INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
logo_HKCR_CZ_colorPrůmyslová produkce v září meziročně vzrostla reálně o 2,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,6 %. Stavební produkce v září 2011 klesla meziročně reálně o 6,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,4 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 15,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 2,4 % bytů více. Dokončeno bylo o 41,5 % bytů méně. Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v září meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 7,8 % a dovoz o 3,5 %. Obchodní bilance skončila aktivem 21 mld. Kč, které bylo meziročně o 10,4 mld. Kč vyšší. Tyto statistiky zveřejnil v pondělí 7. 11. 2011 Český statistický úřad.

„Statistiky dokládají postupné zpomalování tempa růstu českého průmyslu, jehož kondice je v rozhodující míře svázána se zahraničním odbytem, nejvíce s Německem. Průmysl nyní táhne pouze automobilový průmysl s dvouciferným meziročním přírůstkem produkce, další významná odvětví klesala nebo vykázala jen mírný růst," uvedl prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Podle něj bude nyní rozhodující, jak rychle a efektivně se podaří vyřešit současnou dluhovou krizi v Eurozóně. „Předlužení některých států, s tím pojící se problémy velkých bank a dosavadní tápání evropských státníků, jak si s těmito problémy dlouhodobě a efektivně poradit, způsobují rostoucí nejistotu jak mezi firmami, tak obyvatelstvem. Českým podnikům se v uplynulém období docela slušně dařilo, ale nyní jsou stále opatrnější. Firmy sice získávají hodně nových zakázek v zahraničí, ale v tuzemsku jejich objem opakovaně klesá. Poptávka spotřebitelů stagnuje a je zřejmé, že jak v zemích EU, tak ČR dojde k poklesu ekonomickému růstu. Firmy se již nyní připravují na horší časy, omezují investice, šetří a jsou opatrné při nabírání nových zaměstnanců," říká prezident Kužel. Růst HDP v příštím roce 2012 odhaduje kolem 0,8 %. Podle něj je nyní důležité, aby banky nezastavily úvěrové financování podnikové sféry, což by dál prohloubilo hospodářské problémy. Zároveň je třeba systematicky a efektivně podporovat český export, snižovat administrativní zátěž a zlepšovat vymahatelnost práva.

Zahraničnímu obchodu se v září mimořádně dařilo, svědčí o tom rekordní přebytek obchodní bilance ve výši 21 mld. Kč, zejména díky exportu strojů a dopravních prostředků. Navíc se podařilo snížit deficit s Čínou a Ruskem.

„Je třeba realizovat dokonalejší koordinaci státních institucí při podpoře vývozu, politici musí využívat všech příležitostí pro lobování za zájmy českých firem, zajistit dostatek financí při realizaci jednotlivých zakázek prostřednictvím státních institucí jako je Česká exportní banka, klást větší důraz na podporu exportu malých a středních podniků, zaměřit podporu do jednotlivých regionů, zpracovat novou mapu exportu do 3. zemí a zřídit Radu exportérů složenou mj. ze zástupců podnikatelů i státních institucí, která by poskytovala ministerstvu průmyslu a obchodu nezbytnou zpětnou vazbu," shrnuje prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel konkrétní opatření, která jsou nutná pro systematickou a efektivní podporu exportu. Ambicí české ekonomiky by pak dle prezidenta Kužela mělo být do roku 2020 zvýšit český vývoz o 15 %, z toho z větší částí do států mimo EU. Zároveň je třeba posílit podíl oborů s vysokou přidanou hodnotou, jako je ICT, biotechnologie, či nanotechnologie. K větší oborové a teritoriální diverzifikaci českého exportu a posílení podílu vývozních produktů s vysokou přidanou hodnotou by měla přispět i připravovaná nová exportní strategie, na které se spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu podílí také Hospodářská komora České republiky.

Stavebnictví se v září stále nevymanilo z dosavadní krize, když v tomto odvětví klesala nejen produkce, ale i počet zaměstnanců a hodnota nových zakázek.

Podrobné statistiky zveřejněné Českým statistickým úřadem:

Průmysl:

Průmyslová produkce v září 2011 meziročně reálně vzrostla o 2,5 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu a výroba chemických látek, chemických přípravků. Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 0,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 13,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 9,9 %. Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 2,6 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 12,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 12,4 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství a výroba strojů a zařízení. Nové zakázky klesly v odvětvích výroba elektrických zařízení, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba chemických látek a chemických přípravků.Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2011 meziročně zvýšil o 2,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2011 meziročně vzrostla o 3,9 % a činila 25 014 Kč.

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2011

Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně reálně vzrostla o 4,2 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, výroba strojů a zařízení a výroba pryžových a plastových výrobků. Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu a výroba potravinářských výrobků.Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vyšší o 3,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků ve 3. čtvrtletí 2011 se meziročně zvýšily v běžných cenách o 14,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně klesly o 5,2 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně zvýšil o 2,9 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostla o 3,5 % a činila 25 132 Kč. Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostly o 0,2 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostly o 8,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 12,1 %. Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v srpnu 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,3 %.

Stavebnictví:

Stavební produkce v září 2011 klesla meziročně reálně o 6,7 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září 2011 meziměsíčně vyšší o 0,3 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 7,3 % a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 5,5 %. Stavební produkce od počátku roku do konce září klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 14,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2011 meziročně snížil o 7,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,4 % a činila 28 485 Kč. Počet vydaných stavebních povolení se v září 2011 meziročně zvýšil o 4,4 %, stavební úřady jich vydaly 9 456. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 26,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 15,9 %. Orientační hodnota klesla především na nové výstavbě. Počet zahájených bytů v září 2011 vzrostl meziročně o 2,4 % a dosáhl hodnoty 2 494 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 10,4 %, v bytových domech poklesl o 5,7 %.Počet dokončených bytů v září 2011 meziročně poklesl o 41,5 % a činil 1 968 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech poklesl o 14,7 %. V bytových domech poklesl počet dokončených bytů o 73,9 %, což bylo částečně zapříčiněno vysokou srovnávací základnou září 2010.

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2011

Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2011 klesla meziročně reálně o 8,4 %. Produkce pozemního stavitelství klesla o 5,3 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 14,6 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně snížil o 7,2 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,3 % a činila 29 428 Kč. Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 2,4 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 11 327. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 32,0 % a činila 41,3 mld. Kč, na pozemním stavitelství 19,1 mld. Kč (pokles o 29,4 %) a na inženýrském stavitelství 22,2 mld. Kč (pokles o 34,0 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 3. čtvrtletí 2011 činila 3,6 mil. Kč a byla meziročně o 33,6 % nižší. Ke konci 3. čtvrtletí 2011 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,4 tisíc zakázek (pokles o 2,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,4 mld. Kč (pokles o 5,7 %). Počet vydaných stavebních povolení ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 2,1 %, stavební úřady jich vydaly 28 396. Na nové stavby bylo vydáno 15 983 stavebních povolení (růst o 3,2 %) a pro změny dokončených staveb 12 413 stavebních povolení (růst o 0,7 %).

Orientační hodnota staveb povolených ve 3. čtvrtletí 2011 činila 78,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 28,8 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení na 49,9 mld. Kč (pokles o 38,2 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 28,5 mld. Kč (pokles o 2,7 %).

Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2011 činila 1 389,7 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 8,5 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 1,2 %, nebytových budov klesla o 17,4 %.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně se snížil o 7,4 % a dosáhl hodnoty 7 104 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,4 %, v bytových domech klesl počet zahájených bytů o 12,0 %. Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně poklesl o 10,8 % a činil 6 616 bytů. Počet dokončených bytů poklesl jak v rodinných domech (pokles o 3,1 %), tak v domech bytových (pokles o 22,5 %). Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,6 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,1 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 3,2 %. Údaje za září 2011 Eurostat zveřejní 17. 11. 2011 v 11,00 hod.

Zahraniční obchod:

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 1,0 % a dovoz o 1,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,6 % a dovozu o 0,4 %. Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 7,8 % (18,3 mld. Kč) a dovoz o 3,5 % (7,9 mld. Kč), což byla nejnižší tempa růstu vývozu i dovozu v letošním roce. Výsledky ovlivnila vysoká srovnávací základna září 2010 (druhý nejvyšší obrat roku 2010). V září 2011 vzrostl obrat zahraničního obchodu meziročně o 26,1 mld. Kč a dosáhl 484,6 mld. Kč. Vlivem posílení CZK vůči euru i k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji při přepočtu na EUR (vývoz o 8,2 % a dovoz o 3,9 %) a na USD (vývoz o 14,2 % a dovoz o 9,7 %) než obchod vyjádřený v českých korunách. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 21 mld. Kč, což bylo druhé nejvyšší kladné saldo zaznamenané v historii České republiky. Meziročně bylo aktivum o 10,4 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance přispěl především vzestup přebytku u strojů a dopravních prostředků o 15,7 mld. Kč. Kladné saldo vzrostlo u polotovarů a materiálů (o 1,7 mld. Kč) a deficit se snížil u potravin a živých zvířat (o 0,2 mld. Kč). Ke zhoršení bilance přechodem z aktiva do pasiva došlo u surovin (o 2,2 mld. Kč) a nápojů a tabáku (o 0,3 mld. Kč). Deficit se prohloubil v obchodě s chemickými výrobky (o 2,1 mld. Kč) a minerálními palivy (o 0,9 mld. Kč). U průmyslového spotřebního zboží byl zaznamenán nižší přebytek o 1,1 mld. Kč. Vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 9,4 % (12,0 mld. Kč). Nejvíce vzrostl vývoz silničních vozidel (o 6,7 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,6 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků naopak meziročně klesl o 3,7 % (3,7 mld. Kč), z čehož největší pokles byl zaznamenán u dovozu elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 6,2 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 2,0 mld. Kč). Zvýšil se dovoz silničních vozidel (o 2,2 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 1,1 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 8,7 % (1,8 mld. Kč). Dovoz ropy se hodnotově zvýšil o 11,1 %, naturálně klesl o 15,4 %. Dovoz zemního plynu klesl o 22,9 % hodnotově a o 36,6 % naturálně.Se státy EU byl přebytek obchodní bilance meziročně o 3,9 mld. Kč vyšší a činil 55,9 mld. Kč. Se státy mimo EU skončila bilance deficitem ve výši 34,9 mld. Kč, který se v porovnání se zářím 2010 zmenšil o 6,5 mld. Kč. Aktivum vzrostlo v obchodě s Německem (o 3,1 mld. Kč), Španělskem a Spojenými státy (shodně o 1,1 mld. Kč) a Slovenskem (o 0,5 mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Norskem (o 1,1 mld. Kč). Deficit se zmenšil v obchodě s Čínou (o 2,9 mld. Kč) a Ruskem (o 0,6 mld. Kč), prohloubil se naopak v obchodě s Koreou (o 1,6 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (o 0,7 mld. Kč).

V lednu až září vzrostl vývoz o 14,4 % a dovoz o 13,1 %. Obchodní bilance skončila aktivem 135,7 mld. Kč, které bylo meziročně o 38,1 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance došlo hlavně u strojů a dopravních prostředků, kde ve srovnání s lednem až zářím roku 2010 vzrostl přebytek o 75,1 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 27,5 mld. Kč a chemickými výrobky o 13 mld. Kč. Podle metodiky platební bilance v národním pojetí založeném na koncepci změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty vykázala v září 2011 obchodní bilance přebytek 7,7 mld. Kč.

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE