INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se uskutečnilo 59. zasedání Rady kvality ČR. Jednání Rady řídil její předseda Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu. Účastníci zasedání zhodnotili aktivity Rady kvality ČR za uplynulý rok a stanovili hlavní oblasti činností Rady pro rok 2017.

Rada kvality ČR jako poradní, iniciační a koordinační orgán vlády ČR bude i nadále sledovat dlouhodobě vytýčený strategický cíl, kterým je podpora a růst kvality ve všech jejich podobách a oblastech.

„Je jednoznačné, že kvalita je nedílnou součástí konkurenceschopnosti českých firem na domácích i zahraničních trzích a je jejich přidanou hodnotou. Rada kvality ČR musí stát v čele prosazování moderních metod řízení podniků. O tomto tématu jsme intenzivně jednali i dnes v souvislosti s plány Rady na příští období," uvedl předseda Rady kvality ČR Robert Szurman.

Ve své činnosti Rada kvality ČR vychází ze strategického dokumentu "Naplňování Národní politiky kvality
v ČR na období 2016 – 2020", schváleného vládou ČR v roce 2016. Vzhledem k oblastem a činnostem, kterými se budou v nejbližším období prioritně zabývat odborné sekce Rady kvality ČR, jsou pro rok 2017 navrženy klíčové oblasti, jimž bude věnována zvýšená pozornost a podpora.

"Jedná se především o společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, vzdělávání a osvětu včetně rozvoje vědy, výzkumu a inovací, rozvoj kvality veřejné správy v České republice, sociální služby a péči o zdraví občanů a v neposlední řadě o ochranu spotřebitele a jeho práv a bezpečnost," dodal předseda Rady kvality ČR, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu Robert Szurman.

Ve všech případech se jedná o oblasti, které je možné označit jako průřezové: Téměř všechny odborné sekce Rady je zmiňují v programech svých činností pro nejbližší období.  A navíc patří k aktivitám, kterými by se měly všechny strany zainteresované na plnění Národní politiky kvality v ČR ve své práci vzhledem ke kvalitě prioritně zabývat s tím, že Rada kvality České republiky přispěje k jejich podpoře, koordinaci
a vzájemné synergii.

(tz)

Slovo ke dni

  • Plná letiště

    Odstavné plochy na letištích se plní. Lze si toho všimnout nejen na největším českém vzdušném přístavu v Praze-Ruzyni, ale i jinde u nás a v Evropě. Stroje totiž nejsou ve vzduchu, ale odpočívají na zemi. A protože koronavirová krize hned tak neskončí, budou uzemněny nejméně do začátku jarní sezony. Výpadek příjmů může správa letišť alespoň zčásti vyrovnat parkovným. A také se dají naplno využívat servisní kapacity. Útěchou rovněž může být zvýšení bezpečnosti letového provozu. Vzdušné dopravní koridory téměř zejí prázdnotou, stejně tak piloti si už nebudou stěžovat na to, že jsou přetěžováni. Ano, každá mince má dvě strany. Až se nebe zase otevře a lidé budou moci cestovat do zahraničí, více si jistě vychutnají ten znovu získaný pocit svobody. Věřme, že to nastane už brzy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

PSC 0175

Češi budou nové věci vymýšlet stále 5. říjen 2020

Josef KratochvílJe obdivuhodné, kolik českých firem, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších subjektů v uplynulém půlroce nacházelo nová řešení pro to, aby mohly existovat dál, rozvíjet výrobu a služby. Nabízet trhu to, co nejvíce potřebuje. Vznikly nové produkty, zrodily se ojedinělé postupy práce, ke slovu se dostaly špičkové technologie i efektivnější organizace procesů. Znamená to, že potenciál tvořivosti nabral na obrátkách, aktivoval se.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE