INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
DPD CZ prokázalo schopnost minimalizovat dopad provozních aktivit na životní prostředí a zvýšilo tak opět kvalitu svých služeb. Důkazem je certifikát environmentálního managementu ISO 14001:2005, který společnost získala letos v květnu.

„Odpovědnost k životnímu prostředí je prioritou nejen pro nás, ale také pro naše klienty," řekl Daniel Mareš, generální ředitel DPD. „Úspěchu si velice ceníme, certifikát je výsledkem našeho dlouholetého snažení a důkazem vysoké úrovně našich služeb," dodal Mareš.

Jak potvrdil certifikační audit EURO CERT, společnost DPD CZ splňuje požadavky norem environmentálního managementu a je schopna systém i nadále zdokonalovat a minimalizovat tak dopad svého podnikání na životní prostředí.

Cílem společnosti je být vedoucím poskytovatelem vnitrostátní a mezinárodní zásilkové přepravy na českém trhu. Usiluje proto nejen o kvalitu nabízených služeb, ale také o přidanou hodnotu ve formě jejich slučitelnosti s environmentální politikou.

„Environmentální politiku zakládáme na třech pilířích. Snažíme se zohledňovat závazky k životnímu prostředí našich každodenních činností, chceme se stát silným článkem v hodnotovém řetězci našich zákazníků a partnerů, sdílet s nimi naše environmentální iniciativy a celkově usilujeme o to stát se příkladem podnikatelského subjektu odpovědného k životnímu prostředí," řekl Daniel Mareš.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3