INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Společnost EG.D jako první distributor v Česku nasazuje pro zákazníky tzv. mapu připojitelnosti. Jedná se o online nástroj, který zájemcům o fotovoltaiku umožní zjistit možnosti připojení přímo v místě, kde plánují elektrárnu instalovat. Minimalizuje se tak možnost zamítnutí žádosti o připojení v průběhu instalace.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice tento online využitelný nástroj považuje za jeden z praktických kroků vůči odběratelům i firmám. „Mapa připojitelnosti instalovaná společností EG.D přispěje podle našeho názoru k větší informovanosti zájemců o instalaci FVE a může pomoci k rovnoměrnějšímu rozložení poptávky v jednotlivých regionech,“ uvedl ředitel ČSZE Richard Vidlička.

Česko zažívá solární boom, což dokládá i skutečnost, že EG.D na svém distribučním území od roku 2018 připojila přes 18 500 obnovitelných zdrojů, ale z toho 11 500 elektráren jen v minulém roce. Představuje to meziroční nárůst žádostí o připojení decentrálního zdroje o celých 430 %.

Koncem loňského roku tři velké distribuční společnosti dokonce uváděly, že v různém stadiu příprav bylo zhruba 18 000 megawattů nového výkonu ve fotovoltaice.

“Pochopitelný příklon k obnovitelným zdrojům je způsoben nejenom zájmem spotřebitelů snižovat do budoucna své výdaje za elektrickou energii, ale také velkou dotační podporou nových investic do obnovitelných zdrojů. Poptávka po připojení nových fotovoltaik může být v některých případech motivována zájmem získat dotaci než efektivním využitím nového zdroje. Mimo jiné i proto naráží současný zájem investorů na limity distribučních soustav,“ upozornil Richard Vidlička.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3