INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

logo_HKCR_CZ_colorHospodářská komora České republiky zveřejňuje zásadní analytický materiál „Stav podnikatelského prostředí v dopravě v ČR", který zpracovala Dopravní sekce Hospodářské komory. Jde vůbec o první obdobný dokument, který v českém podnikatelském prostředí vznikl.

Komplexně shrnuje současné největší nedostatky a problémy ve všech odvětvích dopravy a dopravní infrastruktury – tedy v dopravě silniční, železniční, letecké i vodní, a také v oblastech odborné způsobilosti a vzdělávání i financování a ekonomiky dopravy. Materiál zároveň obsahuje i konkrétní náměty a doporučení pro veřejnou správu, jak současné problémy řešit a přispět ke zlepšení v této klíčové součásti tuzemské ekonomiky.

„Systematické budování dopravní infrastruktury v jednotlivých regionech a zajištění její plné funkčnosti ve všech odvětvích musí být jednoznačnou prioritou české vlády. Bez kvalitní dopravní infrastruktury nemůže být česká ekonomika dlouhodobě konkurenceschopná. Naši přední odborníci v tomto strategickém materiálu shrnuli největší problémy české dopravy a nabídli i recepty na jejich řešení. Je to pohled Hospodářské komory jako největšího zástupce podnikatelů a firem v České republice. Věřím, že tímto otevřeme diskusi s odpovědnými místy veřejné správy a výrazně přispějeme k vyřešení současných palčivých problémů v tomto klíčovém odvětví české ekonomiky. Jsme na tom ochotni výrazně spolupracovat," zdůraznil prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

„Hlavním cílem našeho materiálu je vyvolat odbornou diskusi mezi podnikateli, akademiky a zástupci veřejného sektoru. Shrnujeme v něm pohled podnikatelské sféry na aktuální problémy, které resort dopravy v jednotlivých oblastech nejvíce trápí, a zároveň předkládáme konkrétní návrhy, co je třeba dělat. Problémy v dopravě je totiž nutné začít rychle řešit, jinak hrozí, že dojde k nevratným škodám," vysvětlil předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR Petr Košan. Upozornil, že na dokumentu po dobu několika měsíců pracovali přední čeští odborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti ze všech odvětví dopravy.

Tento analytický materiál Hospodářské komory České republiky má za cíl apelovat na odpovědné orgány státní správy a politiky napříč politickým spektrem za významné zlepšení současného stavu, který je poznamenán dozvuky hospodářské a ekonomické recese, nedostatkem finančních prostředků, ale také legislativními a systémovými překážkami stabilizace a rozvoje podnikání v dopravě i v efektivní modernizaci dopravní infrastruktury. Tento stav je navíc umocněn nestabilitou prostředí s ohledem na současnou nejistotu budoucího ekonomického vývoje a nízkým objemem dostupných finančních prostředků ve střednědobém výhledu.

Předložený dokument prokazuje klíčové nedostatky v oblastech dopravní infrastruktury, provozu, legislativy i nestability financování resortu.

Jako červená niť se dokumentem táhne nedokonalá dopravní infrastruktura v tuzemsku, od chybějících úseků kapacitních komunikací a modernizovaných železnic přes chybějící multimodální logistická centra, vzletové a přistávací dráhy či jezy po dosud nerealizované vysokorychlostní tratě a průplavy.

Tento materiál však upozorňuje i na méně viditelné problémy podnikání v jednotlivých druzích dopravy - soutěž ve veřejné dopravě, kabotáž, mýtný systém, železniční reforma, internalizace externalit, bezpečnost dopravy, budoucnost vodní dopravy atd.

Některé uvedené nedostatky jsou neustále potlačovány letitými spory či opačným lobbingem a bylo nutné je připomenout, protože vlivem současné kritické hospodářské situace se jejich negativní dopad významně prohlubuje.

Další skupina nedostatků je poměrně novějšího data a vznikla, minimálně z části, zcela nevhodnou činností veřejného sektoru.

V materiálu Stav podnikatelského prostředí v dopravě v ČR se navrhuje např.:

- Urychlená stabilizace rozpočtového určení daní v oblasti dopravy tak, aby se zdrojů silniční daně a daně z minerálních olejů využívalo přednostně pro dopravní investice a nebyly odčerpávány pro jiné účely

- Restrukturalizace a stabilizace zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury a jeho přetvoření ve finanční instituci fondového typu, schopnou získávat prostředky na kapitálových trzích

- Stabilizace prostředků na rozvoj, údržbu a modernizaci dopravní infrastruktury

- Otevření prostoru pro soukromé investice do železniční dopravy odstraněním diskriminačních prvků v přístupu ke státním dotacím do obnovy vozidlového parku

- Restrukturalizace Českých drah

- Zastavení příprav železničního holdingu

- Strategie rozvoje ITS v ČR, telematika ve veřejné dopravě a zavádění telematických aplikací

- Modernizace železniční infrastruktury a rozvoj regionálních drah

- Privatizace či akvizice železniční nákladní dopravy ČD Cargo

- Koncepce veřejné logistiky

- Zlepšení plavebních podmínek na Labsko-vltavské vodní cestě a modernizace plavidel z programu NAIADES

- Zmírnění ztrát provozovatelů vodní dopravy

-Zajištění udržitelné financování vodních cest včetně nezbytných modernizačních a rozvojových investic a tedy ukončení diskriminaci vodní dopravy

- Aeroholding nesmí ohrozit konkurenceschopnost letiště Praha

- Využití modelů PPP s důrazem na relativní jednoduchost projektu, vysoký stupeň připravenosti a nižším finančním objemem (tj. do 500 mil. EUR), s maximálním využitím zahraničních zkušeností a umožněním co největší konkurence

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE