INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

4Chceme žít spokojeně a plnohodnotně, mít radost ze všeho, co děláme. Jinými slovy, jde nám o kvalitu všude kolem nás. Dvojnásob to platí pro náš domov, pro město nebo obec, kde se máme cítit nejlépe. Proto je tak důležité, aby dobře fungovaly městské a obecní úřady, aby tu byly pro nás, občany.

Benešov patří k těm vzorovým. Lidé na radnici získali za svou práci řadu ocenění, naposledy v programu START EUROPE Národní ceny kvality ČR. Co se za tím skrývá, naznačí rozhovor, v němž jsme zpovídali vedoucí Odboru vnitřních věcí a právníka Městského úřadu v Benešově Mgr. Magdu Zacharievu.

Proč se město zapojilo do projektu START EUROPE? Šlo o první aktivitu v oblasti kvality, nebo jde o logické pokračování dlouhodobého procesu?

Město Benešov je od roku 2007 zapojeno do Benchmarkingové inciativy, v rámci které má možnost vyhodnocovat své výsledky v jednotlivých sledovaných ukazatelích a srovnávat je s výsledky jiných měst. Tento manažerský nástroj nás přivedl na myšlenku, že přesto, že dosahujeme výborných výsledků, je třeba kvalitu standardizovat a řídit. V této souvislosti se nabízela možnost projít certifikací podle ČSN EN ISO 9001:2008. Město Benešov a jeho městský úřad získalo tuto certifikaci v roce 2014 a úspěšně absolvovalo dohledové audity v letech 2015 a 2016. V tomto roce, v měsíci červnu, jsme jako jedni z prvních v oblasti veřejné správy získali certifikaci novou normou ČSN EN ISO 9001:2015. Národní cenu kvality v modelu excelence EFQM v programu START město obdrželo v roce 2015 a navázalo získáním ocenění v následujícím roce v programu START EUROPE. V roce 2016 jsme se také zapojili do projektu místní Agenda 21. Od roku 2016 se město Benešov zaměřuje na řízení kvality městem Benešov zřízených příspěvkových organizací, a to prostřednictvím pravidel a řídicích dokumentů upravující určité klíčové oblasti a zavedením komunikačního portálu a pracovního nástroje – Portálu příspěvkových organizací. Vzhledem k tomu, že naše aktivity na poli managementu kvality jsou široké, vytvořili jsme integrovaný systém managementu, v němž je vzájemně propojen a sladěn systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2015 s modelem EFQM a místní Agendou 21. Tento systém zohledňuje i Metodické doporučení k řízení kvality v územních samosprávných celcích vydané MV ČR. Město Benešov se tedy kvalitě věnuje dlouhodobě a plánovaně, o čemž svědčí neustálé a nové aktivity v této oblasti.

Jak vnímáte funkci kvality ve veřejné správě, jakými nástroji se zavádí do každodenního života v úřadu, čím pro projekt získáváte spolupracovníky?

Kvalita ve veřejné správě byla donedávna neznámým pojmem, mnoho metod bylo určeno pouze pro podnikatelské prostředí a nebylo lehké je plně realizovat v podmínkách veřejné správy. V rámci organizační struktury našeho městského úřadu bylo vytvořeno specializované oddělení, do kterého byli soustředěni odborníci z oblasti ICT, managementu kvality, projektového řízení, procesního řízení a public relations. Dále existuje pracovní skupina managementu kvality, ve které jsou zařazeni na základě jejich zájmu pracovníci z různých odborů úřadu, a užší pracovní skupina složená z tajemnice, vedoucí Odboru vnitřních věcí a dvou projektových manažerek. Dle potřeby byly pořádány schůzky s politickými představiteli města.Letos jsme obdrželi finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu, pro projekt „Podpora optimalizace a řízení kvality na Městském úřadě Benešov“ a z níž byly a budou financovány některé aktivy a spolupracovníci právě v rámci managementu kvality.

Pozná i občan, že se úředníci zapojili do programu kvality?

Pevně věříme, že právě občané a klienti úřadu i města pociťují zlepšování kvality v oblasti služeb, a že díky tomu Městský úřad Benešov získal 1. místo v soutěži o nejpřívětivější úřad ve Středočeském kraji za rok 2017. V předchozím roce byl oceněn třetím místem. Toto ocenění uděluje Ministerstvo vnitra a jeho cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností. Klienti úřadu mohou podněty a připomínky předávat prostřednictvím dotazníků, které jsou určeny k vyplnění a odevzdání do sběrných boxů rozmístěných v budovách úřadů nebo prostřednictvím anket uveřejňovaných na webových stránkách města. Tyto podněty jsou průběžně vyhodnocovány a projednávány. Vloni jsme na základě těchto podnětů dosáhli zlepšení v oblasti rozsahu, dostupnosti i transparentnosti služeb. Také bylo zlepšeno informování občanů, a to díky novým webovým stránkám, které získaly ocenění Zlatý erb, službě a aplikaci Mobilní rozhlas, vydávání měsíčníku Benešovské radniční listy a prostřednictvím facebookového účtu města. Kvalitu služeb si samozřejmě ověřujeme i jinými nástroji jako např. metodou Mystery client. Realizace tohoto šetření potvrdila vysoký standard poskytovaných služeb a profesionalitu našich zaměstnanců.

Myslíte si, že Benešov a obce bývalého okresu jsou „nejlepším místem pro život“?

Benešovsko má výbornou polohu, je v dobré dojezdové vzdálenosti do Prahy, ale současně je zasazeno do nádherné krajiny, plné přírodních i kulturních pamětihodností. Máme zde řeku Sázavu pro vodáky, Slapskou přehradu pro rybáře a rekreanty, Konopiště a Jemniště pro milovníky historie. Město Benešov stále vylepšuje občanskou vybavenost, například v říjnu 2017 se otevře zbrusu nová mateřská škola Na Spořilově, pro jejíž stavbu byla zvolena unikátní stavební technologie. Město připravuje i další nové projekty jako třeba volnočasový sportovní areál Sladovka, dopravní terminál propojující vlakové a autobusové nádraží nebo rekonstrukci městské obchodní třídy, Tyršovy ulice. Benešov je město s jednou z nejnižších měr kriminality a nezaměstnanosti v České republice, je to klidné a dobře vybavené místo k životu. Město Benešov je rovněž zapojeno do projektu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Bezpečné město.

Co vás v práci nejvíc těší, čím se ráda pochlubíte, když mluvíte o svém městě?

Nejvíc mě těší, když jsou mí spolupracovníci v práci spokojení a klidní, jsou to totiž lidé, kteří vytvářejí obraz úřadu u veřejnosti, pokud necítí tlak, ale pozitivní motivaci, dělají svoji práci rádi. K tomu dopomáhají i zaměstnanecké programy, přednášky a drobné benefity, které se zaměstnanci konzultujeme. Například nyní připravujeme poradenství v oblasti správného držení těla, ergonomie pracovního místa a prevence chorob ze sedavého zaměstnání. Zjišťujeme pomocí anonymních dotazníků od zaměstnanců jejich konkrétní potíže a požadavky a podle toho poradenství zaměříme. Pro občany připravujeme kromě výše zmíněných investičních projektů postupné rozšíření elektronizace úřadu, a tedy i zefektivnění výkonu našich služeb.

            Pochlubit se dá nejen Národní cenou kvality START EUROPE za rok 2016, ale i Cenou Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2016, získanou za podporu zavádění metod kvality a nástrojů řízení kvality právě ve veřejné správě, nebo oceněním Dobrá praxe od Národní sítě Zdravých měst v oblasti metod kvality za rok 2016. Za získáním všech cen je nesmírná píle a práce nejen těch, co se managementem kvality přímo zabývají, ale všech našich zaměstnanců a vedení města. Samosprávné vedení města totiž všechny naše aktivity podporuje a aktivně se do nich zapojuje.

Jaké priority v současnosti řešíte, co tvoří páteř volebního programu na radnici?

Mezi priority patří modernizace i elektronizace a s tím samozřejmě související zvyšování kvality služeb úřadu i města. Byl vypracován projekt Efektivní a transparentní úřad, Efektivní řízení organizací města a Elektronické služby města Benešov. Na financování projektů bylo požádáno o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu a dva projekty již podporu obdržely. V současné době na úřadě řešíme podmínky pro splnění zákonných povinností v souladu s nařízením eIDAS, zákonem o registru smluv nebo novým nařízením k ochraně osobních údajů GDPR. Mezi priority volebního programu patří zejména akce investičního charakteru, pro úřad to znamená velmi dobře organizovat jejich projektovou přípravu a koordinovat jejich realizaci. S tím souvisí například nastavení strategického a procesního řízení, kterým se nyní také intenzivně zabýváme. Zavádíme jednotný systém procesního řízení na úřadě, tzv. Referenční model řízení městského úřadu, který vyvíjíme a připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a společností CIEM, s ním související Městský model řízení veřejných služeb, a také připravujeme nový strategický plán. Prostě a jednoduše, stále je v čem se zlepšovat.

hodně úspěchů městu a spokojenost

občanům Benešova popřál Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Skoro půl miliardy nebo nic

    Případ s elektronickými dálničními známkami mnohé vypovídá o tom, jak se v české kotlině nakládá s penězi (daňových poplatníků). Příležitost, jak na zakázce vydělat 400 milionů korun, si pochopitelně nemohli nechat ujít „šmejdi“ - ne ti, co kradou tisíce, ale desítky a stovky milionů. Jenže tentokrát to jaksi nevyšlo. Ozvali se totiž programátoři, kteří se nabídli, že fungující systém stvoří zadarmo. A vláda, respektive její premiér, mohl ukázat, že si s korupcí briskně poradí a vyhodil (ne)odpovědného ministra dopravy. Udělal další chytrý tah. Schopného Karla Havlíčka pověřil i řízením uvolněného resortu. Ještě by se mi líbilo, aby se na výplatě ušetřilo nejen za 1 ministra, ale aby zeštíhlil celý resortní aparát.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE