INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Překvapivé závěry přinesla studie, kterou z pověření iniciativy Energy Union Choices vypracovali specialisté konzultantských firem Artelys a Climact. Vyplývá z ní, že plány na rozvoj plynové infrastruktury v rámci Evropské unie jsou naddimenzované. Výstavba 80 % plánovaných nových plynovodních sítí je zřejmě zbytečná. Podle kalkulace autorů studie „Energy Union Choices: A Perspective on Infrastructure and Energy Security in the Transition” by se Evropská unie obešla bez většiny přípojek pro import plynu i nových distribučních sítí mezi jednotlivými státy, které se mají realizovat - a to i v případě, že by došlo ke zvýšení spotřeby plynu, výkyvům v zásobování, nebo urychlenému odklonu od uhlí.

Ze základních stavebních kamenů evropské energetické unie jako jsou kolosy Nord Stream 2 nebo Jižní plynový koridor, ale i skromnější projekty, zařazené do aktuálního seznamu 195 klíčových evropských projektů společného zájmu (PCI), by se mohl stát kámen úrazu. Riziko neefektivních investic odhadují autoři studie na 11,4 miliard eur. Výjimkou jsou některé projekty pro jižní Evropu, kde by dosavadní zásobování plynem mohly narušovat konflikty mezi Ukrajinou a Ruskem. I zde je však prý možné při správném plánování, zvýšení energetické účinnosti a zohlednění podmínek regionu dosáhnout jistých úspor a omezení závislosti na dovozu.

Poptávka plynu v Evropské unii klesla v uplynulých letech o 23%. Kapacita stávajících plynovodů je využívána z 58%, terminálů pro dovoz zkapalněného plynu (LNG) z 32%. Studie upozorňuje, že některé části současné evropské plynové infrastruktury přestanou být využívány ještě před koncem projektové životnosti. V České republice se v roce 2015 spotřebovalo 7.607,6 mil. m3 zemního plynu, což sice bylo o 4,5% více než v roce předchozím, ale i tak šlo o druhou nejnižší spotřebu v uplynulém desetiletí. Důvodem poklesu jsou stoupající průměrné roční teploty a s nimi související menší spotřeba plynu k vytápění v domácnostech a u maloodběratelů. Podle údajů Českého plynárenského svazu je za vzrůstající tendencí zvýšená poptávka po stlačeném zemním plynu (CNG) v dopravě.

„Chytrý přístup k nové energetické infrastruktuře znamená lepší zabezpečení zásobování za nižší cenu,“ řekl Jonathan Gaventa, ředitel organizace E3G, která je vedle Agora Energiewende, WWF Regulatory Assistance Project a European Climate Foundation členem iniciativy Energy Union Choices. „Musíme využít možnost vybudovat bezpečný a ke klimatu vstřícný energetický systém, který vyloučí rizika špatných investic.“

https://www.agora-energiewende.de/de/presse/agoranews/news-detail/news/80-prozent-der-geplanten-gasinfrastruktur-in-der-eu-ist-fuer-versorgungssicherheit-unnoetig-milliarden-koennen-eingespart-werden/News/detail/

http://www.energyunionchoices.eu/wp-content/uploads/2016/07/E3G_More_security_lower_cost_-_Gas_infrastructure_in_Europe.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6107_cs.htm

http://www.eru.cz/documents/10540/462888/Zprava_o_provozu_PS_2015.pdf/a34521b2-55e4-423b-9b16-0eaa078e4311

http://www.eurogas.org/uploads/2016/flipbook/statistical-report-2015/index.html#p=6

 

 

Slovo ke dni

  • Auta zastavil čip

    Začnu svoji glosu otázkou: Jestlipak víte, která je nejdůležitější součást moderního automobilu? Ne, není to motor, převodovka ani volant. Je jím čip. Který, to mi poněkud uniká, nicméně kvůli němu stojí výroba vozidel po celém světě. Ztráty se počítají v tisících miliard korun, a to ještě nelze dohlédnout světla na konci tunelu. Naše „malá“ škodovka zastaví výrobu na týden, ostatní automobilky jsou na tom podobně, ne-li hůře. A proč chybí čipy, tedy nepostradatelná součást elektronických systémů vozu? Prý za to zas může covid a další překážky. Člověka napadá, že tohle v kapitalizmu není samo sebou a že za tím musí být nějaký záměr. Nedivte se, aut přibývá tolik, že už se ani nevejdou na silnice a víc stojí v kolonách a zácpách než jedou. A ta uhlíková stopa, škoda slov! Někdo upíná své naděje k elektromobilům. Možná, že opravdu...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE