INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Světový týden šetrného stavebnictví (World Green Building Week) proběhne letos 19. - 23. září 2011 ve více než 50 zemích světa. V Praze organizuje akci Česká rada pro šetrné budovy. V jejím rámci je nachystána řada přednášek, párty, setkání s politiky a exkurze na staveniště radikálně šetrné budovy s pre-certifikací LEED Platinum.

Hlavní výhody šetrného stavitelství jsou ekonomické. Šetrné budovy se prostě vyplatí a těm, kteří je umí stavět nebo v nich mají kancelář, přinášejí konkurenční výhody. Ekonomice šetrného stavění se budeme věnovat v přednášce Obchodní model šetrných budov (19.9. od 9:30 v Hub Praha, Drtinova 10, P-5).

Šetrná transformace stavebnictví přináší fascinující příběhy. Přijďte si například poslechnout příběh cihly, aneb Nové trendy v cihlářství (21.9. od 13:00 v Hubu) nebo přednášku Historie a budoucnost skla ve stavebnictví (20.9. od 11:30, v Hubu).

Pro architekty máme připravenu lahůdku věnovanou revoluci v navrhování budov - Building Information Modeling v architektonické praxi (21.9. od 14:00 v Hubu).

Šetrný stavební trend by se ale neměl týkat jen samotných budov, ale celých měst. Tohoto tématu se dotkneme v přednášce Urbanistický vývoj Prahy, jeho nejvýznamnější novodobé mezníky a úvahy o budoucnosti (20.9. od 9:30 v Hubu).

O šetrném stavebním trendu budeme v rámci Světového týdne šetrného stavebnictví informovat také politiky. Delegaci Rady přijme například primátor Prahy Bohuslav Svoboda nebo ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Setkání proběhne také s předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Pavlem Suchánkem. Věříme, že to časem pomůže šetrným rekonstrukcím budov, ve kterých sídlí státní správa.

A abychom pořád jen nevzdělávali, připravili jsme také párty pro všechny příznivce šetrného stavění (19.9. od 19:00 v Hubu) a setkání se zástupci Rad pro šetrné budovy ze zemí Visegrádu (23.9. od 11:00 v Hubu).

Akcí v rámci týdne je ale víc. Jejich úplný přehled najdete na www.czgbc.org. Zájemci se mohou registrovat na http://www.czgbc.org/tyden-setrneho-stavebnictvi. Vstup je po registraci zdarma.

Co je Česká rada pro šetrné budovy

Rada byla založena 15. září 2009. Jejím cílem je podnítit trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou zároveň ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí. Komplexní šetrnost budov zejména zahrnuje finanční úspory, rozumné využívání zdrojů (energií, vody, materiálu), ohledy na životní prostředí a citlivý přístup k lidskému zdraví. V současné době Českou radu pro šetrné budovy tvoří přes 90 firem z celého spektra stavebního byznysu. Statut Rady je neziskový. K zemím, kde již podobné instituce působí, patří například Velká Británie, Francie, Německo, Polsko, USA, Japonsko nebo Indie. Rady působí již ve více než 80 zemích světa.

Příloha tiskové zprávy:

FAKTA O TRANSFORMACI STAVEBNICTVÍ

Zajímavá fakta stavebního sektoru a šetrného stavebnictví vydávaná u příležitosti Světového týdne šetrného stavebnictví 2011.

Stavebnictví má dlouhodobé problémy, které nejsou způsobeny současnou ekonomickou krizí. Jako obor je málo inovativní, chybí mu procesní transparentnost a jeho výrobky jsou příliš energeticky a zdrojově náročné.

Podle Mezinárodní energetické agentury spotřebovávají budovy v členských státech OECD okolo 35 % energie a globálně dokonce téměř 40%. Ročně se ve stavebnictví spotřebují 3 miliardy tun surového materiálu, zhruba 40-50% celkové spotřeby zdrojů na světě , 20% celkové spotřeby vody a jedna čtvrtina celkové těžby dřeva.

Navíc: Budovy produkují 8,6 miliard tun oxidu uhličitého (a jiných emisí) ročně, což je téměř jedna čtvrtina celkových emisí na světě. V EU jsou výstavba a provoz budov odpovědné za 36% emisí CO2.

Pozor změna

Stavebnictví se díky těmto skutečnostem dostává do konfliktu s okolím, ve kterém došlo v posledních letech k významným změnám:

1. Zvýšily se ceny fosilních paliv a energie a předpokládá se, že tyto ceny dále porostou. '

2. Zvýšila se vnímavost společnosti vůči environmentálním problémům. Tato agenda pronikla do politiky a následně do legislativy.

3. Nastoupily nové technologie umožňující lepší návrh, management, funkci i údržbu stavebních projektů.

Napětí způsobené disharmonií mezi proměnou okolí a situací v oboru vyvolává tlak na transformaci stavebnictví, ke které pozvolna dochází.

Transformační snahy stavebnictví se dají nejlépe pozorovat na příkladu světového hnutí za šetrnou, „zelenou" či udržitelnou výstavbu, které v posledních několika letech zesílilo.

Tempo se zrychluje a trend zasahuje také Česko

Pouze 24% stavebních firem ve světě se v roce 2003 zabývalo šetrným stavebnictvím. V roce 2013 očekáváme zapojení již 94% společností. Více než polovina firem se bude šetrnými budovami zabývat intenzivně. Důvodem je samozřejmě ekonomika a efektivita.

Při použití současných technologií mohou šetrné budovy snížit spotřebu energie o 30-50%, emise CO2 o 35%, produkci odpadu o 70% a spotřebu vody o 40%.

Náklady na stavbu šetrné budovy jsou obvykle o 3-5% vyšší než u standardních budov. Např. v USA navýší základní LEED certifikace náklady o 0-3%, přičemž nejvyšší úroveň certifikace, platinum, o méně než 10%.

Z globálního průzkumu stavebního sektoru vyplynulo, že 56% stavebních firem předpokládá velký rozvoj šetrného stavebnictví. Dalších 30% předpokládá pomalý ale stabilní rozvoj této oblasti.

Velký nárůst zájmu o šetrné stavění je patrný také v Česku. Do roku 2010 byla v Praze pouze jedna budova s komplexní certifikací šetrnosti: centrála ČSOB v Praze Radlicích (LEED Gold). V roce 2010 přibyly budovy Zlatý Anděl (Praha 5) a BB Centrum (Praha 4), obě BREEAM In Use. Na léta 2011 – 2013 se ale v Praze chystá dalších nejméně 18 nových projektů s komplexními certifikacemi, z toho dvě s LEED Platinum a jedna s BREEAM Excellent. Tento nárůst nejlépe vypovídá o novém trendu, zatím především na trhu s komerčními administrativními budovami.

Co je Světový týden šetrného stavebnictví:

Světový týden šetrného stavebnictví (World Green Building Week) proběhne letos 19. - 23. září 2011 ve více než 50 zemích světa. Akci vyhlásila Světová rada pro šetrné budovy, aby upozornila na potenciál šetrného stavebnictví a důležitost vytváření šetrnějších a zdravějších budov a obcí. Poprvé se podobný podnik konal v roce 2009. Do projektu se zapojují lokální rady pro šetrné budovy z celého světa, které jsou ve Světové radě pro šetrné budovy volně sdruženy. Loni se do týdne šetrného stavebnictví zapojilo 30 zemí, letos to bude skoro dvojnásobek.

V Praze organizuje akci Česká rada pro šetrné budovy. V jejím rámci je nachystána řada přednášek, párty a exkurze. Na jednotlivé akce se můžete registrovat zde:

http://www.czgbc.org/tyden-setrneho-stavebnictvi

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3