INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

construction 4754312 1280Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR odmítají vládní návrh z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o omezení počtu agenturních pracovníků ve vybraných provozech.

Návrh ministryně Jany Maláčové (ČSSD) ukazuje na nepochopení trhu práce v České republice a neodráží reálnou situaci. Skutečným problémem zaměstnavatelů, kterým je dlouhodobý nedostatek pracovníků na některých pozicích, se tvůrci návrhu nezabývají. Komory se shodly na společném postupu proti návrhu novely zákona o zaměstnanosti, podle které by agenturní zaměstnanci mohli ve firmě tvořit nejvýše 10 % pracovníků.

„Zajištění pracovníků pro potravinářský průmysl prostřednictvím agentur práce je v současné době při nedostatku domácích pracovních sil nezbytné. Odpovědi na otázky, z jakého důvodu je třeba jejich počet omezit a proč zrovna na 10 %, jsme se nedozvěděli,“ říká prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová.

Využívání služeb agentur práce potravinářskými podniky je v současné době velmi rozšířená praxe.

Agentury práce zajišťují pro potravinářské podniky především pracovníky z Ukrajiny (Moldavska) na krátkodobá, tzv. Schengenská víza, která jsou vydávána na dobu 90 dnů. V případě zavedení kvót na tyto pracovníky by došlo k totálnímu kolapsu výroby v mnoha odvětvích.

Není pravdou, že agenturní zaměstnanci pracují za minimální mzdu, ve špatných pracovních podmínkách a zabírají pracovní místa občanům z ČR. Dle vyjádření zástupců potravinářského sektoru se agenturní pracovníci mnohdy stávají kmenovými zaměstnanci a všichni pracovníci mají rovné podmínky. Např. výrobce masných výrobků uvádí, že zaměstnávají zhruba 50 % zahraničních agenturních pracovníků z celkového počtu 680 zaměstnanců. Zhruba 10 % zaměstnanců přešlo v tomto roce mezi kmenové zaměstnance. Jedná se o pracovníky, kteří se rozhodnou žít trvale v České republice a mají zájem o dlouhodobou spolupráci, ve většině případů se jedná o pracovníky, kteří již dosáhli na vedoucí pozice.

„Odmítáme plán některých členů vlády na omezení agenturního zaměstnávání. Současně se musíme ohradit proti tvrzení, že by se tito pracovníci potýkali s horšími pracovními podmínkami než ostatní. Po realizaci podobného plánu by došlo k situaci, že by chyběli lidé, kteří by se starali o zvířata a zajišťovali jejich pohodu a potřeby na každodenní bázi, a také pracovníci na sklizeň, která je u některých komodit omezená na dny či týdny, a došlo by tak k obrovským ztrátám kvůli nesklizeným plodinám, a tím i k dalšímu snížení soběstačnosti Česka u některých potravin. Na českém pracovním trhu se dlouhodobě nedaří sehnat dostatečné množství pracovníků jak do živočišné, tak i do rostlinné výroby, a to často i na odborné pozice,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Sdružení drůbežářských podniků upozorňuje, že stejným způsobem jsou zaměstnáváni cizinci i v ostatním státech EU. Agentury jsou flexibilní a pomáhají rychle s obsazováním pracovních míst, na které není možné sehnat zaměstnance. Uvedeným opatřením by došlo k výrazné komplikaci na pracovním trhu, výrobní podniky by byly nuceny omezit výrobu a ve svém důsledku by na to doplatil český spotřebitel. Český svaz zpracovatelů masa důrazně nesouhlasí, toto omezení by výrazně poškodilo a omezilo výrobu a zásobování masnými výrobky.

„Stanovením kvót na zaměstnávání agenturních pracovníků by mohlo dojít ke kolapsu ve výrobách a nevykrytí objednávek, což by způsobilo nedostatek potravin na pultech a případně by se tím otevřela cesta k dalším levným a méně kvalitním dovozům ze zahraničí,“ dodává Dana Večeřová.

„Globální ekonomika se po pandemii velmi rychle zotavuje. Největší brzdou dalšího růstu je nedostatek zdrojů, zejména těch personálních. Právě snížená mobilita lidí, včetně té mezinárodní, nás drtí prakticky od prvopočátku vzniku pandemie. Teď máme skvělou šanci nastoupit cestu rychlého růstu a návratu do období ekonomické prosperity. Pokud chceme, aby firmy prosperovaly, zaměstnávaly lidi, platily daně, potřebujeme jim k tomu vytvořit podmínky a umožnit přístup ke zdrojům. Jinak jsou to vše jen prázdná gesta. Návrh paní ministryně mi připomíná nebezpečný experiment, jak dlouho přežije dusící se pacient v případě, že mu kyslík přiškrtíme ještě více. Opravdu bych moc přivítal, kdyby každý člen vlády jednal v souladu s reálným zájmem českých občanů, a ne na základě toho, co může znít dobře v předvolebním období. Prosím všechny členy vlády, aby se začali chovat státnicky a nedívali se na termíny voleb, ale na zájem lidí,“ řekl viceprezident Hospodářské komory ČR a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE