INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Koncem června se v Ostravě uskutečnila odborná akce pod hlavičkou nově rebrandované profesní organizace People Management Forum (bývalá Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) na téma strategického rozvoje zaměstnanců a jejich motivace. Přednášející z řad HR specialistů daly nahlédnout účastníkům do konkrétních procesů aplikovaných v jejich společnostech, které jsou pro ně v oblasti řízení lidí nepostradatelné a prioritní. Lektoři se shodli na tom, že strategický rozvoj musí reagovat na aktuální potřeby společnosti a musí být plně podpořen ze strany managementu, včetně jeho participace. Personalisté shodně konstatovali, že bude nutné reflektovat stupňující se věk zaměstnanců a jejich fyzické síly a zohlednit to nejen ve firemní strategii, ale i ve státní důchodové politice. Svými případovými studiemi inspirovali osobnosti jako například Vladimír Nekuda, generální ředitel ARMATURY Group a.s.; Pavel Juříček, předseda představenstva a majitel Brano Group a.s.; Jana Riebová, Director HR Division, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. nebo Jaroslav Durda, personální ředitel a jednatel, Tieto Czech s.r.o. Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren a.s. představil podporu společnosti na rovině základního, středního i vysokoškolského vzdělávání a zmínil odkup původně krajského učiliště TŽ a umístění většiny žáků do podniku TŽ v loňském školním roce.

Úvod Inspirace, jak se tento vzdělávací formát nazývá, patřil prezidentovi PMF Františku Mikovi a Roadshow PMF, který představil nejen tuto profesní organizaci, ale i její činnost a programovou nabídku.

Na začátku panelové diskuse generálních ředitelů a manažerů se hovořilo o propojení strategického řízení společností s řízením lidí. „Soulad lidí ve společnosti spatřuji v soustředěnosti úsilí, svobodě jednání a hospodárnosti sil. Zatímco ve vedení českých společností je větší prostor seberozhodovat, zahraniční společnosti se zaměřují více na taktiku a strategii při řízení lidí," řekl Pavel Juříček, předseda představenstva a majitel Brano Group a.s.

„Je důležité nejen vědět, že zaměstnanci strategická rozhodnutí akceptují a ztotožňují se s nimi, ale rovněž co si o nich opravdu myslí," řekl Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren a.s. „Chtěl bych poukázat na aktuální a stále častější jev, zejména v těžkém průmyslu, a to plánování změn v zařazování zaměstnanců předdůchodového věku, jenž je postupem času stále palčivější, zejména s ohledem na budoucí nedostatečnost fyzických sil zaměstnanců. V budoucnu budeme muset nově koncipovat tuto oblast, která zasahuje do státní důchodové politiky," dodal Ivo Žižka.

„Motivaci lidí k seberozvoji je třeba posilovat a zároveň nesmíme zapomínat na kvalitu interní komunikace," řekla Denisa Kudrová Brancová, vedoucí personálního oddělení

Mayr-Melnhof Paskov. „Nám například projekt PMI, který má posilovat kompetence klíčových lidí napříč společností, pomohl odbourat bariéry mezi výrobními a administrativními zaměstnanci," dodala Denisa Kudrová Brancová.

Denisa Kudrová Brancová, vedoucí personálního oddělení Mayr-Melnhof Paskov.

Inspiraci uzavřelo přestavení projektu Steel Akademie, který získal ocenění v soutěži HR Excellence Award 2010. Projekt „Steel akademie" ArcelorMittal Ostrava byl iniciován samotnými zaměstnanci s potřebou aktualizace znalostí. Společnost má 0,8% fluktuaci zaměstnanců a průměrný zaměstnanec setrvává v podniku 22 let. Odvrácenou stranou těchto „pozitivních" čísel je určitý stereotyp a nízký přínos inovací. „Steel akademie měla za cíl pomoci zaměstnancům generovat nové nápady a dát zaměstnancům nový impuls," řekla k projektu Veronika Muroňová, vedoucí vzdělávání ArcelorMittal Ostrava. „Vznikem Steel akademie jsme také reflektovali to, že obor koksař v podstatě vymírá, neboť se v ČR již nevyučuje. Do roku 2015 přijde ArcelorMittal o 50 koksařů. Máme štěstí, že se nám podařilo zapojit do projektu i významnou kapacitu koksárenství, kterých je pomálu, prof. Ing. Miroslava Kaloče," dodala Veronika Muroňová. Pro nastartování specifického vzdělávání odborníků v hutnictví musela společnost ArcelorMittal Ostrava najít odpovídajícího partnera, který by zajistil vzdělávání. Kooperací s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava tak došlo k propojení akademiků s odborníky z praxe. Projektem získala společnost přínos rovněž v podobě zlepšovacích návrhů. Jejich počet za rok vzrostl z 21 na téměř 250. Celkový přínos společnost očekává v rozmezí 15 až 25 milionů korun.

Inspirace, jak sám název napovídá, má svou formou umožnit výměnu zkušeností s důrazem na uplatnitelnost v praxi. Přednášející s publikem sdílí své poznatky zaměřené na využití a rozvoj potenciálu lidí v rámci komplexnosti firmy. Nezapomenou upozornit ani na procesy, které jsou nepostradatelné v procesu řízení lidí. Inspirace je určena především odborníkům, pracujícím v oblasti lidských zdrojů, ale rovněž i manažerům, kteří odpovídají za využití a rozvoj potenciálu lidí ve firmě. Zájem o tato setkávání rok od roku roste. People Management Forum ji proto pořádá nejenom v Praze, ale i v dalších regionech například Ostravě a Brně.

Inspirace aneb Strategickým rozvojem zaměstnanců ke zvýšení konkurenceskopnosti

Ostrava, 28. června 2011

Jaroslav Durda, Personální ředitel a jednatel společnosti Tieto Czech s.r.o. a Viceprezident pro strategii v regionech, People Management Fora

Veronika Muroňová, vedoucí vzdělávání ArcelorMittal Ostrava

People Management Forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů - ČSRLZ) je profesní nezisková organizace – sdružení právnických osob – která byla založena roku 1993 s cílem sdružit odborníky a zvýšit povědomí české veřejnosti o řízení podniků v personální oblasti. Mezi naše členy patří v současnosti téměř 250 organizací. Společnost je řádným členem Evropské asociace personálního řízení (EAPM) a Světové federace asociací personálního řízení (WFPMA).

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3