INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

kz ps 1K uvolňování opatření nouzového stavu vydala 11. května 2020 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů tyto požadavky:

Obecně:

• Rozhodně trváme na energetické, surovinové a potravinové soběstačnosti
• Podporovat české výrobce napříč ekonomikou + spotřeba českých výrobků – multiplikační efekt
• Žádáme o vytvoření jednoho vládního webu se všemi informacemi ze všech ministerstev, kde bude aktuální stav vydaných opatření včetně odkazů k prováděcím materiálům k využití
• Prověřit hmotné zabezpečení státu pro případ opakování krizového stavu vzniklého nejen z hygienických důvodů (především hygienické pomůcky, pohonné hmoty atd.)
• Stanovit předem komplexní obsah krizových opatření pro jednotlivá odvětví v návaznosti na jednotlivé druhy krizí v souladu se zákonem o krizovém řízení a bezpečnostními a hygienicko-epidemiologickými opatřeními – povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců atd.¨
• Dořešení povinných testů nebo karantén u zaměstnanců vracejících se ze zahraničních dovolených. V případě, že si zaměstnanec zvolí karanténu, dojde k zatížení zaměstnavatele (a to provozní absencí zaměstnance na pracovišti, tak i finanční ve smyslu povinnost platit náhradu mzdy/platu).

Daně a odvody – finance

• Odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění po dobu opatření nouzového stavu a po dobu následujících 3 měsíců
• Odložení plateb DPH za 2. a 3.Q do konce roku 2020, čímž nedojde k propadu příjmu SR
• Zákaz zvyšování cen energií, vodného a stočného do 31. prosince 2020
• Kompenzovat nájmy ve výši 50 % státem
• Kompenzace části režijních nákladů, včetně nájemného subjektům, kterým byl uzavřen provoz vládním nařízením

Zaměstnanost

• Prodloužení programu Antivirus minimálně do 31. srpna 2020 včetně úprav (nepřetržité provozy apod.)
• Nastartování nového programu Antivirus „C“ od 1. června do 31. prosince 2020
• Výplatu z programu Antivirus provádět dopředu zálohově. Nikoliv až na základě vyplacených mezd
• Žádáme o stanovisko, zda se na pozastavení činnosti vzdělávacích institucí dospělých vztahuje programu ANTIVIRUS a kdy mohou neškolské vzdělávací instituce ve vzdělávání dospělých zahájit prezenční výuku
• Zpracování nové verze programu Kurzarbeit II
• Připravit a zajistit rekvalifikace v regionech v úzké spolupráci se zaměstnavatelskými a podnikatelskými organizacemi podle jejich potřeb tam kde dojde k restrukturalizaci podniků a služeb
• Hledat ve spolupráci s obcemi a kraji nástroj na pomoc zaměstnavatelům zřizovaných kraji a obcemi (platem ne mzdou) – severočeská filharmonie, domovy seniorů zřizované kraji, Národní divadlo, příspěvkové organizace, i školy
• Dořešit problematiku statutárních orgánů s.r.o. kde je jenom jeden jednatel a má uzavřenu pracovní smlouvu a platí všechny odvody
• Odložit 80 % plateb ze sociálního pojištění při prokázaném poklesu tržeb o 30 % oproti stejnému období v roce 2019.

Zemědělství:

• Pokračovat v řešení kůrovcové kalamity v lesích a strategii dalšího rozvoje lesů
• Zajištění finanční podpory na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů včetně seštěpkování jehličnatých porostů do 40 let věku poškozených lýkožroutem nebo václavkou
• Opatření proti kalamitnímu přemnožení hraboše polního
• Opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině
• Zajištění sezónních pracovníků – českých i zahraničních

Průmysl, obchod a stavebnictví:

• Podpora vědy výzkumu a inovací + aplikovaný výzkum
• Intenzivní pokračovaní v legislativních pracích a dokončení a schválení rekodifikace stavebného práva
• Pokračování probíhajících projektů financovaných z veřejných prostředků a obnovit přípravné práce na projektech připravovaných, akcelerovat přípravu staveb
• Podpora bytové výstavby – spolupráce z veřejného a soukromého kapitálu
• Podpora investičních pobídek pro bytovou výstavbu (snížení, zrušení např. DPH na omezenou dobu)
• Povolit za jasně stanovených podmínek práci pracovníkům ze zahraničí mimo EU, obnovit „Programy“ – platí pro všechny obory, kde jsou dnes (též pro dopravu, textil, zemědělství, zdravotnictví, sociální služby, obchod)
• Podpora obchodní obslužnosti venkova
• V souvislosti s dopady koronavirové pandemie zejména na těžební průmysl zpracovat a prosadit změny novely Horního zákona, který je v současné době v Poslanecké sněmovně zejména v prodloužení lhůty pro převod rezerv včetně nákladů na „Technickou likvidaci“ do roku 2030, alternativně řešit ve stejném časovém intervalu splátkovým kalendářem. Zároveň u úhrad z vydobytých nerostů je z hlediska dodavatelsko odběratelských vztahů nevhodné stanovení ceny každý rok vládním nařízením
• Nechat zpracovat vládou u chystané „Zelené dohody“ dopady na průmysl a další obory a též prosadit zpracování RIA

Oblast sociálních služeb

• Spustit mimořádnou dotaci sociálních služeb za účelem kompenzace zvýšených nákladů poskytovatelů sociálních služeb a mimořádné odměny pro pracovníky v sociálních službách v souvislosti s pandemií.
• Rozšíření povinného testování pro nově přijímané klienty pobytových zařízeních sociálních služeb.
• Rychlejší uvolňování přerušených sociálních služeb za zpřísněných režimových a hygienických opatření.

Oblast zdravotnictví

• V souvislosti s uvolňováním restrikcí neprodleně připravit a publikovat ke každé skupině hygienicko – epidemiologických opatření nezbytná pro zahájení provozu. Totéž platí i pro podmínky přeshraničního styku.
• Do 31. května rozhodnout o provozu letních dětských táborů a zpracovat konkrétní podmínky technicko – organizačního zabezpečení a hygienicko – epidemiologického zabezpečení provozu.
• Úprava úhradových mechanismů pro r. 2020 zejména směrem k lůžkovým zdravotnických zařízení.

Oblast kultury

• S dostatečným předstihem rozhodnout o trvání omezení hromadných akcí, například v období letních prázdnin.
• Navýšit Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů na 2020–2021
• Podpora pro zachování existence knihkupců a pro udržení pestrosti knižního trhu a přežití nakladatelů. Zvážení snížení či osvobození knih od DPH.

 Jan W i e s n e r, prezident

Slovo ke dni

  • Konec mentolek

    Tak nám Brusel zakázal mentolové cigarety. Prý svádějí děti a mládež ke kouření. O tom bych si dovolil pochybovat, protože k neřestem vedou spíš nuda, pocit nedospělosti, špatné vzory v rodině a společnosti... Vzpomínám si, že jako kluci jsou si balili do toaletního papíru suché (říkali jsme “mocné”) listí - a jak nám to chutnalo! Babička si zapalovala mentolku, když potřebovala na astma trochu protáhnout plíce. Nemyslím si, že zakazování tabákových výrobků s příchutí je tou pravou cestou k nekouření, když si zájemce může koupit náhradu. Přestaneme snad z podobného důvodu vyrábět vaječný koňak nebo rum, protože lidem chutnají víc než vodka? Zakázané ovoce, jak známo, přitahuje pozornost. A Evropská unie jistě také nechce být chápána jako přísný vychovatel, který nám bere to, co máme rádi.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE