INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

ko mora 4Hospodářská komora se v minulých dnech účastnila několika pracovních jednání o kompenzacích pro podnikatele s jednotlivými resorty, na kterých ministři vyhověli v požadavku Hospodářské komory pomoci podnikatelům adresně a v co nejkratší době.

Hospodářská komora České republiky oceňuje, že členové vlády rychle reagovali na pondělní výzvu Hospodářské komory aktivovat programy podpory uzavřeným nebo omezeným provozovnám.

Hospodářská komora České republiky požadovala po vládě, abyobnovila programy podpory, které by zabránily výraznému propouštění zaměstnanců, a aby pomoc směřovala výhradně jen do těch oborů,které vláda preventivně uzavřela nebo kde výrazně omezila možnost podnikat a pracovat.

Požadovala, aby vládav prvé řadě aktivovala ta opatření, která podnikům a jejich zaměstnancům zajistí jednak rychlou pomoc, aby se nemuselo čekat na jejich notifikace v EU, jednak aby na ni dosáhli prioritně živnostníci a malé podniky, kterým vláda ze dne na den znemožnila mít příjem, ale nadále musí hradit náklady, jako jsou zálohy odvodů, daní, nájmy nebo mzdy zaměstnanců.Příkladem takové podpory je kompenzační bonus po vzoru Pětadvacítky, odpuštění sociálních odvodů malým podnikům, tedy Antivirus C nebo aktuální daňový liberační balíček ministryně financí.

Dnes přijaté kompenzační programyjsou adekvátní reakcí vlády na nastalou situaci. Na dnes ohlášených programech se podíleli podnikatelské svazy jako Hospodářská komora, Asociace hotelů a restaurací nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu,jednání o kompenzacích s ministry jsou zatím konstruktivní a věcná.

Hospodářská komora upozorňuje, že vláda dnes představila teprve první balík pomoci,v němž chybí mj. podpora živnostníků navázaná kupř. na sektor posiloven, fitness center nebo koupališť, ale také budoucí podoba EET a nové parametry „pětadvacítky“. Hospodářská komora bude proto do pátku jednat s resorty o dalších opatřeních, jako jepomoc živnostníkům, prodloužení úvěrového moratoria nebo případný odklad spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb.

Přehled návrhů Hospodářské komory České republiky na kompenzace podnikatelům

1. kompenzační bonus pro OSVČ

2. opětovné spuštění programu COVID Nájemné

3. obnovení program Antivirus C

4. prodloužení programu Antivirus A

5. prodloužení programu Antivirus B

6. podpora dohodářů (DPČ a DPP)

7. obnovení moratoria na splácení úvěrů

8. spuštění programu COVID Sportoviště

9. spuštění COVID Eventy

10. spuštění kompenzačního programu pro oblast stravování

11. spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu

12. spuštění programu pro ubytování v zasažených regionech., např. v kombinaci s podporou krajů

13. zvážit odklad 3. a 4. vlny EET

14. odpuštění daní uzavřeným nebo omezeným provozům

15. kompenzovat MSP náklady na náhradu mzdy (nemocenskou) na zaměstnance v karanténě

(tz)

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE