INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

22 asmppEpidemie ničí naši ekonomiku. Nastává hluboká hospodářská krize, jejíž dno stále není možné dohlédnout, a to do doby dokud se šíření epidemie nedostane u nás a v okolních zemích pod kontrolu.

Po přijatých opatřeních v naší zemi je v současnosti potřeba maximálně zabránit šíření nákazy v prostředí rodin a na pracovištích. AMSP ČR a SP ČR na tuto skutečnost reagují a společně vydávají doporučená Hygienická opatření pro firmy 2.0 proti šíření nákazy Covid-19, aby firmy ještě zlepšily bezpečnost ve svých provozech.

„I přestože majitelům firem záleží na zdraví jejich pracovníků, které jednoznačně určuje úspěch jejich firem, tak se často stává, že nedokáží účelně bojovat s epidemií. Je to dáno jednak nezkušeností se situací, ve které se poprvé nacházejí, a jednak tím, že v ekonomicky těžké době „váží na decimálkách” jakékoliv náklady, které musí vynaložit. Pokoušíme se jim ukázat praktické příklady, jak s nákazu zastavit ve firmách a tím si ušetřit daleko větší náklady, které je čekají při řešení omezení provozů nebo s protahováním ekonomické krize. Jsme si vědomi toho, že nyní se prakticky hraje o každý den,” říká Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR a majitel rodinné firmy Liko-s a.s. ve Slavkově.

Svaz průmyslu společně se svými členy, mezi které patří i největší české společnosti, a s Ministerstvem zdravotnictví ČR na jaře vydal první verzi tzv. hygienického manuálu. Ten obsahoval soubor doporučení, jak zamezit šíření nákazy ve firmách. Stejně tak AMSP ČR zveřejnila obsáhlé doporučení pro malé a střední podniky a jejich provozy vč. specifikací pro vybrané obory, jako byla například gastronomie.

„Naši členové si uvědomují, jak je důležité mít zdravé zaměstnance. I proto Svaz průmyslu sestavil první verzi hygienického manuálu ve spolupráci se svými členy na základě jejich best practice. Inspirovali jsme se třeba tak precizními pravidly, jaká mají ve Škoda Auto, kde zavedli 82 opatření. Naši členové soubor doporučení do svých firem v maximální míře už zavedli. Nyní jsme manuál ve spolupráci s AMSP ČR zrevidovali a doplnili o další doporučení, jako je používání eRoušky a další. Věřím, že to bezpečnost ve firmách ještě zvýší,“ říká Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Hygienická opatření 2.0 jsou unikátním soupisem aktivit prověřených praxí ve firmách po dobu šíření nákazy. Zkušenosti byly čerpány z provozů jak nadnárodních korporátů, tak českých malých a středních firem a živností. Uvedená doporučení jsou z tohoto důvodu použitelná pro jakoukoliv velikost firmy a stejně tak s nimi může pracovat státní správa i ostatní zaměstnavatelé ve svých provozech.

AMSP ČR a SP ČR vyzvali majitele a vedení firem, aby další opatření zavedli co nejrychleji.

Provozem bylo vyzkoušeno, že uvedená opatření stála v období duben až říjen 2020 podle velikosti firmy částku 6.000 Kč až 10.000 Kč na jednoho zaměstnance. Pro mnoho firem jsou tyto náklady vysoké, ale je třeba je porovnávat se ztrátami způsobenými šířením viru mezi pracovníky.

AMSP ČR a SP ČR vyzývají vládu, aby firmy v zavádění opatření podpořila přijetím těchto konkrétních kroků:

Hradit všechny náklady firem na testování zaměstnanců na koronavirus. Zaměstnavatel by měl reagovat okamžitě na riziko nákazy a izolovat kriticky ohrožené pracovníky. K tomu musí provést testy neprodleně a v pracovní době a nemůže čekat na spolupráci přetížených Hygienických stanic a obvodních či závodních lékařů. Rychlé provedení testu nesmí být konfrontováno s šetřením nákladů ve firmách. Nyní tomu tak v mnoha případech je, protože ekonomická situace firem není dobrá.
Dočasně kompenzovat firemní náklady nedávno zrušené karenční doby. Náklady na pracovní neschopnost jsou v této době raketově rostoucí nákladovou položkou zaměstnavatelů a prevence proti šíření Covid-19 diktuje nechat doma co nejrychleji každého pracovníka, který projevuje příznaky nějaké nemoci.
Liberalizovat pracovní trh u nás. Firmy nemohou být limitovány v boji proti nákaze tím, že nemohou sehnat náhradu za pracovníky, kteří se léčí nebo jsou v karanténě. Nedostatek pracovní síly oslabuje firmy v době, kdy na zvládnutí epidemie musí vynakládat vysoké vedlejší náklady.
AMSP ČR a SP ČR jsou připraveni spolupracovat s médii, aby pomohla šířit „příklady dobré praxe” k zamezení šíření epidemie na pracovištích. Pokud se tato opatření podaří rychle zavést, potom v synergii s již vyhlášenými vládními omezeními rychle obrátíme nynější kritickou situaci k lepšímu a naše ekonomika o to dříve začne plnit svoji funkci. Naše děti se budou moci vrátit do škol, jejich rodiče do práce a nemocnice se vrátí do standardních provozních podmínek.

(tz)

Slovo ke dni

  • Stát proti soukromé osobě: opět prohrává

    I když vládě Andreje Babiše nelze upřít velkou snahu ochránit Českou republiku před důsledky nákazy koronavirem a co nejméně poškodit ekonomiku, výsledek není uspokojivý. Právnické a fyzické osoby ukazují, že mohou jednat lépe, rychleji, operativněji, účinněji. To jsem si znovu uvědomil, když jsem četl zprávu o webové aplikaci s přehledem volných míst na očkování proti COVID-19. Vytvořil ji programátor Marek Sušický s kolegou poté, co dlouho sledoval nečinnost a nemohoucnost státu. Platforma slouží veřejnosti už měsíc a sklízí zasloužený potlesk. Uvádím jen jeden konkrétní příklad, ale člověk by jich jistě našel víc. Prostě platí, že soukromá iniciativa lidí tvoří obrovskou sílu, kterou by měla naše společnost lépe využívat. Jsem přesvěčen, že méně restrikcí, omezování  a zasahování do běžného života občanů nepředstavuje správou cestu k...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE