INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

DSC08199Prestižní národní i mezinárodní ocenění získávají organizace podnikatelského a veřejného sektoru na základě toho, jak kvalitně plní potřeby zákazníků, klientů a zaměstnanců,  jakou mají produktivitu a efektivitu práce a výsledků a jak se jim daří vytvářet inovativní prostředí. Absolutním vítězem v Národní ceně kvality České republiky se stala firma Albert Česká republika, s.r.o.

„Národní ceny kvality a ceny za společenskou odpovědnost nabízí možnost porovnat se s těmi nejlepšími společnostmi a učit se z jejich Best Practices (dobrých praxí). Budu rád, když se naši podnikatelé i ostatní organizace budou zapojovat do soutěže v podobné míře, jako je to běžné na západě Evropy,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Přestože se pozornost soustřeďuje spíše na významné projekty velkých společností, existují zde desetitisíce firem, jejichž aktivity na poli společenské odpovědnosti a managementu kvality jsou neméně důležité. Chovají se často odpovědně nikoliv proto, že je to součástí procesního řízení, ale že to intuitivně cítí a tak by to mělo být.“

Národní ceny kvality se udělují ve více než 80 zemích světa podle prakticky totožných kritérií. Hodnotí se všechny parametry organizace, od kvality řízení, přes ekonomické výsledky, vztah k zákazníkům, zaměstnancům a k životnímu prostředí až po úroveň výsledného produktu. V Evropě jsou organizace hodnoceny na základě Modelu excelence EFQM a oceněné organizace, které získaly nad 500 bodů, se mohou účastnit mezinárodní soutěže.

„Příští rok ve vazbě na Inovační strategii ČR chceme změnit pojetí oceňování kvality,“ doplňuje ministr Havlíček.

Vítězem v podnikatelském sektoru se stala společnost Albert Česká republika, s.r.o., která získala titul „Excelentní organizace“ a mezinárodní ocenění „Recognised for Excelence – 5 STAR“. Organizace je Absolutním vítězem programu excelence Národní ceny kvality České republiky.

Ve veřejném sektoru prvenství získal Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezkého kraje a získává titul „Excelentní organizace“ a mezinárodní ocenění „Recognised for Excelence – 5 STAR“.

Na slavnostním večeru byli vyhlášeni a oceněni i vítězové Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. Hodnotí se úroveň zavedení konceptu a vyspělost společenské odpovědnosti. Tento model byl vytvořen Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) a Organizací spojených národů UN Global Compact. Hodnocení je plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění společenské odpovědnosti a to jako základu a součásti podnikání v 21. století v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

Vítězem v podnikatelském sektoru je Miele technika s.r.o., která obdržela ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní titul

„Committed to Sustainability – 2 START“. Ve veřejném sektoru zvítězila Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13.

Kromě Národní ceny kvality České republiky a Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost byla na slavnostním večeru předána i další ocenění v programu Česká kvalita, který podporuje kvalitní produkty, výrobky a služby.

PŘEHLED OCENĚNÝCH:

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost
VEŘEJNÝ SEKTOR

Velká a střední organizace:

1. místo: Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

2. místo: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik

Malá organizace:

1. místo: Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.s.

2. místo: Czechitas, z.s.

3. místo: THEIA – krizové centrum o.p.s.

V kategorii obce zvítězilo město Starý Plzenec.

V kategorii Obce s rozšířenou působností získaly:

1. místo: Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13

2. místo: Městská část Praha 18, Úřad městské části Praha 18

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

Malá a střední organizace:

1. místo: Technické služby Tábor s.r.o.

2. místo: Technické služby Opava s.r.o.

3. místo: TKP geo s.r.o.

Velká organizace:

1. místo: Miele technika s.r.o.

2. místo: Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

3. místo: Maxion Wheels Czech, s.r.o.

Absolutním vítězem v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost je Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13.

Národní cena kvality České republiky – program START PLUS
VEŘEJNÝ SEKTOR:

Technická univerzita v Liberci, ekonomická fakulta

PODNIKATELSKÝ SEKTOR:

Velká organizace:

1. místo: Krajská zdravotní, a.s.

2. místo: Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o.

Střední organizace:

HIT OFFICE s.r.o.

Malá organizace:

1. místo: Zámeček Petrovice a.s.

2. místo: Focus People s.r.o.

Absolutním vítězem v Národní ceně kvality České republiky v programu START PLUS je Zámeček Petrovice, a.s.

Národní cena kvality České republiky – program EXCELENCE
VEŘEJNÝ SEKTOR

Malá organizace:

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov

Velká a střední organizace:

1. místo: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

2. místo: Státní pozemkový úřad

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

Střední organizace:

1. místo: VZP, a.s.

2. místo: VAŠSTAV, s.r.o.

Velká organizace:

1. místo: Albert Česká republika

2. místo: KASKO spol. s r.o.

3. místo: Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Absolutním vítězem v Národní ceně kvality České republiky je Albert Česká republika, s.r.o.

Program Česká kvalita

Česká kvalita – značka „Česká kvalita Nábytek“
Správce značky: Asociace Českých nábytkářů

Oceněná organizace: Triant, spol. s r.o.

Česká kvalita – značka „Osvědčeno pro stavbu“
Správce značky: Svaz zkušeben pro výstavbu, z.s.

Oceněná organizace: TOPWET s.r.o.

Česká kvalita – značka „CZECH MADE“
Správce značky: Česká společnost pro jakost, z.s.

Oceněná organizace: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká kvalita – značka „QZ – zaručená kvalita“
Správce značky: SOTEX GINETEX CZ

Oceněná organizace: ARCÁDE COLOR s.r.o.

Česká kvalita – značka „ŽIVOTNOST PLUS“
Správce značky: Sdružení českých spotřebitelů

Oceněná organizace: Group SEB ČR, s.r.o.

Česká kvalita – značka „Hřiště-sportoviště-tělocvična OVĚŘENÝ PROVOZ“
Správce značky: Kabinet pro standardizaci

Oceněná organizace: Základní škola Praha 10 – u Roháčových kasáren za venkovní dětské hřiště v areálu

Česká kvalita – značka „ITC certifikovaná kvalita“
Správce značky: Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Oceněná organizace: TESCOMA s.r.o.

Česká kvalita – značka „Značka kvality v sociálních službách“
Správce značky: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR z.s.

Oceněná organizace: Centrum sociálních služeb Praha 2 – Domov pro seniory Jana Masaryka

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE