INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se uskutečnilo 59. zasedání Rady kvality ČR. Jednání Rady řídil její předseda Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu. Účastníci zasedání zhodnotili aktivity Rady kvality ČR za uplynulý rok a stanovili hlavní oblasti činností Rady pro rok 2017.

Rada kvality ČR jako poradní, iniciační a koordinační orgán vlády ČR bude i nadále sledovat dlouhodobě vytýčený strategický cíl, kterým je podpora a růst kvality ve všech jejich podobách a oblastech.

„Je jednoznačné, že kvalita je nedílnou součástí konkurenceschopnosti českých firem na domácích i zahraničních trzích a je jejich přidanou hodnotou. Rada kvality ČR musí stát v čele prosazování moderních metod řízení podniků. O tomto tématu jsme intenzivně jednali i dnes v souvislosti s plány Rady na příští období," uvedl předseda Rady kvality ČR Robert Szurman.

Ve své činnosti Rada kvality ČR vychází ze strategického dokumentu "Naplňování Národní politiky kvality
v ČR na období 2016 – 2020", schváleného vládou ČR v roce 2016. Vzhledem k oblastem a činnostem, kterými se budou v nejbližším období prioritně zabývat odborné sekce Rady kvality ČR, jsou pro rok 2017 navrženy klíčové oblasti, jimž bude věnována zvýšená pozornost a podpora.

"Jedná se především o společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, vzdělávání a osvětu včetně rozvoje vědy, výzkumu a inovací, rozvoj kvality veřejné správy v České republice, sociální služby a péči o zdraví občanů a v neposlední řadě o ochranu spotřebitele a jeho práv a bezpečnost," dodal předseda Rady kvality ČR, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu Robert Szurman.

Ve všech případech se jedná o oblasti, které je možné označit jako průřezové: Téměř všechny odborné sekce Rady je zmiňují v programech svých činností pro nejbližší období.  A navíc patří k aktivitám, kterými by se měly všechny strany zainteresované na plnění Národní politiky kvality v ČR ve své práci vzhledem ke kvalitě prioritně zabývat s tím, že Rada kvality České republiky přispěje k jejich podpoře, koordinaci
a vzájemné synergii.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE