INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se uskutečnilo 59. zasedání Rady kvality ČR. Jednání Rady řídil její předseda Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu. Účastníci zasedání zhodnotili aktivity Rady kvality ČR za uplynulý rok a stanovili hlavní oblasti činností Rady pro rok 2017.

Rada kvality ČR jako poradní, iniciační a koordinační orgán vlády ČR bude i nadále sledovat dlouhodobě vytýčený strategický cíl, kterým je podpora a růst kvality ve všech jejich podobách a oblastech.

„Je jednoznačné, že kvalita je nedílnou součástí konkurenceschopnosti českých firem na domácích i zahraničních trzích a je jejich přidanou hodnotou. Rada kvality ČR musí stát v čele prosazování moderních metod řízení podniků. O tomto tématu jsme intenzivně jednali i dnes v souvislosti s plány Rady na příští období," uvedl předseda Rady kvality ČR Robert Szurman.

Ve své činnosti Rada kvality ČR vychází ze strategického dokumentu "Naplňování Národní politiky kvality
v ČR na období 2016 – 2020", schváleného vládou ČR v roce 2016. Vzhledem k oblastem a činnostem, kterými se budou v nejbližším období prioritně zabývat odborné sekce Rady kvality ČR, jsou pro rok 2017 navrženy klíčové oblasti, jimž bude věnována zvýšená pozornost a podpora.

"Jedná se především o společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, vzdělávání a osvětu včetně rozvoje vědy, výzkumu a inovací, rozvoj kvality veřejné správy v České republice, sociální služby a péči o zdraví občanů a v neposlední řadě o ochranu spotřebitele a jeho práv a bezpečnost," dodal předseda Rady kvality ČR, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu Robert Szurman.

Ve všech případech se jedná o oblasti, které je možné označit jako průřezové: Téměř všechny odborné sekce Rady je zmiňují v programech svých činností pro nejbližší období.  A navíc patří k aktivitám, kterými by se měly všechny strany zainteresované na plnění Národní politiky kvality v ČR ve své práci vzhledem ke kvalitě prioritně zabývat s tím, že Rada kvality České republiky přispěje k jejich podpoře, koordinaci
a vzájemné synergii.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE