INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

4Chceme žít spokojeně a plnohodnotně, mít radost ze všeho, co děláme. Jinými slovy, jde nám o kvalitu všude kolem nás. Dvojnásob to platí pro náš domov, pro město nebo obec, kde se máme cítit nejlépe. Proto je tak důležité, aby dobře fungovaly městské a obecní úřady, aby tu byly pro nás, občany.

Benešov patří k těm vzorovým. Lidé na radnici získali za svou práci řadu ocenění, naposledy v programu START EUROPE Národní ceny kvality ČR. Co se za tím skrývá, naznačí rozhovor, v němž jsme zpovídali vedoucí Odboru vnitřních věcí a právníka Městského úřadu v Benešově Mgr. Magdu Zacharievu.

Proč se město zapojilo do projektu START EUROPE? Šlo o první aktivitu v oblasti kvality, nebo jde o logické pokračování dlouhodobého procesu?

Město Benešov je od roku 2007 zapojeno do Benchmarkingové inciativy, v rámci které má možnost vyhodnocovat své výsledky v jednotlivých sledovaných ukazatelích a srovnávat je s výsledky jiných měst. Tento manažerský nástroj nás přivedl na myšlenku, že přesto, že dosahujeme výborných výsledků, je třeba kvalitu standardizovat a řídit. V této souvislosti se nabízela možnost projít certifikací podle ČSN EN ISO 9001:2008. Město Benešov a jeho městský úřad získalo tuto certifikaci v roce 2014 a úspěšně absolvovalo dohledové audity v letech 2015 a 2016. V tomto roce, v měsíci červnu, jsme jako jedni z prvních v oblasti veřejné správy získali certifikaci novou normou ČSN EN ISO 9001:2015. Národní cenu kvality v modelu excelence EFQM v programu START město obdrželo v roce 2015 a navázalo získáním ocenění v následujícím roce v programu START EUROPE. V roce 2016 jsme se také zapojili do projektu místní Agenda 21. Od roku 2016 se město Benešov zaměřuje na řízení kvality městem Benešov zřízených příspěvkových organizací, a to prostřednictvím pravidel a řídicích dokumentů upravující určité klíčové oblasti a zavedením komunikačního portálu a pracovního nástroje – Portálu příspěvkových organizací. Vzhledem k tomu, že naše aktivity na poli managementu kvality jsou široké, vytvořili jsme integrovaný systém managementu, v němž je vzájemně propojen a sladěn systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2015 s modelem EFQM a místní Agendou 21. Tento systém zohledňuje i Metodické doporučení k řízení kvality v územních samosprávných celcích vydané MV ČR. Město Benešov se tedy kvalitě věnuje dlouhodobě a plánovaně, o čemž svědčí neustálé a nové aktivity v této oblasti.

Jak vnímáte funkci kvality ve veřejné správě, jakými nástroji se zavádí do každodenního života v úřadu, čím pro projekt získáváte spolupracovníky?

Kvalita ve veřejné správě byla donedávna neznámým pojmem, mnoho metod bylo určeno pouze pro podnikatelské prostředí a nebylo lehké je plně realizovat v podmínkách veřejné správy. V rámci organizační struktury našeho městského úřadu bylo vytvořeno specializované oddělení, do kterého byli soustředěni odborníci z oblasti ICT, managementu kvality, projektového řízení, procesního řízení a public relations. Dále existuje pracovní skupina managementu kvality, ve které jsou zařazeni na základě jejich zájmu pracovníci z různých odborů úřadu, a užší pracovní skupina složená z tajemnice, vedoucí Odboru vnitřních věcí a dvou projektových manažerek. Dle potřeby byly pořádány schůzky s politickými představiteli města.Letos jsme obdrželi finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu, pro projekt „Podpora optimalizace a řízení kvality na Městském úřadě Benešov“ a z níž byly a budou financovány některé aktivy a spolupracovníci právě v rámci managementu kvality.

Pozná i občan, že se úředníci zapojili do programu kvality?

Pevně věříme, že právě občané a klienti úřadu i města pociťují zlepšování kvality v oblasti služeb, a že díky tomu Městský úřad Benešov získal 1. místo v soutěži o nejpřívětivější úřad ve Středočeském kraji za rok 2017. V předchozím roce byl oceněn třetím místem. Toto ocenění uděluje Ministerstvo vnitra a jeho cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností. Klienti úřadu mohou podněty a připomínky předávat prostřednictvím dotazníků, které jsou určeny k vyplnění a odevzdání do sběrných boxů rozmístěných v budovách úřadů nebo prostřednictvím anket uveřejňovaných na webových stránkách města. Tyto podněty jsou průběžně vyhodnocovány a projednávány. Vloni jsme na základě těchto podnětů dosáhli zlepšení v oblasti rozsahu, dostupnosti i transparentnosti služeb. Také bylo zlepšeno informování občanů, a to díky novým webovým stránkám, které získaly ocenění Zlatý erb, službě a aplikaci Mobilní rozhlas, vydávání měsíčníku Benešovské radniční listy a prostřednictvím facebookového účtu města. Kvalitu služeb si samozřejmě ověřujeme i jinými nástroji jako např. metodou Mystery client. Realizace tohoto šetření potvrdila vysoký standard poskytovaných služeb a profesionalitu našich zaměstnanců.

Myslíte si, že Benešov a obce bývalého okresu jsou „nejlepším místem pro život“?

Benešovsko má výbornou polohu, je v dobré dojezdové vzdálenosti do Prahy, ale současně je zasazeno do nádherné krajiny, plné přírodních i kulturních pamětihodností. Máme zde řeku Sázavu pro vodáky, Slapskou přehradu pro rybáře a rekreanty, Konopiště a Jemniště pro milovníky historie. Město Benešov stále vylepšuje občanskou vybavenost, například v říjnu 2017 se otevře zbrusu nová mateřská škola Na Spořilově, pro jejíž stavbu byla zvolena unikátní stavební technologie. Město připravuje i další nové projekty jako třeba volnočasový sportovní areál Sladovka, dopravní terminál propojující vlakové a autobusové nádraží nebo rekonstrukci městské obchodní třídy, Tyršovy ulice. Benešov je město s jednou z nejnižších měr kriminality a nezaměstnanosti v České republice, je to klidné a dobře vybavené místo k životu. Město Benešov je rovněž zapojeno do projektu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Bezpečné město.

Co vás v práci nejvíc těší, čím se ráda pochlubíte, když mluvíte o svém městě?

Nejvíc mě těší, když jsou mí spolupracovníci v práci spokojení a klidní, jsou to totiž lidé, kteří vytvářejí obraz úřadu u veřejnosti, pokud necítí tlak, ale pozitivní motivaci, dělají svoji práci rádi. K tomu dopomáhají i zaměstnanecké programy, přednášky a drobné benefity, které se zaměstnanci konzultujeme. Například nyní připravujeme poradenství v oblasti správného držení těla, ergonomie pracovního místa a prevence chorob ze sedavého zaměstnání. Zjišťujeme pomocí anonymních dotazníků od zaměstnanců jejich konkrétní potíže a požadavky a podle toho poradenství zaměříme. Pro občany připravujeme kromě výše zmíněných investičních projektů postupné rozšíření elektronizace úřadu, a tedy i zefektivnění výkonu našich služeb.

            Pochlubit se dá nejen Národní cenou kvality START EUROPE za rok 2016, ale i Cenou Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2016, získanou za podporu zavádění metod kvality a nástrojů řízení kvality právě ve veřejné správě, nebo oceněním Dobrá praxe od Národní sítě Zdravých měst v oblasti metod kvality za rok 2016. Za získáním všech cen je nesmírná píle a práce nejen těch, co se managementem kvality přímo zabývají, ale všech našich zaměstnanců a vedení města. Samosprávné vedení města totiž všechny naše aktivity podporuje a aktivně se do nich zapojuje.

Jaké priority v současnosti řešíte, co tvoří páteř volebního programu na radnici?

Mezi priority patří modernizace i elektronizace a s tím samozřejmě související zvyšování kvality služeb úřadu i města. Byl vypracován projekt Efektivní a transparentní úřad, Efektivní řízení organizací města a Elektronické služby města Benešov. Na financování projektů bylo požádáno o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu a dva projekty již podporu obdržely. V současné době na úřadě řešíme podmínky pro splnění zákonných povinností v souladu s nařízením eIDAS, zákonem o registru smluv nebo novým nařízením k ochraně osobních údajů GDPR. Mezi priority volebního programu patří zejména akce investičního charakteru, pro úřad to znamená velmi dobře organizovat jejich projektovou přípravu a koordinovat jejich realizaci. S tím souvisí například nastavení strategického a procesního řízení, kterým se nyní také intenzivně zabýváme. Zavádíme jednotný systém procesního řízení na úřadě, tzv. Referenční model řízení městského úřadu, který vyvíjíme a připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a společností CIEM, s ním související Městský model řízení veřejných služeb, a také připravujeme nový strategický plán. Prostě a jednoduše, stále je v čem se zlepšovat.

hodně úspěchů městu a spokojenost

občanům Benešova popřál Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Představy a realita

    Inovují malé a střední firmy. V korporacích bývá silný byrokratický aparát, jenž se postará o to, aby dobré nápady nešly zavést do praxe, nebo se jejich implementace nekonečně táhla. Tvrdí to místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Karel Dobeš, a má samozřejmě pravdu. A jak dodává jeho kolegyně Pavla Břečková, inovace je otázka přežití. Proto mohou menší podnikatelé konkurovat gigantům s obrovským kapitálem a dlouhou tradicí. Je zajímavé, že z nedávného průzkumu vyšlo zjištění, podle něhož 44 procent dotázaných nikdy nevyužije v podnikání robotizaci a digitalizaci. Ovšem v praxi se ukazuje, že nějakou formu digitálních technologií už uplatňují téměř všichni. Někdy, zdá se, sama realita překonává naše představy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Visegrádský patentový institut a Smlouva o patentové spolupráci 28. srpen 2019

Jak získat patentovou ochranu v zahraničí za využití řízení podle mezinárodní Smlouvy o patentové spolupráci bylo naznačeno v článku, který byl na tomto místě uveřejněn minulý měsíc. Zdůrazněnými výhodami popsaného systému bylo zejména získání času na přípravu a rozhodování, zda, a ve kterých státech, usilovat na základě jediné podané patentové přihlášky o patentovou ochranu. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE