INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

galaRada kvality ČR a Řídicí výbor Programu Česká kvalita 8. listopadu oznámily předání dalších 18 ocenění výrobkům a službám v Programu Česká kvalita. Certifikáty opravňující k užívání značky převzali zástupci oceněných firem na galavečeru pořádaném pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, předsedy Senátu PČR Milana Štěcha, předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka, předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Ocenění v Programu Česká kvalita jsou nejen nezávislou garancí kvality a bezpečnosti pro spotřebitele, ale i zaslouženým oceněním špičkové práce českých firem.

JUDr. Ing. Robert Szurman (vpravo)

Výrobky a služby, které získají právo používat některou ze značek v Programu Česká kvalita, musí v přísných testech akreditovaných zkušeben prokázat, že jsou nadstandardně kvalitní a absolutně bezpečné pro spotřebitele. To je nesmírně důležité v situaci, kdy na evropské trhy míří stále více zdraví a život ohrožujících výrobků. Dokazují to kontroly dozorových orgánů v jednotlivých zemích, jejichž výsledky jsou shromažďovány v evropském systému RAPEX. Z jeho výroční zprávy za rok 2015 vyplývá, že české firmy mají být na co hrdé: jen 0,3 % zachycených nebezpečných výrobků na trzích EU bylo vyrobeno v ČR. Jednoznačně tak patříme na stříbrnou příčku mezi zeměmi dodávajícími nejkvalitnější a nejbezpečnější produkty.

            „Kvalitní produkce s vysokou přidanou hodnotou je pro naše firmy jedinou cestou, jak si uchovat a zvyšovat exportní výkonnost. V konkurenci asijských ekonomik nemáme šanci konkurovat cenou, musíme sázet především na kvalitu a inovace a využívat talentu a schopností českých zaměstnanců. Proto jsem velmi rád, že i objektivní výsledky RAPEXU ukazují, že si české firmy zachovávají nejvyšší standard kvality a bezpečnosti. Současně je to dobrá zpráva i pro tuzemské spotřebitele, která dokazuje, že se nákup zboží s českým původem skutečně vyplatí,“ řekl Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu.

            Přestože jsou výsledky českých firem výborné, v počtu zachycených nebezpečných výrobků v naší obchodní síti evidovaných v systému RAPEX patříme naopak na 8. nejhorší místo. Zboží na našem trhu má velmi rozličnou kvalitu a v řadě případů je i zdraví a životu nebezpečné. Od roku 2011 vzrostl počet zachycených nebezpečných výrobků na více než devítinásobek! Pro spotřebitele je však prakticky nemožné zdraví ohrožující zboží odhalit.

            „Spotřebitel je ve velmi složité situaci. Zorientovat se v široké nabídce a vybrat si kvalitní a bezpečné zboží je prakticky nemožné. Problémy měly v minulosti i výrobky renomovaných firem a ani vyšší cena nemusí být automaticky spojena s vysokou kvalitou. Proto řada zemí pomáhá spotřebitelům s orientací při nákupu systémem nezávislého značení kvality. V naší zemi je to vládou garantovaný Program Česká kvalita,“ vysvětlil Jan Taraba, ředitel Národního střediska podpory kvality.

            Česká kvalita sdružuje nezávislé značky kvality, které však musí garantovat zákazníkovi nejen nadstandardní kvalitu a bezpečnost, ale i dlouhodobý dozor nad dodržováním kvalitativních parametrů, včetně sledování spokojenosti zákazníků s výrobkem či službou. V případě zjištění problémů či porušení podmínek je značka odebrána. Česká kvalita je tak jedinou zárukou nákupu bezpečného zboží s nezávisle ověřenou kvalitou a současně i nezanedbatelnou konkurenční výhodou pro výrobce či dodavatele služeb. Přes výhody, které spotřebitelům i firmám poskytuje, je ale počet oceněných výrobků a služeb dosud relativně malý.

            „Spotřebitelé si zatím neuvědomují vysokou míru rizika spojenou s nákupem spotřebního zboží. Domnívají se, že při nákupu nekvalitního produktu riskují jen nižší funkčnost či životnost a vůbec netuší, že mohou ohrozit zdraví, a někdy i životy svých blízkých. Proto ještě nevyvíjejí tlak na producenty, aby o značky kvality usilovali. A na druhé straně české firmy podceňují potenciál, který má Česká kvalita pro zvyšování podílu výrobku na trhu a řada z nich nepochopila, že může být skvělým nástrojem marketingu a v mnoha ohledech nahradit drahou reklamu,“ doplnil Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a předseda Rady kvality ČR.

            Zástupci firem a organizací, které si na galavečeru převzali některé z 18 udělovaných ocenění, si naopak význam kvality pro úspěšné podnikání jakož i její prezentace zákazníkům uvědomují. Jsou nejlepším důkazem toho, že úsloví o zlatých českých ručičkách dosud neztratilo na významu a že jsme v naší zemi schopni dodávat výrobky a služby světové úrovně.

Pro lepší informovanost

Problémy se stále vyšším množstvím nekvalitních výrobků na českém trhu a vzrůstající množství různých pseudoznaček kvality vedly v roce 2002 k vyhlášení vládního programu na podporu prodeje kvalitních výrobků a služeb – Programu Česká kvalita. Jeho hlavním cílem bylo zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a umožnit jim orientaci při nákupu.

Program Česká kvalita garantuje spotřebitelům:

Kvalitu výrobku (služby) ověřila nezávislá zkušebna – Nestačí, že výrobce prohlásí produkt za kvalitní. Renomovaná nezávislá zkušebna musí jeho kvalitu prověřit a potvrdit.

Kvalita je průběžně kontrolována – Dodržování kvality je kontrolováno. V případě porušení pravidel je značka odebrána.

Je ověřována spokojenost zákazníků s výrobkem či službou – Zákazníci jsou dotazováni, jak jsou spokojeni s výrobkem či službou. Pokud jsou zákazníci nespokojeni, je značka odebrána.

Program Česká kvalita je garantován vládou ČR – Program byl přijat usnesením Vlády ČR. Na jeho objektivitu a nestrannost dohlíží Řídicí výbor, složený ze zástupců spotřebitelských organizací, podnikatelských svazů, orgánů státní správy, Rady kvality ČR a České společnosti pro jakost.

Program Česká kvalita je jediným programem označování kvalitních výrobků a služeb v ČR vyžadujícím opravdu nezávislé ověřování kvality oceněných produktů.

K 1. listopadu 2016 byly v Programu Česká kvalita zaregistrovány značky:

Bezpečná a kvalitní hračka (kvalitní hračky pro děti), Bezpečné hračky (hračky s ověřenou bezpečností), Certifikované služby IT (kvalitně poskytované služby v oblasti informačních technologií), Certifikovaný e-obchod (prověřené internetové obchody), CG (výrobky pro plynárenství), Czech Made (kvalitní zboží a služby z různých odvětví průmyslu), Česká kvalita – Nábytek (nábytek s ověřenou kvalitou), Diamantová liga kvality (kvalitní obchody), ESČ (bezpečné elektrické spotřebiče), EŠV/EŠS (ekologicky šetrné výrobky a služby), Horeca Select (potravinářské výrobky pro hotely, restaurace a catering v síti Makro), Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz (bezpečná hřiště a sportoviště), ITC certifikovaná kvalita (bezpečné a kvalitní spotřební zboží), Komfortní obuv (Obuv pro mládež a pro dospělé), Kvalitní a bezpečná montáž (montáž elektrických zařízení), Osvědčeno pro stavbu (výrobky, které splňují veškerá kvalitativní a bezpečnostní kritéria pro použití ve stavbách v ČR), Práce postižených (označující výrobky vyrobené postiženými spoluobčany), Q21 – prodejna 21. století (označení prodejen, které splňují požadavky na kvalitu prodávaných výrobků i prodeje), QZ – zaručená kvalita (textilní výrobky a služby prádelen a čistíren), Spolehlivá Veřejně prospěšná organizace (důvěryhodné neziskovky), SZUTEST – product tested (nezávisle prověřené průmyslové výrobky), Zdravotně nezávadná obuv – Bota pro Vaše dítě – Žirafa (certifikovaná obuv pro děti) a Značka kvality v sociálních službách (označení kvalitních domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení). (tz)

Vybraná fakta ze statistik:

n počet odhalených nebezpečných výrobků

na českém trhu se za posledních pět let zvýšil devítinásobně

n hračky tvoří celých 27 % ze všech nebezpečných výrobků odhalených na trzích EU

n z 501 kontrol hraček, které uskutečnila v rámci akce v prvním čtvrtletí 2016 ČOI, bylo zjištěno porušení předpisů v 56 % kontrol.

n 25 % výrobků je nahlášených do RAPEXu z důvodu „chemického rizika“, které nemá spotřebitel šanci odhalit

n 82 % výrobků nahlášených do RAPEXu představuje závažné (vysoké) riziko pro zdraví nebo život, v době vzniku databáze RAPEX byl tento podíl „pouze“ 48 %

n jen 0,3 % z výrobků evidovaných v RAPEXu tvoří produkty českých firem, zatímco 60 % jich pochází z Číny

Oceněné výrobky a služby

 

  název firmy   oceňovaný produkt    předávaná značka

  Konsorcium T+M spol. s r.o.           kolekce dětské usňové vycházkové obuvi     Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě – Žirafa

  Natur Comfort NP, s.r.o.     kolekce dámské a pánské usňové fusbetové obuvi   Komfortní obuv

  Domov pro seniory Bechyně           domov pro seniory     Značka kvality v sociálních službách

  Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.          domov pro seniory     Značka kvality v sociálních službách

  Domov sv. Anežky, o.p.s.    výroba mýdel z přírodního mléka, potisk, keramické výrobky, tkalcovské             Práce postižených

            výrobky, výroba z masivního dřeva, lamino desek, vlněné výrobky           

  Na počátku, o.p.s.    spolehlivá veřejně prospěšná organizace       Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

  Aksamite spol. s r.o. zakázková výroba nábytku    Česká kvalita Nábytek – služby

  Profil nábytek, a.s.   zakázková výroba nábytku    Česká kvalita Nábytek – služby

  Diton s.r.o.    betonové dlažební bloky a desky, betonové obrubníky a tvárnice   Osvědčeno pro stavbu

  KIKKO CZ s.r.o.     XKKO Organic pleny, osušky a slintáčky z certifikované biobavlny          QZ – Zaručená kvalita

  Minox Czech s.r.o.   sportovní soupravy     QZ – Zaručená kvalita

  Svitap J.H.J. spol. s r.o.        ložní prádlo z mikrovlákna Sleep Well          ITC certifikovaná kvalita

  Tescoma s.r.o.           zdravé dózy Dino       ITC certifikovaná kvalita

  Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.  dětské hřiště v areálu zoo Plzeň         Hřiště – sportoviště – tělocvična – ověřený provoz

  ZŠ Eden       víceúčelové sportovní hřiště   Hřiště – sportoviště – tělocvična – ověřený provoz

  Libea, s.r.o.   zakázková výroba vlajek        Czech Made – služby

  KRPA Form, a.s.      tiskopisy pro výpočetní techniku Krpaform  Czech Made – výrobky

  Millaminis s.r.o.        hračky z měkčeného polyetylenu       Bezpečné hračky

 

 

 

 

 

Slovo ke dni

  • Plná letiště

    Odstavné plochy na letištích se plní. Lze si toho všimnout nejen na největším českém vzdušném přístavu v Praze-Ruzyni, ale i jinde u nás a v Evropě. Stroje totiž nejsou ve vzduchu, ale odpočívají na zemi. A protože koronavirová krize hned tak neskončí, budou uzemněny nejméně do začátku jarní sezony. Výpadek příjmů může správa letišť alespoň zčásti vyrovnat parkovným. A také se dají naplno využívat servisní kapacity. Útěchou rovněž může být zvýšení bezpečnosti letového provozu. Vzdušné dopravní koridory téměř zejí prázdnotou, stejně tak piloti si už nebudou stěžovat na to, že jsou přetěžováni. Ano, každá mince má dvě strany. Až se nebe zase otevře a lidé budou moci cestovat do zahraničí, více si jistě vychutnají ten znovu získaný pocit svobody. Věřme, že to nastane už brzy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

PSC 0175

Češi budou nové věci vymýšlet stále 5. říjen 2020

Josef KratochvílJe obdivuhodné, kolik českých firem, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších subjektů v uplynulém půlroce nacházelo nová řešení pro to, aby mohly existovat dál, rozvíjet výrobu a služby. Nabízet trhu to, co nejvíce potřebuje. Vznikly nové produkty, zrodily se ojedinělé postupy práce, ke slovu se dostaly špičkové technologie i efektivnější organizace procesů. Znamená to, že potenciál tvořivosti nabral na obrátkách, aktivoval se.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE