INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

2012 10 24 401„Nízkou cenou si zákazníka rychle získám, nejvyšší kvalitou jsem schopen ho dlouhodobě udržet,“ říká ředitel společnosti FLEXIMA s.r.o. Kamil Bartoš. Ví, o čem mluví, vždyť právě kvalita je jeho každodenním chlebem. A také oceněním. Firma sledující kvalitativní ukazatele u zákazníků byla loni Českou společností pro jakost uznána finalistou soutěže Ambasador kvality.

Jak byste představil FLEXIMU?

Je to firma, která již více než 20 let poskytuje služby v oblasti kontroly kvality pro dodavatele a výrobce z oblasti automobilového a strojírenského průmyslu. Zajišťujeme pro své zákazníky nejrůznější druhy vizuálních kontrol, oprav, reworků, přesného měření a funkčních zkoušek. Jsme schopni zajistit vstupní kontrolu, procesní kontrolu, a samozřejmě i výstupní kontroly kvality ve všech známých režimech. Zákazníci nás používají jako okamžité, případně preventivní, opatření. Díky naší kvalitě a rychlosti neohrozí svého zákazníka (výstupní kontrola), případně své výrobní procesy (vstupní a procesní kontrola) a má dostatek času a prostoru přijmout vhodná trvalá opatření.

Slibujete, že budete profesionálním partnerem v oblasti kvality. Co od vás zákazník tedy může očekávat?

Snažíme se, aby se na nás mohl zákazník za všech okolností vždy spolehnout. Jde nám o to, abychom poskytovali služby v pravém slova smyslu. Tedy minimalizovat zapojení zákazníka a s co nejvyšší mírou efektivity dosáhnout vysoké kvality. Pokud mám být konkrétní, tak např. u jednoho významného výrobce automobilů zkontrolujeme ročně více než 2,1 milionu dílců a výrobků, a dosahujeme 3,2 ppm. Kontrolu jsme schopni zahájit do 30 min od oznámení požadavku. To mi přijde jako vynikající výsledek, vzhledem k tomu, že v tomto časovém limitu musíme připravit pracovníky.
V poslední době se věnujeme i trendům průmyslu 4.0, a proto jsme sami vyvinuli speciální aplikaci pro kontrolu kvality. Díky této aplikaci jsme schopni ještě více zlepšit výsledky svých kontrol a minimalizovat vliv člověka na proces kontroly. Naši pracovníci jsou tak kupříkladu schopni zkontrolovat dílec s 28 kontrolními body v taktu linky 67 sekund.

Je dodržování vysokých kvalitativních standardů opravdu tak náročné? A co především od vás vyžaduje?

Nejdůležitějším prvkem, díky kterému jsme schopni dlouhodobě dosahovat vynikajících výsledků a splňovat vysoké standardy kvality, jsou naši pracovníci. Dnešní situace na trhu práce tak vytváří na naše služby velký tlak. Máme připraven velmi sofistikovaný postup při náborech, který nám umožňuje si vybrat ty nejvhodnější zaměstnance. Jde o několikakolový proces, který v sobě mimo jiné zahrnuje speciální test na udržení dlouhodobé pozornosti. Samozřejmě jsme i pod velkým tlakem našich zákazníků. Jakmile totiž poznají schopnosti našich lidí, snaží se je přetáhnout na svoji stranu. Nicméně firemní kultura ve spojitosti s konkurenceschopnou mzdou a celou řadou benefitů nám umožňuje udržet klíčové pracovníky.

Vyplatí se jít cestou nejvyšší kvality? Máte vedle jakostních parametrů i velké hospodářské cíle jako je zisk, rentabilita, trvalá udržitelnost?

Kontrola kvality pracuje, i když se to na první pohled nemusí zdát, ve vysoce konkurenčním prostředí. Pevně věřím, že právě cesta nejvyšší kvality je jediná, která je ze strategického hlediska nejlepší a dlouhodobě udržitelná. Existuje velká spousta firem, které se snaží v naší branži prosadit. Většinou však volí strategii nízké ceny, a ta se ukazuje jako dlouhodobě neudržitelná. U nás tvoří 80 % nákladů mzdy pracovníků. Pokud tedy zvolím strategii nízké ceny, musím nutně snižovat náklady na mzdy pracovníků, a tím i jejich kvalitu. To se okamžitě odrazí v kvalitě poskytované služby, a tedy ve výsledku ve spokojenosti zákazníka. S nízkou cenou jsem schopen zákazníka rychle získat, s nejvyšší kvalitou jsem schopen zákazníka dlouhodobě udržet. Samozřejmě máme i velké hospodářské cíle stanovené majitelem firmy. Nicméně vzhledem k osvícenému přístupu majitelů je více než polovina zisku znovu investována do vývoje a zlepšování.

Co pro vás znamená ocenění v soutěži Ambassador kvality? Dokážete ho i marketingově využít?

Ocenění je pro nás především pochvalou a jasnou definicí toho, že naše služby splňují nejvyšší standardy kvality, srovnatelné s takovými špičkami v oboru, jako je Škoda Auto. Ocenění předcházel hloubkový audit ze strany ČSJ, a to je pro nás dalším důkazem, že naše služby, systém řízení, a to jakým způsobem firmu směřujeme, odpovídá nejvyšším standardům kvality.
Ocenění se snažíme propagovat, mámě je uvedeno na webových i facebook stránkách. Chystáme i další PR kampaně, kam zahrneme i náš status Ambasadora kvality. Na druhou stranu pro nás má větší hodnotu výsledek auditu, který ocenění předcházel. Věřím totiž, že pokud jsou procesy správně nastaveny, jsou dodržovány, úspěch se dříve nebo později dostaví.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE