INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

2023 05 22Rodinné firmy se potýkají s nedostatkem kvalitních zaměstnanců a čelí nerovnému postavení v otázce mezd i benefitů vůči velkým společnostem. Mají však výhodu větší stability, osobního přístupu a rychlejšího rozhodování.

Jako nejspolehlivější a nejloajálnější se projevují starší zaměstnanci, kteří jsou rovněž studnicí znalostí ve firmě nebo potenciálními adepty na vedení firmy. Tyto výsledky přináší nezávislý průzkum agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

„Rodinné firmy si nestěžují, vidí budoucnost pozitivněji i přesto, že opatrně omezily větší investice a tzv. drží pozice,“ říká předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

Přes dvě pětiny zástupců rodinných firem se potýká s nedostatkem zaměstnanců, především řemeslníků, opravářů a technických pracovníků. Firmy stále marně shánějí kvalifikované pracovníky, a to jak odborníky, tak kvalitní personál na nižší pracovní pozice. Bohužel to ani v následujících letech nevypadá na zásadní změnu v této oblasti. „To však sebou přináší negativní vliv na celé hospodářství, kdy jsou rodinné firmy nuceny odříkat zakázky, a tím je zásadně snížena jejich konkurenceschopnost,“ uvádí Petr Milata, zástupce 3. generace rodinné firmy Beznoska a garant projektu Rodinná firma AMSP ČR.

Největší bariérou při hledání zaměstnanců je nedostatek kvalitní pracovní síly na trhu práce a příliš vysoké mzdové nároky uchazečů. „Zde se ukazuje, že dlouhodobá strategie zaměstnanosti, která zahrnuje zejména různé státní příspěvky na pracovní místa pro velké zahraniční firmy, přináší nemalé problémy českým rodinným firmám. Navíc během covidových let pracovní morálka řady zaměstnanců zásadně klesla a bude trvat několik let, než se vrátí na původní úroveň,“ doplňuje Petr Milata. Rodinné firmy se snaží řešit problémy s hledáním nových zaměstnanců zvyšováním mezd, nabízením nástupního bonusu nebo flexibilní pracovní doby a školeními. Nedokáží však při náboru pracovníka odhadnout jeho produktivitu, nemají specializovaného HR pracovníka nebo náborové testy uchazečů. Aktivně také spolupracují s regionálními školami, kde je sice obtížné, ale možné skrze praxi studentů ve firmě získat šikovného mladého zaměstnance. Zde potřebují zejména menší firmy podporu.

Podle zaměstnavatelů jsou pro pracovníky nejdůležitější finanční benefity jako bonusy a vyšší mzda. Rodinné firmy ze současných benefitů nejčastěji nabízejí stravenky, příspěvek na stravování či dovolenou navíc. V rámci rodinných firem jsou častěji upřednostňovány individuální benefity před skupinovými.

„Největší výhodou menších rodinných firem, kterou ještě neumí dostatečně „prodat“, je jejich stabilita, osobní přístup, rychlé rozhodování a dobrý kolektiv – vztahy na pracovišti jsou pro mnoho uchazečů zásadní,“ uvádí Stanislav Servus, advokát a partner advokátní kanceláře Valouch Servus, advokátní kancelář s.r.o. a zároveň partner poradenské společnosti WARDENS GROUP se specializací na oblast ochrany a správy rodinného majetku, mezigenerační transfer bohatství, transakce a korporátní právo, řešení komplikovaných vztahů mezi společníky a členy rodin.

Pětina rodinných firem spolupracuje se středními odbornými učilišti, více než třetina rodinných firem zaměstnává studenty. „Většinu rodinných firem by motivovalo zaměstnávat absolventy, pokud by stát přispíval na jejich zaměstnávání např. formou snížení odvodů,“ doplňuje Josef Jaroš.

Tři pětiny rodinných firem v ČR nezaměstnávají zahraniční pracovníky a v budoucnu to neplánují kvůli obavám z jazykové bariéry, administrativní náročnosti a obavám z jejich pracovní morálky. 68 % rodinných firem zaměstnává osoby nad 55 let. Tři čtvrtiny firem nezaměstnávají lidi v důchodovém věku, nejčastěji na DPČ nebo DPP.

Co se týká výhledu, rodinné firmy jsou optimistické. Více než třetina rodinných firem očekává zlepšení ekonomické situace v ČR, což je více než před rokem. Stejně tak je tomu v očekávání ekonomické situace ve firmě. Méně rodinných firem než loni plánuje investovat do dalšího rozvoje. Minulé roky, které byly pro většinu z nich velmi náročné, je naučily mnohem více rozmýšlet veškeré investice a opatrněji nakládat s financemi, které mají. Proto v letošním roce spíše „drží pozice“, zdroje zejména menších firem jsou limitované. Většina rodinných firem stále věří, že by stát měl cíleně podporovat tento segment.

„Společnosti z řad rodinných či privátně vlastněných firem, se kterými spolupracujeme, jsou v dobrém stavu. Jistě, firmy s převahou e-commerce trochu zpomalily, na což nebyly zvyklé a musí si tuto zkušenost odpracovat, ale o žádný strmý pád se nejedná. Pomalejší růst může firmám prospět a umožnit dopilování vnitrofiremních procesů. Obecně se po covidu a zpřetrhání některých vazeb českým firmám podařilo najít nové dodavatelské řetězce a vypořádaly se také s nárůstem cen energií po pádu Bohemia Energy a začátku války. Mám radost, že se jejich adaptabilita opět potvrdila,“ komentuje výsledky kondice českých firem Miroslav Svoboda, Country leader Deloitte ČR a dodává: „Podpora, kterou tyto firmy žádají a kterou často diskutujeme, je zejména v oblasti know-how a vzdělávání, předávání zkušeností a znalostí z oboru, z jiných zemí nebo z oblasti technologií, rozvoje zaměstnanců a strategie. A velmi důležité je i legislativní prostředí a rovnost podmínek, vymahatelnost práva a jeho předvídatelnost, v oblasti finanční pak dostupnost správných nástrojů pro financování a řízení rodinných firem a uchování hodnoty a podpora kvality finančního řízení.“

„Už po mnoho let kryjeme bezpočtu malých a středních podniků rizika, aby se jejich majitelé, šéfové, stratégové a vizionáři mohli soustředit na rozvoj businessu a nemuseli mít těžké sny z toho, že jim jejich plány, ale i odpovědnost vůči zaměstnancům a obchodním partnerům, překazí třeba přírodní katastrofa nebo jiná nešťastná událost. Správné pojištění nabývá na důležitosti právě v této ekonomicky turbulentní době. Chci Vás proto ujistit, že Slavia pojišťovna zůstane i nadále Vašim bezpečným přístavem, který Vám pomůže překonat i ty největší problémy,“ uvádí Karel Waisser, generální ředitel a předseda představenstva Slavia pojišťovny.

Téma předávání rodinné firmy na další generaci kleslo v prioritách, neboť firmy řeší náročnou ekonomickou situaci a její zvládnutí. V loňském roce chtěla více než polovina rodinných firem převést vedení společnosti na rodinného příslušníka. Letos je to 44 % firem, ostatní nemají časový plán. Téměř dvě pětiny rodinných firem má však zaměstnance, kteří by mohli převzít vedení firmy, aniž by tak ovlivnili „rodinnost“ firmy. Většina současných majitelů zatím necítí tlak, aby měli jasný časový plán pro předání. AMSP ČR však tyto rodinné firmy edukuje, že vždy je lepší mít připravený jasný plán předání – jde o velmi náročný projekt s jednotlivými fázemi, jehož neúspěch má fatální následky jak na firmu, tak na rodinu. I nástupníci stále častěji zmiňují, že toto téma bývá v rodinné firmě tabu. Manažerská odpovědnost je předávána postupně, nicméně o majetku se dost často mlčí. Toto téma je velmi citlivé.

„Víme, že rodinné firmy mají unikátní dynamiku i specifické vztahy mezi členy rodiny a dokážeme jim např. s vypořádáním vztahů pomoci. To ale není vše. Rodinné firmy představují páteř naší ekonomiky a přinášejí stabilní a trvalé hodnoty do podnikatelského prostředí. Proto rodinné firmy podporujeme ze všech sil, a to nejen jejich financováním, ale i kvalitním poradenstvím, které jim pomáhá v dlouhodobém růstu a rozvoji. Máme zkušené týmy poradců, kteří se snaží porozumět potřebám konkrétních firem a nabízet jim přizpůsobené služby a produkty. Staráme se tak o finanční zdraví našich klientů, což je i dlouhodobá strategie celé České spořitelny,“ říká Pavel Nejman, ředitel regionálních korporátních center České spořitelny, která je generálním partnerem projektu „Rodinná firma“ AMSP ČR.

Nový ročník soutěže

Podpora rodinných firem je pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR jednou z dlouhodobých priorit. Proto vyhlašuje už 12. ročník soutěžního klání rodinných firem „Rodinná firma roku AMSP ČR“.

Podrobnosti o soutěži naleznete zde:
https://www.rodinnafirmaroku.cz/ 

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE