INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

am sp 1Na návrh Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) schválila vláda rozšíření definice rodinného podnikání, kterou přesně před rokem, dne 13. května 2019, schválila svým usnesením jako podporu první svého druhu směřovanou k tomuto segmentu.

Mezi rodinné firmy budou nyní patřit i ty, které vlastní jeden člen rodiny, jenž je zároveň jediným statutárním zástupcem, a další členové rodiny jsou ve firmě zaměstnáni.

AMSP ČR spustila od 1. března 2020 oficiální registraci rodinných podniků dle platné definice. Registraci řídí Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků. Dosud bylo přijato 263 žádostí a již je zaregistrováno 159 rodinných obchodních korporací a rodinných živností odpovídajících definici, které jsou rovněž zveřejněny na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu www.businessinfo.cz .

Registrované firmy mají jednak možnost od 1. dubna 2020 využívat programy Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) určené pro rodinné firmy, konkrétně GEN-Záruku, Expanze-úvěry a Expanze-záruky, a jednak mají právo používat oficiální logo „Rodinný podnik Česká republika“.

Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR odpovědný za aktivity pro rodinné firmy, k tomu uvádí: “Registrace se setkala s velkým ohlasem, z čehož máme upřímnou radost. Každý týden zpracováváme přihlášky desítek firem. Rodinnost podnikání je výrazem dobré firemní kultury, lokálního patriotismu, stability a předvídatelnosti vývoje ve firmě. Každá přihlášená firma přistupuje k morálnímu kodexu českých rodinných firem, který zavádí novou kvalitu podnikání u nás.“

Proces registrace však ukázal, že definice nezahrnuje firmy, kde členové rodiny jsou ve firmě zaměstnáni. Je to běžný způsob rodinného podnikání, neboť fakticky účel rodinného podnikání naplňují. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu těchto případů, kterých je k dnešnímu dni téměř 60, bylo proto hlavním zájmem AMSP ČR tyto rodinné firmy nevyřadit z procesu registrace zcela a usilovat o změnu definice.

Z tohoto důvodu přikročil Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků ve složení ze zástupců AMSP ČR, Hospodářské komory, ČMZRB a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) k navržení úpravy textu definice rodinného podniku a vypracovaný doplněný text byl 30. dubna 2020 zaslán
na MPO k předložení vládě ke schválení. Ta jej usnesením schválila dne 11. května 2020.

Přihlášky firem, které se přihlásily k registraci a odpovídají definici podle doplněného textu, budou v nejkratším možném termínu posouzeny a zařazeny do registračního procesu.

„Naše rodinné firmy by měly být hlavním tahounem obnovy českého hospodářství po koranavirové krizi. Naše země už nemusí spoléhat na investice ze zahraničí. Zkušení majitelé českých rodinných podniků musí nyní převzít odpovědnost za další růst svých firem, měli by se podílet na státních zakázkách a sami investovat. Od vlády je třeba požadovat podporu tohoto přístupu vyhlašováním nových rozvojových programů pro rodinné podniky a živnosti. A k tomu registrace rodinných firem také slouží“, dodává Libor Musil.

Vlastní (nedotační) projekt AMSP ČR „Rodinná firma“ zahrnující všechny aktivity pro tento segment je realizován za laskavé podpory partnerů, kterými jsou Equa bank, Deloitte, Amper Market a SLAVIA pojišťovna.

(tz)

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE