INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
V České republice je v současnosti v provozu zhruba sto padesát bioplynových stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR do budoucna počítá s provozem maximálně 360 těchto zařízení, podle odborníků je to však stále velmi málo. Daných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie z obnovitelných zdrojů by totiž v tuzemsku mohlo fungovat až třikrát více.

V tuzemsku je aktuálně v provozu okolo 150 bioplynových stanic nejrůznějších výkonů, ve fázi plánování je pak výstavba dalších cca 300 stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Národního alokačního plánu pro obchodování s emisemi předběžně počítá s 360 stanicemi o celkovém výkonu 2,7 milionů MWh. Podle odborníků je to však příliš málo, optimálně by v tuzemsku mohlo do roku 2020 fungovat dokonce až tisíc bioplynových stanic s celkovým výkonem 7,7 milionů MWh.

„V České republice pracuje okolo sto padesáti bioplynových stanic, mohlo by jich však být až tisíc, prostor je tu dostatečný. Vše však záleží na výši a struktuře státní podpory obnovitelných zdrojů energie. Výstavba nových projektů byla omezena kvůli ukončení podpory ministerstva zemědělství, investoři proto musí v současné době hledat další zdroje financování," uvedl Antonín Tušla ze společnosti BioGaz, která se zabývá projektováním a výstavbou bioplynových stanic. Na rozdíl od fotovoltaických či větrných elektráren nejde o opuštěné oplocené areály se vzdálenou správou, ale o biotechnologická zařízení lépe navázaná na místní ekonomiku. „Výroba energie na bázi produkce bioplynu umožňuje zemědělským podnikům trvale zpracovávat odpad z živočišné výroby i cíleně produkovanou biomasu a profitovat z prodeje elektrické energie a tepla," dodal Tušla.

Provozovatelé bioplynových stanic mohou při prodeji vyrobené elektrické energie využít režim takzvaných zelených bonusů, které stanovuje Energetický regulační úřad pro každý druh obnovitelného zdroje energie. Výkupní ceny v České republice jsou srovnatelné s ostatními státy Evropské unie – v současnosti činí 3,55 až 4,12 Kč/kWh a navíc se zelenými bonusy v rozsahu 2,58 až 3,15 Kč/kWh. „Podpora bioplynových stanic formou zelených bonusů je nezbytná. Jedním z důvodů je potřebné dosažení 13% podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě do roku 2020. Dalším důvodem je omezování závislosti České republiky na dovozu energetických komodit či snižování průmyslového znečištění," uvedl Petr Kučera z Ministerstva životního prostředí ČR.

Největším problémem při výstavbě bioplynových stanic je financování projektů a jejich následné připojení k energetickým distribučním sítím. Náklady na vybudování stanice zemědělského typu se v současnosti pohybují okolo 100 000 Kč na 1 kW výkonu. Na rozvoji výroby bioplynu a zpracování zemědělského odpadu se negativně podepisuje zastavení dotací ministerstva zemědělství, které se obávalo jejich nekontrolovatelného nárůstu.

Klíčové pro rozvoj zpracování bioodpadu bude rozšíření podpory v rámci zelených bonusů i na samostatnou produkci tepla bez nutnosti vyrábět zároveň elektřinu v kogeneračních jednotkách. O návrhu příslušného zákona v současnosti jedná poslanecká sněmovna. „Výroba bioplynu a tepla z biomasy napomáhá k lepší energetické soběstačnosti obcí, nemluvě o dalších výhodách, jako je pozitivní vliv na lokální zaměstnanost nebo odstranění obtěžujícího zápachu odpadů z živočišné výroby, " uvedl Tomáš Dvořáček, vedoucí sekce bioplyn z Českého sdružení pro biomasu Biom CZ.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE