INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

2022 10 1xRada Evropské unie (EU) se pod českým vedením shodla na budoucnosti aktivní a udržitelné obchodní politiky. Členské státy dnes formálně schválily závěry Rady k obchodu a udržitelnosti.

Tento úspěch českého předsednictví otevírá nové možnosti pro dojednávání obchodních dohod EU se třetími zeměmi i účinnější provádění a vymáhání pravidel v oblasti udržitelného rozvoje.

„V době, kdy Evropa čelí důsledkům ruské agrese, musíme intenzivně pracovat na posilování vztahů se zeměmi, s nimiž sdílíme společné hodnoty. V tuto chvíli má EU rozjednané obchodní dohody například s Austrálií, Indií nebo Indonésií, které nám v tom pomohou. Skvělá práce týmu českého předsednictví může být klíčem k odblokování současné situace, ve které jsme se nacházeli po ukončení vyjednávání s Mexikem, Chile nebo Mercosurem,“ říkáministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že přestože obchodní politika není příliš často ve světlech reflektorů, její ekonomický i geostrategický význam je pro odolnost evropské ekonomiky nezpochybnitelný.

Nedlouho před dokončením závěrů Rady svou rezoluci k obchodu a udržitelném rozvoji schválil také Evropský parlament. Evropská komise tak má nová politická vodítka pro vyjednávání obchodních dohod od obou klíčových institucí, na kterých následně leží ratifikace vyjednaných dohod. „Od roku 2018 jsme se v Radě nedokázali shodnout na společném pohledu na obchod. Nyní se ale podařilo dohodnout přístup, který reflektuje zájmy všech členských států EU a posune obchodní politiku kupředu. Jedná se o významný moment českého předsednictví,“ říká ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek a dodává: „Závěry budou mít důležitou váhu i dlouho po skončení českého předsednictví.“

Jasné stanovisko Rady EU kvitují i hlasy z podnikatelské sféry.„Evropský byznys dlouhodobě podporuje rozšiřování sítě obchodních dohod, které obsahují vyvážené závazky k udržitelnosti. Jde o zajištění vysokého standardu udržitelného rozvoje, který bude přijatelný i pro naše obchodní partnery. Domnívám se, že přístup Rady tuto delikátní rovnováhu velmi dobře reflektuje,“ říká ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martina dodává: „Nesmíme ale nyní usnout na vavřínech, práce rozhodně není u konce. Na dojednávání kvalitních obchodních dohod je nutné nadále pracovat, neboť jsou předpokladem naší prosperity a pomáhají vytvářet pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou.“

Obchodní dohody představují jeden z hlavních nástrojů pro posilování hospodářských i politických vztahů mezi EU a jejími partnery. Usnadňují obchod zbožím i službami, upravují společný přístup parterů k právům k duševnímu vlastnictví či veřejným zakázkám. Od roku 2011 obchodní dohody EU obsahují také specifické kapitoly k obchodu a udržitelnému rozvoji, jejichž součástí jsou široké závazky v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu či pracovně-právních standardů. Poslední taková dohoda byla nedávno dokončena s Novým Zélandem.

V červnu 2022 Evropská komise na základě konzultací s občanskou společností a byznysem představila nový přístup k obchodu a udržitelnosti, ve kterém klade větší důraz na řádné provádění a vymáhání dojednaných ustanovení. Rada EU nyní svými závěry nový přístup Evropské komise podpořila.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3