INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Překvapivé závěry přinesla studie, kterou z pověření iniciativy Energy Union Choices vypracovali specialisté konzultantských firem Artelys a Climact. Vyplývá z ní, že plány na rozvoj plynové infrastruktury v rámci Evropské unie jsou naddimenzované. Výstavba 80 % plánovaných nových plynovodních sítí je zřejmě zbytečná. Podle kalkulace autorů studie „Energy Union Choices: A Perspective on Infrastructure and Energy Security in the Transition” by se Evropská unie obešla bez většiny přípojek pro import plynu i nových distribučních sítí mezi jednotlivými státy, které se mají realizovat - a to i v případě, že by došlo ke zvýšení spotřeby plynu, výkyvům v zásobování, nebo urychlenému odklonu od uhlí.

Ze základních stavebních kamenů evropské energetické unie jako jsou kolosy Nord Stream 2 nebo Jižní plynový koridor, ale i skromnější projekty, zařazené do aktuálního seznamu 195 klíčových evropských projektů společného zájmu (PCI), by se mohl stát kámen úrazu. Riziko neefektivních investic odhadují autoři studie na 11,4 miliard eur. Výjimkou jsou některé projekty pro jižní Evropu, kde by dosavadní zásobování plynem mohly narušovat konflikty mezi Ukrajinou a Ruskem. I zde je však prý možné při správném plánování, zvýšení energetické účinnosti a zohlednění podmínek regionu dosáhnout jistých úspor a omezení závislosti na dovozu.

Poptávka plynu v Evropské unii klesla v uplynulých letech o 23%. Kapacita stávajících plynovodů je využívána z 58%, terminálů pro dovoz zkapalněného plynu (LNG) z 32%. Studie upozorňuje, že některé části současné evropské plynové infrastruktury přestanou být využívány ještě před koncem projektové životnosti. V České republice se v roce 2015 spotřebovalo 7.607,6 mil. m3 zemního plynu, což sice bylo o 4,5% více než v roce předchozím, ale i tak šlo o druhou nejnižší spotřebu v uplynulém desetiletí. Důvodem poklesu jsou stoupající průměrné roční teploty a s nimi související menší spotřeba plynu k vytápění v domácnostech a u maloodběratelů. Podle údajů Českého plynárenského svazu je za vzrůstající tendencí zvýšená poptávka po stlačeném zemním plynu (CNG) v dopravě.

„Chytrý přístup k nové energetické infrastruktuře znamená lepší zabezpečení zásobování za nižší cenu,“ řekl Jonathan Gaventa, ředitel organizace E3G, která je vedle Agora Energiewende, WWF Regulatory Assistance Project a European Climate Foundation členem iniciativy Energy Union Choices. „Musíme využít možnost vybudovat bezpečný a ke klimatu vstřícný energetický systém, který vyloučí rizika špatných investic.“

https://www.agora-energiewende.de/de/presse/agoranews/news-detail/news/80-prozent-der-geplanten-gasinfrastruktur-in-der-eu-ist-fuer-versorgungssicherheit-unnoetig-milliarden-koennen-eingespart-werden/News/detail/

http://www.energyunionchoices.eu/wp-content/uploads/2016/07/E3G_More_security_lower_cost_-_Gas_infrastructure_in_Europe.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6107_cs.htm

http://www.eru.cz/documents/10540/462888/Zprava_o_provozu_PS_2015.pdf/a34521b2-55e4-423b-9b16-0eaa078e4311

http://www.eurogas.org/uploads/2016/flipbook/statistical-report-2015/index.html#p=6

 

 

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3