INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

2012 10 24 401„Nízkou cenou si zákazníka rychle získám, nejvyšší kvalitou jsem schopen ho dlouhodobě udržet,“ říká ředitel společnosti FLEXIMA s.r.o. Kamil Bartoš. Ví, o čem mluví, vždyť právě kvalita je jeho každodenním chlebem. A také oceněním. Firma sledující kvalitativní ukazatele u zákazníků byla loni Českou společností pro jakost uznána finalistou soutěže Ambasador kvality.

Jak byste představil FLEXIMU?

Je to firma, která již více než 20 let poskytuje služby v oblasti kontroly kvality pro dodavatele a výrobce z oblasti automobilového a strojírenského průmyslu. Zajišťujeme pro své zákazníky nejrůznější druhy vizuálních kontrol, oprav, reworků, přesného měření a funkčních zkoušek. Jsme schopni zajistit vstupní kontrolu, procesní kontrolu, a samozřejmě i výstupní kontroly kvality ve všech známých režimech. Zákazníci nás používají jako okamžité, případně preventivní, opatření. Díky naší kvalitě a rychlosti neohrozí svého zákazníka (výstupní kontrola), případně své výrobní procesy (vstupní a procesní kontrola) a má dostatek času a prostoru přijmout vhodná trvalá opatření.

Slibujete, že budete profesionálním partnerem v oblasti kvality. Co od vás zákazník tedy může očekávat?

Snažíme se, aby se na nás mohl zákazník za všech okolností vždy spolehnout. Jde nám o to, abychom poskytovali služby v pravém slova smyslu. Tedy minimalizovat zapojení zákazníka a s co nejvyšší mírou efektivity dosáhnout vysoké kvality. Pokud mám být konkrétní, tak např. u jednoho významného výrobce automobilů zkontrolujeme ročně více než 2,1 milionu dílců a výrobků, a dosahujeme 3,2 ppm. Kontrolu jsme schopni zahájit do 30 min od oznámení požadavku. To mi přijde jako vynikající výsledek, vzhledem k tomu, že v tomto časovém limitu musíme připravit pracovníky.
V poslední době se věnujeme i trendům průmyslu 4.0, a proto jsme sami vyvinuli speciální aplikaci pro kontrolu kvality. Díky této aplikaci jsme schopni ještě více zlepšit výsledky svých kontrol a minimalizovat vliv člověka na proces kontroly. Naši pracovníci jsou tak kupříkladu schopni zkontrolovat dílec s 28 kontrolními body v taktu linky 67 sekund.

Je dodržování vysokých kvalitativních standardů opravdu tak náročné? A co především od vás vyžaduje?

Nejdůležitějším prvkem, díky kterému jsme schopni dlouhodobě dosahovat vynikajících výsledků a splňovat vysoké standardy kvality, jsou naši pracovníci. Dnešní situace na trhu práce tak vytváří na naše služby velký tlak. Máme připraven velmi sofistikovaný postup při náborech, který nám umožňuje si vybrat ty nejvhodnější zaměstnance. Jde o několikakolový proces, který v sobě mimo jiné zahrnuje speciální test na udržení dlouhodobé pozornosti. Samozřejmě jsme i pod velkým tlakem našich zákazníků. Jakmile totiž poznají schopnosti našich lidí, snaží se je přetáhnout na svoji stranu. Nicméně firemní kultura ve spojitosti s konkurenceschopnou mzdou a celou řadou benefitů nám umožňuje udržet klíčové pracovníky.

Vyplatí se jít cestou nejvyšší kvality? Máte vedle jakostních parametrů i velké hospodářské cíle jako je zisk, rentabilita, trvalá udržitelnost?

Kontrola kvality pracuje, i když se to na první pohled nemusí zdát, ve vysoce konkurenčním prostředí. Pevně věřím, že právě cesta nejvyšší kvality je jediná, která je ze strategického hlediska nejlepší a dlouhodobě udržitelná. Existuje velká spousta firem, které se snaží v naší branži prosadit. Většinou však volí strategii nízké ceny, a ta se ukazuje jako dlouhodobě neudržitelná. U nás tvoří 80 % nákladů mzdy pracovníků. Pokud tedy zvolím strategii nízké ceny, musím nutně snižovat náklady na mzdy pracovníků, a tím i jejich kvalitu. To se okamžitě odrazí v kvalitě poskytované služby, a tedy ve výsledku ve spokojenosti zákazníka. S nízkou cenou jsem schopen zákazníka rychle získat, s nejvyšší kvalitou jsem schopen zákazníka dlouhodobě udržet. Samozřejmě máme i velké hospodářské cíle stanovené majitelem firmy. Nicméně vzhledem k osvícenému přístupu majitelů je více než polovina zisku znovu investována do vývoje a zlepšování.

Co pro vás znamená ocenění v soutěži Ambassador kvality? Dokážete ho i marketingově využít?

Ocenění je pro nás především pochvalou a jasnou definicí toho, že naše služby splňují nejvyšší standardy kvality, srovnatelné s takovými špičkami v oboru, jako je Škoda Auto. Ocenění předcházel hloubkový audit ze strany ČSJ, a to je pro nás dalším důkazem, že naše služby, systém řízení, a to jakým způsobem firmu směřujeme, odpovídá nejvyšším standardům kvality.
Ocenění se snažíme propagovat, mámě je uvedeno na webových i facebook stránkách. Chystáme i další PR kampaně, kam zahrneme i náš status Ambasadora kvality. Na druhou stranu pro nás má větší hodnotu výsledek auditu, který ocenění předcházel. Věřím totiž, že pokud jsou procesy správně nastaveny, jsou dodržovány, úspěch se dříve nebo později dostaví.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE