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Na území České republiky je zastoupena již přes 100 let a zaměstnává více než 100 profesionálů. Bureau Veritas celosvětově působí ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 58 tisíc jejích zaměstnanců poskytuje služby více než 400 tisícům klientů.

Další informace – viz http://www.bureauveritas.cz, www.imperialmedia.cz

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce zemědělských komodit a jejich laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání.

Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími bez ohledu na jejich rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

O společnosti ImperialMedia s. r.o.

K portfoliu služeb této reklamní a komunikační agentury se sídlem v Praze a Uherském Hradišti patří grafické práce ve vlastnímu studiu se zaměřením na firemní a jiné tiskoviny, obalovou grafiku a fotografické služby. Zabývá se též realizací reklamních kampaní, komplexní komunikační strategií a podporou prodeje. Pro tyto a další služby poskytuje komplexní servis.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE