INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

SOCR logo FINALPředstavitelé všech významných obchodních řetězců a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) na dnešním setkání s předsedou vlády Andrejem Babišem předložili seznam kroků, které povedou ke zrovnoprávnění českých spotřebitelů se západní částí Evropské unie.

Pro vyřešení problému dvojí kvality bude klíčové upravit českou legislativu tak, aby si český zákazník mohl svobodně vybrat, jakou variantu potravin nebo drogerie si chce koupit, a nebyl klamán stejnými obaly výrobků s různým složením. Ocenili přitom aktivní přístup premiéra i ministra zemědělství poté, co nově přijatá směrnice Evropské unie pouze částečně vyřešila nutnost odlišného značení výrobků různé kvality, nezajistila však dostupnost kvalitního zboží po celé Evropské unii.

„O tom, jaké zboží bude na pultech, má rozhodovat výhradně český zákazník, a ne marketingové oddělení zahraničního potravinářského koncernu. Zákon proto musí jasně stanovit, že potravinářské firmy nebudou moci bránit tomu, aby si zákazník mohl v obchodě vybrat kteroukoli z variant dané potraviny,“ shrnul požadavky obchodů Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a dodal: „Oceňujeme dnešní setkání i to, že se předseda vlády osobně postavil za rychlé řešení problému dvojí kvality v České republice. Nabízíme veškerou potřebnou pomoc a doufáme, že bude příslušná legislativa přijata co nejrychleji.“

Jednání o dvojí kvalitě s předsedou vlády Andrejem Babišem se dnes zúčastnili zástupci společností Albert, Billa, COOP, Kaufland, Lidl, Makro, Penny a Tesco a SOCR ČR.

Výzva Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Vládě České republiky:

• Zástupci SOCR ČR a obchodních řetězců jsou přesvědčeni, že všichni spotřebitelé v Evropské unii mají právo na bezpečné a stejně kvalitní potraviny i další spotřební zboží.

• Každý spotřebitel má právo nakoupit si výrobky konkrétní značky ve stejné kvalitě, a to bez ohledu na členský stát Evropské unie či region, ve kterém nakupuje. Zákaz diskriminace a zákaz vytváření obchodních překážek patří mezi klíčové zásady jednotného vnitřního trhu EU.

• SOCR ČR uvítal snahu o právní úpravu dvojí kvality na evropské úrovni, která by tuto nekalou praktiku zakázala. Výsledná podoba směrnice je bohužel kompromisem, který problém dvojí kvality sám nevyřeší.

• Za této situace SOCR ČR vítá a podporuje aktivitu české vlády přijít se zákazem uvádět na trh potravinu označenou totožně či podobně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě EU nebo ve třetí zemi, pokud má jiné složení nebo vlastnosti.

• Musíme ale také zajistit právo českého zákazníka svobodně si vybrat, jaké potraviny a další zboží chce nakoupit. Zákon proto musí zajistit, aby zahraniční výrobce nemohl bránit obchodníkům nakupovat pro české spotřebitele stejně kvalitní zboží, které je nabízeno na západních trzích a které není běžnými distribučními kanály pro české spotřebitele dodáváno. Tato nekalá praktika je velice rozšířená a je podstatnou částí problému dvojí kvality na českém trhu. Obchodník musí mít šanci nakoupit všechny varianty daného zboží, o preferencích při samotném nákupu musí rozhodovat výhradně spotřebitel.

• Obchodní řetězce na problém dvojí kvality opakovaně poukazovaly a podporovaly komisařku Věru Jourovou ve snaze nastavit co nejpřísnější evropská pravidla. Řada obchodníků již také na úrovni vlastních značek učinila taková opatření, aby ke dvojí kvalitě výrobků nedocházelo, a deklaruje svou připravenost podpořit práci vlády na vyřešení problému dvojí kvality.

SOCR ČR a zástupci obchodních řetězců vítají ochotu předsedy vlády osobně se postavit za vyřešení problému dvojí kvality a oceňují zájem ministra průmyslu a obchodu i ministra zemědělství připravit účinnou legislativu. SOCR ČR nabízí plnou spolupráci při přípravě legislativy, která by problematiku rozdílné kvality potravin a spotřebního zboží pomohla vyřešit.

Za klíčové považujeme následující kroky:

1) Zrychlení legislativní úpravy týkající se rozdílné kvality spotřebního zboží:

a. Zajištění účinné ochrany spotřebitele tím, že bude na český trh zakázáno uvádět výrobky, které jsou označeny zdánlivě totožně s jiným výrobkem, pokud má výrobek, uváděný na český trh, odlišné složení nebo vlastnosti než totožný výrobek prodávaný v jiných zemích.
b. Definování společných evropských pravidel, podle kterých bude v případech zjištění vice-násobné kvality vizuálně identických výrobků rozhodováno o tom, kdy se jedná o kvalitu původní a v dalších případech o nekalou obchodní praktiku vycházející z rozdílné kvality výrobků.
c. S využitím úpravy zákona o významné tržní síle zabránit teritoriálnímu omezení nabídky ze strany dodavatelů: zejména pak zakázat jejich snahu bránit dovozu a prodeji potravin a dalšího zboží na český trh, pokud jsou tyto potraviny nebo zboží nabízeny v jiném členském státě Evropské unie.

2) Pokračování v boji proti dvojí kvalitě i na evropské úrovni:

a. Využijeme nadcházející české předsednictví Visegrádu k definování dalšího společného postupu k potírání dvojí kvality.
b. Na program českého předsednictví Radě EU v roce 2022 zařadíme revizi aktuálně přijatého Spotřebitelského balíčku a jako předsednická země se zasadíme o vyhodnocení evropské regulace dvojí kvality, případně o její zpřísnění, pokud se ukáže, že dosažený kompromis nebyl účinný.
c. Připravíme návrh povinnosti všech výrobců zveřejňovat na digitální celoevropské platformě složení jejich výrobků, a to u všech verzí, které uvádějí na evropský trh. Spotřebitel musí mít přehled o všech variantách daného artiklu a jejich složení. Taková databáze umožní jednoduchou veřejnou kontrolu toho, které potravinářské či drogistické koncerny vyrábějí různé verze jedné značky, a bude možno porovnat, zda občané střední a východní Evropy mají k dispozici stejně kvalitní výrobky jako zákazníci v západní Evropě.

Ing. Tomáš Prouza, MBA
prezident
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE