INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

csjIng. Jan Blažíček. Ing. Elena Stibůrková a Ing. Petr Koten (zleva)Šestým rokem mají možnost se i firmy z České republiky zapojit do mezinárodní soutěže Quality Innovation Award. Díky spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu je ČSJ národním partnerem této soutěže inovací. Jejím prostřednictvím mají přihlášené subjekty možnost porovnat svoji inovaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potenciální inovace, dosud netestované. Účast je bez poplatku. Pro přihlášené firmy poskytuje ČSJ plnou podporu v průběhu celé soutěže. Vítězem národního kola minulého ročníku se stala společnost Nyrden s.r.o. Zakladateli a společníky jsou Jan Blažíček a Petr Javůrek. Jde o Český start-up založený s cílem dotáhnout do produkční fáze vlastní koncept technologického jádra plně soběstačných nulových domů NyrdenCore, na jehož vývoji firma pracuje od roku 2016. Ing. Jana Blažíčka jsme se zeptali:

Oč přesně jde?

Označení technologické jádro znamená, že v minimálním prostoru prefabrikované buňky jsou koncentrovány všechny domovní technologie, které jsou potřeba pro zajištění absolutní nezávislosti domu na veřejné infrastruktuře. Jsou zde technologie pro výrobu a akumulaci elektrické energie, větrání, výrobu a akumulaci tepla a výrobu chladu, výrobu pitné vody a recyklaci odpadních vod a bezodpadní likvidaci biologického domovního odpadu, včetně splašků.
Jádro NyrdenCore je univerzálním řešením pro všechny objekty s užitnou plochou od 150 do 350 m2, ve kterých trvale pobývá až pět osob, tedy pro všechny rodinné domy standardní velikosti a dále pro objekty s různým druhem komerčního využití. Je možností pro všechny zeměpisné šířky a klimatická pásma, ve kterých lidé běžně žijí. Odlišné podmínky dané jedinečností každého domu a lokalitou, ve které je postaven, se projeví pouze v dimenzích připojovaných periferií. Do objektů se jádro instaluje jako již hotový modulární prvek.

Není to spíš sen než skutečnost?

Určitě ne. Plná soběstačnost znamená, že dům osazený jádrem NyrdenCore skutečně nepotřebuje žádné přípojky. Dominantním zdrojem elektřiny je slunce a vítr, záložním elektrocentrála na LPG, zdrojem tepla je energie okolního prostředí a biomasa, a zdrojem vody jsou primárně dešťové srážky. Takovýto objekt lze potom postavit kdekoliv, kde stavebník získá územní souhlas, anebo kde mu bude umožněno kotvit v případě, že dům bude plovoucí. Je tak zřejmé, že plná soběstačnost neosvobozuje jenom od závislosti na dodavatelích energií a vody, ale výrazně rozšiřuje nabídku pozemků vhodných pro umístění domu a jejich cenovou dostupnost.
IMG 8347Nulový dům znamená, že zásluhou zvoleného mixu využívaných energetických zdrojů budou mít objekty vybavené jádrem NyrdenCore spotřebu primární neobnovitelné energie nižší než 15 kWh/m2 za rok, což je hluboko pod limitem stanoveným pro téměř nulové domy.
NyrdenCore je navíc prvním řešením, při kterém lze hovořit o nulové spotřebě primární neobnovitelné energie v oblasti hospodaření s vodou. Nejenže bez omezení uživatelského komfortu vystačí pouze s dešťovými srážkami, nevytváří ani žádný odpad, který by bylo nutné likvidovat.

Pořád se mi to jeví jako těžko uskutečni­telné...

Opak je pravdou. NyrdenCore není jen souborem špičkových technologií sestavených do jednoho celku, ale využívá díky propracovaným vazbám a originálnímu nadřazenému softwaru i skryté možnosti jednotlivých komponent. To, co je u jednoho izolovaného prvku standardně odpadem, se v rámci uceleného systému stává zdrojem využívaným dalšími systémovými prvky. Nároky na jednotlivé zdroje, ať už vodu, teplo nebo elektřinu, se tak snižují a jsou navíc zužitkovávány s maximální efektivitou. V tom je skryta jedinečnost jádra NyrdenCore.

Zopakujme: Energetické jádro NyrdenCore je čistý off-grid koncept, zajišťující nezávislost staveb na všech inženýrských sítích. Je to vynález, nebo inovace?

Inovace, samozřejmě. K jeho dnešní podobě vedla cesta postupných dílčích kroků, opouštění chybných konceptů a malých a pomalých, doplňování o chybějící kola a kolečka, nebo spíš polovodiče, výměníky, filtry nebo bakterie, které po zapadnutí do sebe pohánějí zdánlivé perpetuum mobile. A nehovoříme jen o módních, ale vlastně už tradičních tématech jako jsou ekologie, nízkoenergetický nebo pasivní dům či inteligentní budova. To vše už s námi žije – a také je dobře vyřešeno mnoho a mnoho let. Je dostatek příkladů, jak je dokázali architekti a technici obdivuhodně převést do praxe.

Z jakých zkušeností vycházíte?

Ledobanku, která efektivně kumuluje energie v dobrých časech, aby ji efektivně vydala v časech zlých, jsme v Česku použili jako první. Inteligentními systémy budov dnes sdruženými ve standardu KNX jsme řídili klima a energie v domech hned, jakmile se objevil evropský standard EIB, dnes Instabus. Rozumíme chlazeným stropním panelům, teplovzdušnému vytápění, dimenzování náhradních zdrojů, fotovoltaice, ale i problematice čištění odpadních vod a úpravě vody. Zejména jsme ale silní ve výpočtech, jak všechny technologie domu propojit a propočítat jejich účinnost tak, aby v budovách měl každý přesně tu dávku komfortu, kterou očekává. A jak se nemilosrdně rozloučit se vším byť i tradičním, co mu v dosažení tohoto cíle brání.

NCR 1Nepředstavuje výsledek vaší invence spíš úsporný pobyt v letním táboře, jde skutečně o plnohodnotný život v městském standardu 21. století?

Vynechejme téma cen, protože na vývoj cen komodit, o kterých hovoříme, mnoho nevsadíte. Použijme fyziku, chemii a biologii, protože jejich zákony jsou přírodní, ne politické.
V dnešních časech spotřebuje domácnost asi 150 m3 vody ročně, vyprodukuje téměř to samé množství odpadních vod, členové domácnosti během doby strávené doma vydají jen svojí přítomností kolem 2 m3 vody a 5,5 MWh energie a od dodavatelů plynu nebo elektřiny nakoupí a spotřebují dalších 30 MWh energie. S výjimkou vlastního potu za všechno zaplatí.
Jádro NyrdenCore může v podmínkách Čes­ka dodat až 110 m3 čisté vody za rok, ale pojem odpadní voda vůbec nezná. Většina vody se totiž recykluje a používá opakovaně, silně znečištěnou vodu, z toalet nebo z myčky nádobí, potom zpracují mikroorganizmy v kompostéru, anebo se zdarma odpaří do ovzduší. Jediným hmatatelným odpadem tak je přibližně 300 kg kompostu ročně, kterým ale lze ve formě briket zatopit ve vlastním krbu nebo ho využít na zahradě. K běžnému provozu v našem klimatickém pásu spotřebujete zhruba 1900 kg štípaného dřeva, 40 kg LPG a 3700 kWh elektrické energie, kterou si dům sám a zdarma vyrobí ze slunečního záření nebo větru. Nechcete-li topit v krbu dřevem, připlatíte řádově tisíce za benzin nebo za provoz palivového článku.
Ale dostanete vše nebo i víc, co v klasickém systému. Navíc vám ročně 500 a více kWh elektřiny zbývá nad rámec běžné potřeby domácnosti, takže si můžete ještě dobíjet akumulátory pro různé spotřebiče, užívat elektrickou sekačku, motorovou pilu a mnoho dalšího. Případovou studií máme ověřeno, že NyrdenCore funguje stejně dobře na severu v Helsinkách i na jihu v Málaze. Lišit se bude pouze velikost připojených periferií a jejich spotřeba v průběhu roku.

A finanční náročnost?

Provozní náklady domu s 250 m2 nepřekročí 500 eur za rok a podle zeměpisné šířky a osobní volby uživatelů mohou být mnohem nižší. Využití dodatečného zdroje elektrické energie v extrémně mrazivých nebo extrémně horkých dnech je automatické, pohodlné a dražší. Zatopit v zimě v krbu je romantické a levnější.
Absolutní nezávislost objektů s NyrdenCore na inženýrských sítích nejen zjednodušuje a zlevňuje stavbu o přípojky a umožňuje zastavět i pozemky bez sítí a proto levnější, ale také dovolí stavět i na dosud nepředstavitelných místech, a přesto v naprosto ekologickém režimu. Současně se zjednodušuje i povolení takové stavby, neboť většina zákonných požadavků je už předem splněná. A nezávisí na dohodách se třetími stranami.
Extrémně nízké provozní náklady a levnější pořizovací ceny pozemků – protože bez inženýrských sítí – jsou důvodem, proč i s vyššími náklady na pořízení jádra NyrdenCore může být srovnání s klasickými závislými systémy dokonce úspornější.

Komu bude koncept jádra NyrdenCore vyhovovat?

Každému, kdo chce opravdu skvěle a bez jakýchkoli omezení plochou a komfortem žít a bydlet, ale nesmíří se s tím, že si místo pro svůj pobyt nezvolí svobodně, ale pouze po dohodě s distributory vody, kanalizace, plynu a elektřiny. Ale také příznivcům vyspělých technologií a ekologie, bydlení na vodě nebo v horách a všem neposedným. A v neposlední řadě těm, kteří s ekonomickými i politickými obavami pozorují závislost na nespolehlivých, nepředvídatelných nebo jinak definovaných dodavatelích a chtějí se tohoto rizika jednou provždy zbavit.

ve spolupráci s Českou společností pro jakost připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Stát proti soukromé osobě: opět prohrává

    I když vládě Andreje Babiše nelze upřít velkou snahu ochránit Českou republiku před důsledky nákazy koronavirem a co nejméně poškodit ekonomiku, výsledek není uspokojivý. Právnické a fyzické osoby ukazují, že mohou jednat lépe, rychleji, operativněji, účinněji. To jsem si znovu uvědomil, když jsem četl zprávu o webové aplikaci s přehledem volných míst na očkování proti COVID-19. Vytvořil ji programátor Marek Sušický s kolegou poté, co dlouho sledoval nečinnost a nemohoucnost státu. Platforma slouží veřejnosti už měsíc a sklízí zasloužený potlesk. Uvádím jen jeden konkrétní příklad, ale člověk by jich jistě našel víc. Prostě platí, že soukromá iniciativa lidí tvoří obrovskou sílu, kterou by měla naše společnost lépe využívat. Jsem přesvěčen, že méně restrikcí, omezování  a zasahování do běžného života občanů nepředstavuje správou cestu k...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE