INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

2022 09 15 1Vláda schválila program podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu cen s předpokládanou alokací až 30 miliard korun.

Malé firmy a živnostníci mohou využít dotací v Operačním programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost, Modernizačním fondu i programu ENERG. Manuál z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) zároveň poradí, jak mohou šetřit energie.

„Uvědomujeme si, jak důsledky ruské invaze na Ukrajině a navazující energetické války dopadají na naše firmy. Proto jsme pro ně připravili pomoc, která bude vycházet z Dočasného rámce Evropské komise. Podle našich výpočtů by to mělo být až 30 miliard korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že se tato pomoc zaměří především na podniky s vyšším odběrem, těm s nižším vláda pomůže zastropováním cen elektřiny a plynu.

O podporu budou moci žádat firmy, které vykonávají podnikatelskou činnost v zemědělství, lesnictví, rybářství a také v těžebním a zpracovatelském průmyslu. O pomoc budou firmy moci žádat podle toho, zda jde o energeticky náročné podniky, tedy podniky, u kterých náklady na energie přesáhnou 3 procenta hodnoty jeho produkce.„Energeticky náročné podniky budou mít nárok až na 200 milionů korun, ostatní až na 45 milionů korun,“říká ministr Síkela.

O pomoc pro energeticky náročné firmy budou moci žádat firmy, které doloží, že jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady na energie. Tyto podniky pak budou mít nárok na podporu ve výši 50 procent způsobilých nákladů. U některých druhů odvětví bude možné, aby podpora dosáhla až 70 procent způsobilých nákladů.

Ostatní podniky budou mít na pomoc nárok v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude období od 1. února do 31. prosince tohoto roku s průměrnými náklady na energie v minulém roce.

Zastropování, které vláda představila v pondělí, se týká všech subjektů připojených na hladinu nízkého napětí, a to včetně malých a středních podniků s ročním odběrem do 630 MWh. Při odběru nad tuto hranici mohou využít dnes schválenou podporu, která podléhá notifikaci Evropské komise. MPO připravuje výzvu, která bude obsahovat všechny požadavky na žadatele. Výzva bude vypsána do konce letošního roku a veškeré informace budou k dispozici na webu MPO.

Vláda se také dohodla, že v návaznosti na opatření navrhovaná Evropskou komisí bude připravovat pomoc s vysokými cenami energií i pro malé a středním podniky, které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí.

Pomoc pro malé podniky a živnostníky

Živnostníci a malé firmy mohou využít dotací v Operačním programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost, Modernizačním fondu i programu ENERG. Dotace lze čerpat na komplexní úsporné projekty zahrnující rekonstrukci budov určených pro podnikání, zvýšení účinnosti technologických a výrobních procesů nebo instalace pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Do konce listopadu tak mohou například žádat o dotaci z výzvyFotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy. https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/ Dále mohou do 1. února 2024 žádat o podporu na výstavbu větrných elektráren, podrobnosti jsou na https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/

Jak šetřit energie? Poradí manuál pro malé firmy a živnostníky

Správné vytápění, pravidelný monitoring spotřeby, dlouhodobá opatření i možnost dotace. MPO vydalo manuál, kde poradí, jak mohou ušetřit energie malí podnikatelé a živnostníci. Už dříve resort vyda lmanuál pro veřejné budovy https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2022/7/Manual_uspory.pdf. „Tou nejúčinnější zbraní proti ruské agresi, která nás nic nestojí, jsou energetické úspory,“říká ministr Síkela a dodává: „Po manuálu pro veřejné budovy, který jsme vydali v červenci, teď nabízíme několik rad a tipů, jak mohou ušetřit energie živnostníci a malé firmy.“

S investicemi do úsporných opatření poradí odborníci z  Energetických konzultačních a informačních středisek.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3