INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

ceska chut kopieKdyž přišla před deseti lety skupina uznávaných potravinářských odborníků s nápadem uspořádat soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka, dali se potravináři, kteří se do ní přihlásili, spočítat na prstech obou rukou. Vzhledem k tomu, že šlo o spontánní iniciativu dobrovolných nadšenců bez jakékoliv finanční podpory z veřejných zdrojů, byly i tyto skromné začátky povzbudivé, a hlavně se ukázalo, že má opravdu smysl vyzdvihnout výtečnou chuť jako něco, co kvalitní českou potravinu skutečně korunuje a zabezpečí jí oprávněnou přízeň zákazníků.

Od té doby popularita soutěže rok od roku vzrůstá, a to napříč všemi kategoriemi potravin i velikostí jejich výrobců – od nejmenších až po největší. Zájem je už tak veliký, že hodnotitelská komise musela anonymní ochutnávku vzorků rozšířit na celé dva dny a co nevidět bude asi muset přidat i třetí. Dětské porotě, složené z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská a žáků ZŠ Londýnská, která uděluje značku Dětská chuťovka, na to zatím stačí půlden, ovšem pořádně nabitý chuťovými vjemy. 

destka chutNa prahu desátého ročníku tak můžeme s jistou hrdostí bilancovat – za předchozích devět ročníků soutěže získalo celkem 185 potravinářů ohromujících 649 Českých chuťovek a 150 Dětských chuťovek – to už je přece víc než slušný výběr kvalitních, a hlavně chutných českých potravin na našem trhu! K letošnímu jubileu soutěže proto přichází její organizátoři ve spolupráci se společností MarkAs distribution s novinkou – Databází vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka, která usnadní všem zájemcům, ať už obchodníkům, zákazníkům, či zástupcům médií apod., přehledné vyhledávání oceněných potravin i výrobců za celou historii soutěže podle zadaných kritérií. Ocenění výrobci tak získají nový marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu. Tento jedinečný informační nástroj bude v aktualizované podobě i se započtením letošních výsledků představen na slavnostním říjnovém pře­dávání ocenění v pražském Senátu a zájemci si ho mohou nezávazně vyzkoušet již nyní na adrese www.mark-as.cz/chutovka.

Již od pátého ročníku soutěže se díky záštitě předsedy Senátu Milana Štěcha předávají ocenění nejúspěšnějším českým potravinářům v překrásném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce a všichni ocenění výrobci si velice považují, že výsledky jejich práce dochází uznání v takto důstojných prostorách. Od roku 2017 si soutěž vzala pod svá „ochranná křídla“ také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která svůj zájem o podporu českých potravin vyjádřila nejen účastí svého předsedy a místopředsedy – senátorů Miroslava Nenutila a Petra Šilara – na tiskové konferenci v Senátu 30. srpna, ale i delegováním posledně jmenovaného přímo do hodnotitelské komise soutěže, takže letos už podruhé absolvuje spolu s ostatními porotci dvoudenní perný maraton hodnocení více než 200 nominovaných vzorků a může tak nejen svým kolegům zprostředkovat skvělý přehled o výtečném umu českých potravinářů. Oba senátoři také na tiskové konferenci přislíbili podporu Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova soutěži Česká chuťovka jako projektu s nesporným pozitivním přínosem českým potravinářským výrobcům a jejich zákazníkům i do budoucna.

Záštitu soutěži letos poskytl také ministr zemědělství Miroslav Toman, její odbornou úroveň a prestiž pak podtrhuje odborná garance Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní je dalším odborným garantem letos rovněž jubilující (150 let pivovarské školy) VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská, kde budou v polovině září probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je v neposlední řadě osobně rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže je 13. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 11. října opět v reprezentativní atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu Cena novinářů – Česká chuťovka 2018 a již pošesté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem Rytíř české chuti. Spoluorganizátorem slavnostního předávání ocenění je Česká cesta – Via Bohemica, z.s.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.
Generálním partnerem České chuťovky je tradičně skupina Ahold. Váženým partnerem soutěže je opět Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění. Hlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství Agral, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE